Labor Aktuell 4|18


9. září 2018
Archiv časopisů

V tomto čísle najdete:

ZKUŠENOSTI Z LABORATOŘÍ

MUDr. Jaroslava Ambrožová, MUDr. Pavel Malina, Ph.D.: Poznámky ke klinické využitelnosti metody stanovení troponinu T v porovnání s metodami na stanovení troponinů I, stav v r. 2018 (PDF)

doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D. a kol.: Implementace automatického měření preanalytické interference na koagulometrech Roche cobas t 511 a ACL Top 750 (PDF)

Mgr. Jana Tomanová, RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.: Preanalytický systém cobas® 8100 Roche na OKB FN Brno (PDF)

 

KLINICKÁ HODNOTA DIAGNOSTIKY

Ing. Jana Macasová: „Pojďme hovořit o budoucnosti, pojďme hovořit o reprodukčním zdraví ženy“ (PDF)

MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.: Klinické souvislosti testování hladiny AMH (PDF)

MUDr. Lenka Helmová: Kvantitatívne stanovenie HBsAg v sledovaní pacienta s chronickou hepatitídou B (PDF)

MUDr. Petr Šonka: Zkušenosti s vyšetřováním D-dimerů na přístroji cobas h 232 v ordinaci praktických lékařů (PDF)

 

PREVENCE DIAGNOSTIKOU

Petr Koukal: Nejdůležitější večírek v mém životě (pokračování z minulého čísla) (PDF)

 

PROJEKTY ZLEPŠENÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA: Na kole přes Východní Timor pro Lékaře bez hranic (PDF)

 

INOVACE KOLEM NÁS

Ing. Igor Klimíček, MBA, Ing. Pavel Prouza: Nová éra konsolidovaných modulárních SWA systémů začíná: cobas® pro (PDF)

MUDr. Emil Pavlík, CSc.: Polymerázová řetězová reakce v průběhu třiceti let od první publikace – 6. část (PDF)

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.