article main title
Zkušenosti s vyšetřováním D-dimerů na přístroji cobas h 232 v ordinaci praktických lékařů
MUDr. Petr Šonka 1
1) SPL ČR, U Hranic 3221/16, 100 00 Praha 10

Na loňském Kongresu primární péče jsem měl možnost seznámit se s přístrojem cobas h 232, který umožňuje testování kardiálních markerů a D-dimerů v režimu POCT. Přístroj se jevil jako velmi vhodný pro použití v ordinaci praktického lékaře, proto se mi zdálo zajímavé otestovat jej v několika vybraných ordinacích.

Praktický lékař, zejména ten na venkově, se často ocitá v situaci, kdy mu vzhledem k aktuální nedostupnosti vyšetření v biochemické laboratoři chybí možnost učinit kvalifikované rozhodnutí v diferenciálně diagnostickém procesu u pacientů s bolestí na hrudi, či s podezřením na hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii. Zpravidla mu tak nezbývá nic jiného než pacienta odeslat k dalšímu vyšetření do příjmové ambulance interního oddělení nejbližší nemocnice. Kdyby měl k dispozici možnost provést rychlé a spolehlivé stanovení kardiologických markerů a D-dimerů přímo ve své ordinaci, mohl by se v řadě případů odeslání pacienta do nemocnice vyhnout.

Díky vstřícnému přístupu firmy Roche s.r.o., která přístroj zapůjčila do pěti vybraných ordinací praktických lékařů, jsme mohli cobas h 232 vyzkoušet v každodenní praxi. Zbývalo jen zvolit marker, který budeme testovat. Vzhledem k tomu, že v nedávné minulosti proběhlo podobné testování přístroje, jež prokázalo praktický přínos stanovování troponinu a NT-pro BNP v kardiologických ordinacích, rozhodli jsme se v ordinacích praktických lékařů vyzkoušet stanovování D-dimerů. Každá z ordinací dostala jedno balení diagnostických proužků po deseti kusech.

Testování probíhalo necelé tři měsíce ve čtyřech venkovských ordinacích pracujících samostatně a v jedné ordinaci pracující na poliklinice v okresním městě, která má v budově laboratoř a možnost sonografického vyšetření. Celkem bylo provedeno 41 vyšetření, ve 34 případech byla na základě vyšetření vyloučena hluboká žilní trombóza, zbývajících 7 pacientů bylo odesláno k dalšímu vyšetření. Jedna z ordinací všechna vyšetření provedená na přístroji kontrolovala tím, že souběžně posílala odebranou krev k vyšetření D-dimeru do biochemické laboratoře. Výsledky z laboratoře se nelišily od výsledků získaných na přístroji v ordinaci.

 cobas h 232 je přístroj pro kvantitativní stanovení NT-pro BNP, troponinu T, CK-MB a myoglobinu nebo – v případě trombózy – D-Dimeru na testovacích proužcích. Vyhodnocení těchto testů pomocí přístroje cobas h 232 kombinuje výhody rychlé diagnózy s lepší klinickou interpretací kvantitativních hodnot (v porovnání s kvalitativními testy). Navíc automatické vyhodnocení zajišťuje spolehlivější výsledky díky eliminaci potenciálních zdrojů chyb spojených s vizuálním čtením. Přístroj cobas h 232 umožňuje účinnou diagnózu a vyhodnocení kardiovaskulárních nemocí, je proto ideální pro použití na urgentních příjmech, jednotkách intenzivní péče, odborných ambulancích či v sanitách, kardiology ale i praktickými lékaři. Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání: vložíte do něj nepoužitý proužek a nanesete vzorek.

Tříměsíční zkušenost s testováním D-dimeru na přístroji cobas h 232 v pěti ordinacích praktických lékařů ukázala užitečnost POCT stanovení D-dimeru v ordinaci praktického lékaře (dále PL). Lékaři, kteří ocenili přesnost, rychlost a uživatelskou jednoduchost přístroje, dostali do rukou nástroj umožňující vyloučení diagnózy hluboké žilní trombózy či plicní embolie přímo v terénní praxi i při aktuální nedostupnosti USG a dalších komplementárních vyšetření. To, že se jedná o významného pomocníka v ordinaci PL, nejlépe dokládá skutečnost, že tři z pěti testujících praxí PL po skončení testování přístroj zakoupily a používají jej nadále i přesto, že jde o výkon, který není pojišťovnou hrazen.

Využití POCT stanovení D-dimeru v ordinaci praktického lékaře zlepší komfort pacienta a omezí počet vyšetření v přetížených příjmových ambulancích nemocnic. Vzhledem k úspoře nákladů, které by toto opatření přineslo, by se mělo jednat o vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

MUDr. Petr Šonka

MUDr. Petr Šonka


Praktický lékař v Přešticích, předseda Sdružení praktických lékařů České republiky

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.