article main title
Rozšíření portfolia klinickochemických metod – metody NGAL, kalprotektin, volné lehké řetězce kappa (κ) a lambda (λ), α1-mikroglobulin
RNDr. Dana Sichertová, Ph.D. 1
1) ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

V průběhu minulého roku přibyly do portfolia klinickochemických metod nové, patřící do skupiny specifických proteinů, která v poslední době zažívá rozvoj.

NGAL

NGAL je marker využívaný při diagnostice akutního poškození ledvin, které může vést k akutnímu selhání ledvin. Jedná se o imunoturbidimetrické kvantitativní stanovení neutrofilního s gelatinázou asociovaného lipokalinu (NGAL) v lidské moči nebo EDTA či heparinizované plazmě. Tento test je nabízen jako Partner Channel od firmy Bioporto a v současné době ho lze použít pro cobas c 501/502.

COBAS INTEGRA® 400 plus

Kalprotektin

fCAL turbo je souprava pro imunoturbidimetrické kvantitativní stanovení fekálního kalprotektinu, neutrofilního proteinu, který je markerem zánětlivých onemocnění střevní sliznice. Souprava fCAL turbo pomáhá při diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD), konkrétně Crohnovy choroby (CD) a ulcerózní kolitidy (UC), a pomáhá při odlišení IBD od syndromu dráždivého tračníku (IBS) ve spojení s dalšími laboratorními a klinickými nálezy. Stanovení se provádí z lidské stolice (supernatantu). Metoda je nabízena jako produkt Partner Channel od firmy BÜHLMANN Laboratories, který lze v současné době použít pro cobas c 501/502 (pro moduly cobas c 701/702 a cobas c 503 do budoucna).

Volné lehké řetězce kappa (κ) a lambda (λ) Dosud byly pro stanovení volných lehkých řetězců kappa (κ) a lambda (λ), jakožto markerů pro diagnostiku mnohočetného myelomu ve spojení s dalšími laboratorními nálezy, používány na analyzátorech cobas c 501/502 soupravy Freelite® Human Lambda a Human Kappa Free od firmy The Binding Site (TBS) jako Partner Channel model 1 (bez distribuce ze strany Roche). Protože se Roche nepodařilo dosáhnout dohody ohledně rozšíření těchto testů i na další platformy a TBS preferuje nabízet zákazníkům své vlastní stolní analyzátory, firma Roche spolupráci s TBS ukončila a uzavřela dohodu s firmou Diazyme. Nyní tak nabízí stanovení Kappa (κ) a Lambda (λ) Free Light Chains jako Partner Channel s exkluzivními distribučními právy. Jedná se o imunoturbidimetrické kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců kappa a lambda v lidském séru na analyzátorech cobas c 311/501/502, cobas c 503 a cobas c 701/702. Spolupráce s The Binding Site byla ukončena v červnu 2020. TBS má stále v současné době zásobu prázdných souprav specifických pro test k sestavení reagenčních sad. Aplikace pro tyto reagencie budou dostupné v cobas® linku minimálně do prosince 2021.

cobas c 501

α1-mikroglobulin

Nová metoda α1-Microglobulin byla uvedena na trh jako Partner Channel od firmy Denka Co. Ltd. Jedná se o imunoturbidimetrické kvantitativní stanovení α1-mikroglobulinu v moči na analyzátorech cobas c 311/501/502, cobas c 503, cobas c 701/702 a COBAS INTEGRA® 400 plus. Ke kalibraci metody se používají analyt-specifické kalibrátory, taktéž od firmy Denka Co. Ltd, kontroly zůstávají stejné jako dříve (Precinorm PUC, Precipath PUC). Společnost Roche soustavně pracuje na portfoliu klinické chemie nejenom zaváděním nových parametrů (NGAL a kalprotektin), ale i zajištěním spolehlivosti dodávek u metod Partner Channel (volné lehké řetězce kappa a lambda). V neposlední řadě probíhá ověřování kvality stávajících metod a hledají se nové možnosti dalšího vylepšení – v tomto případě metody stanovení α1-mikroglobulinu, která bude k dispozici jako Partner Channel. Více informací najdete v příbalových letácích na portále DiaLog (https://dialog1.roche.com/cz/lang/elabdoc).

RNDr. Dana Sichertová, Ph.D.

RNDr. Dana Sichertová, Ph.D.


V Roche pracuje od roku 2014 na pozici aplikačního specialisty a produktového manažera SWA. Ve svém volném čase ráda sportuje a chodí na procházky s fenkou Barčou.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.