article main title
Projekt Discover Personalized Healthcare
Mgr. Pavel Vondrys 1
1) ROCHE s.r.o., Pharma Division

V současné době jsme svědky prudkého rozvoje personalizace zdravotní péče. Narůstající množství dat o pacientovi a jeho onemocnění klade významné nároky na správnou analýzu těchto dat a implementaci výsledků této analýzy do rozhodování v klinické praxi.

Za účelem zlepšení porozumění možnostem personalizované medicíny (tj. léčebného postupu na základě detailní znalosti pacienta a jeho onemocnění) a jejího optimálního využití byl proto společností Roche iniciován projekt Discover Personalized Healthcare. Cílem projektu je zvýšit povědomí odborné veřejnosti* o principech personalizované zdravotní péče a v konečném důsledku přispět ke zlepšení péče o pacienty.

První část projektu nazvaná „Co nám řeknou geny?“, věnující se diagnostice a prediktivnímu testování, proběhla virtuálně dne 25. února 2021. V rámci webináře vystoupili prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Ústav patologie LF MU a FN Brno), prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové), RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D. (Ústav Mgr. Pavel Vondrys ROCHE s.r.o., Pharma Division Kontakt: pavel.vondrys@roche.com V Roche pracuje od roku 2009 a v současnosti se zabývá oblastí precizní medicíny, která přináší pacientům s onkologickým onemocněním nové možnosti diagnostiky i léčby. Když chce přijít na jiné myšlenky, jde něco dobrého uvařit nebo utíká do přírody. patologie 1. LF UK a VFN Praha) a MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. (MOÚ Brno). Jednotlivé přednášky přiblížily posluchačům názornou a didaktickou formou problematiku genomových alterací a možností jejich detekce, které nabízí současná molekulární patologie. Autoři ve spolupráci se společností Roche zvolili netradiční formát, kdy prezentace jimi vytvořené byly audiovizuálně zpracovány a namluveny profesionálním mluvčím.

Kompletní záznam webináře „Co nám řeknou geny?“ včetně následné diskuse s autory najdete na www.discoverphc.online. Již nyní pro vás připravujeme další díl věnovaný otázce fungování tzv. Molecular Tumor Boards, tedy otázce multidisciplinárního přístupu k informacím o pacientovi a jeho onemocnění. Máte-li zájem o oblast personalizované medicíny, sledujte prosím výše zmíněné webové stránky, kde se dozvíte více.

*Obsah projektu je dostupný v souladu se zákonem o regulaci reklamy.

Mgr. Pavel Vondrys

Mgr. Pavel Vondrys


V Roche pracuje od roku 2009 a v současnosti se zabývá oblastí precizní medicíny, která přináší pacientům s onkologickým onemocněním nové možnosti diagnostiky i léčby. Když chce přijít na jiné myšlenky, jde něco dobrého uvařit nebo utíká do přírody.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.