article main title
Testování chřipky A/B pomocí systémů cobas® Liat® (Lab In A Tube)
Mgr. Eva Haburová 1 , Ing. Kristýna Válková 1
1) Oddělení lékařské mikrobiologie Slezské nemocnice v Opavě

Na  oddělení lékařské mikrobiologie Slezské nemocnice v  Opavě se věnujeme PCR (polymerase chain reaction) metodám již od  roku 2008. Tyto metody jsou založeny na replikaci nukleových kyselin, při níž se vytvoří až několik milionů kopií vzorového fragmentu DNA či RNA. Během let se citlivost použitých metod a přístrojové možnosti postupně zdokonalují, a to i v naší laboratoři. Naše laboratoř prochází akreditací každé dva roky, jedná se o audit II, který provádí NASKL. Každý rok jsme účastníci externího hodnocení kvality všech metod, které jsou dostupné.

Graf č. 1: Procentuální zastoupení zpracovaných vzorků chřipky jednotlivými metodami

Vyšetření virů Influenza A a B PCR metodou jsme zavedli začátkem roku 2019. Tuto metodu u nás provádíme strojovou izolací pomocí magnetických kuliček, následovanou zpětnou transkripcí a analýzou pomocí RT-PCR. Celý postup zabere v průměru 4 hodiny (odvíjí se od počtu vzorků). Koncem roku 2019 jsme dostali od  firmy Roche nabídku na umístění přístroje cobas® Liat® do naší laboratoře. Jeho používání následně zkrátilo dobu vyšetření na  zhruba 25 minut včetně přípravy. Zkrácení doby vyšetření je velkým přínosem v  diagnostice a  léčbě u  pacientů zejména na stanicích ARO a JIP. Manipulace s přístrojem je velice jednoduchá a  intuitivní. Jedná se o  uzavřený systém vyšetřování, což výrazně snižuje riziko kontaminace jak vzorku, tak i okolí. Před spuštěním analýzy se pouze napipetuje vhodný objem vzorku do  reagenční kazety. Ostatní práci, včetně vyhodnocení a  reportu výsledku, provede přístroj.

Obr. č. 1: Naše laboratoř

Do června 2020 jsme na přístroji cobas® Liat® provedli 124 analýz z  celkového počtu 531 vzorků přijatých na  oddělení. Na přístroji jsme detekovali 15 vzorků pozitivních, 106 vzorků negativních a 3 nevalidní. Tyto tři chybné analýzy byly způsobeny nevhodným odběrem. Po nových odběrech byly už tyto vzorky negativní. Na následujícím grafu je znázorněno procentuální zastoupení zpracovaných vzorků chřipky jednotlivými metodami v období od prosince 2019 do června 2020.

Obr. č. 2: Práce s kitem

Od  března 2020 významně zasáhla do  chodu laboratoře pandemie SARS-CoV-2. V  tuto dobu jsme ocenili časovou nenáročnost přístroje cobas® Liat®, který nám i při velkém množství vzorků na SARS-CoV-2 umožnil zpracovávat také vzorky chřipky.

Hodnoty nad jednotlivými sloupci v grafu ukazují počet zpracovaných vzorků na  SARS-CoV-2. Je patrné, že po  propuknutí pandemie procento zpracovaných vzorků chřipky pomocí cobas® Liat® stoupalo, až dosáhlo hodnoty 100 % v posledních měsících.

Chřipka a  SARS-CoV-2 mají obdobné příznaky a sezonní výskyt. Z těchto důvodů očekáváme na podzim vysoký nárůst požadavků na tato vyšetření.

Firma Roche přichází na trh s kombinací detekce obou těchto virů v jednom kitu, což napomůže rychlejší diagnostice. 

Obr. č. 3: Pozitivní vzorek / negativní vzorek / invalidní vzorek
Mgr. Eva Haburová

Mgr. Eva Haburová


Pracuje na oddělení lékařské mikrobiologie, kde je vedoucí úseku molekulární biologie zabývajícím se vyšetřováním původců virových a bakteriálních onemocnění metodou real-time PCR. Dříve pracovala na ZÚ se sídlem v Ostravě na oddělení fyziologie a psychologie práce. Mimo práci, která je jejím velkým koníčkem, ráda cestuje, lyžuje, peče a schází se s přáteli. 

Ing. Kristýna Válková

Ing. Kristýna Válková


Pracuje na oddělení lékařské mikrobiologie Slezské nemocnice v Opavě, kde se zabývá zejména vyšetřováním původců virových a bakteriálních onemocnění metodou real-time PCR. Dříve pracovala na Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze na oddělení molekulární biologie, kde se zabývala buněčným chimerismem pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk kostní dřeně a periferní krve. Ještě pod svým rodným jménem Pegová byla spoluautorkou několika článků a příspěvků na konference, jež se týkaly vyšetřování buněčného chimerismu.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.