article main title
Preeklampsie, speciál na www.zena-in.cz
Klára Křížová 1
1) www.zena-in.cz

Portál www.zena.in.cz je lifestylový deník pro ženy, který působí na českém internetu již 20 let. Jedná se o komunitní portál, jehož prostřednictvím redakce deníku komunikuje se svými stálými čtenářkami a spolupracuje s nimi. Měsíční návštěvnost webu www.zena-in.cz se pohybuje kolem jednoho milionu uživatelek českého internetu. V rámci rubriky Zdraví zde probíhají různé speciály na témata týkající se široké škály onemocnění. Speciál je po dobu, kdy je aktivní, komunikován na hlavní straně portálu www.zena-in.cz a čtenářky se tak jednoduše dostanou na všechny uveřejněné články, které jsou ve speciálu publikovány. Články jsou navíc propojeny klíčovými slovy, takže jsou snadno dohledatelné i pomocí vyhledávačů.

Zabýváme se zajímavými tématy v oblasti zdraví žen, proto jsme uvítali spolupráci se společností Roche, Diagnostics Division, která podpořila i další zajímavý speciál týkající se tentokrát preeklampsie, což je onemocnění, které může postihnout ženy v období těhotenství, kdy dochází ke změnám prokrvení placenty a může vést v život ohrožující stav jak pro matku, tak i pro dítě. Téma preeklampsie bylo redakcí komunikováno z několika úhlů pohledu, takže speciál a jeho články byly velmi pestré a probraly do detailu problematiku tohoto onemocnění. Redakce publikovala celkem osm zajímavých článků o preeklampsii a zrealizovala také výzkum mezi svými čtenářkami. Ty odpovídaly na předem připravené otázky, které byly věnovány povědomí o onemocnění, jeho prevenci a speciálním testu, který může odhalit již v období prvního trimestru riziko vzniku preeklampsie. Žena spolu s lékařem se tak mohou na tuto situaci včas připravit. Články byly postovány i na sociálních sítích – Facebooku Žena-in.

Zdravotní téma cíleně doplnily příběhy skutečných žen, které preeklampsii řešily v rámci svého těhotenství. Redakce zveřejnila výzvu ohledně kontaktů na čtenářky, které mají s preeklampsií osobní zkušenost. Na základě těchto reakcí pak vznikly články s popisy reálných zkušeností a byly tak příkladem, jak může toto nebezpečné onemocnění probíhat. V odborných článcích odpovídali na dotazy redakce prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové gynekologické diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA. Jeden z rozhovorů byl zveřejněn také na portálu www.seznam.cz, se kterým www.zena-in.cz redakčně spolupracuje. Téma preeklampsie redakce propojila i s webovými stránkami www.nedoklubko.cz, které si následně převzaly zpracované články na www.zena-in.cz. Nedoklubko je nestátní nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Cílem komunikace bylo nejen srozumitelně vysvětlit problematiku preeklampsie, její rizika a ohrožení pro nastávající matku a dítě, ale především upozornit na možnost odhalení rizika preeklampsie co nejdříve díky jednoduchému testu, který se provádí v rámci screeningu v prvním trimestru těhotenství. Jak vidí problematiku preeklampsie samy ženy, kterých se osobně týká? Na otázky položené ve výzkumu, který probíhal na www.zena-in.cz, odpovědělo celkem 833 čtenářek.

Preeklampsie i možnost její prevence jsou pro české rodičky velkou neznámou, ukázal průzkum

Toto onemocnění patří k nejčastějším příčinám předčasných porodů a úmrtí rodiček. A protože je preeklampsie jednou z nejzávažnějších těhotenských komplikací, měly by o jejím riziku nastávající maminky vědět. Jenže opak je bohužel pravdou, jak ukázal průzkum mezi čtenářkami www.zena-in.cz. Průzkumu „Víte, co je preeklampsie a jak se projevuje?“ se zúčastnilo 833 čtenářek všech věkových kategorií, nejčastěji pak ve věku od 26 do 45 let (59 %). Jen 16 % z nich ještě nebylo těhotných, ostatní jsou již maminkami.

Preeklampsie? Neznáme

Přestože je preeklampsie závažné onemocnění, které postihuje až 5 % procent všech těhotných žen, skoro polovina (44 %) účastnic průzkumu nevěděla, o jaké onemocnění se jedná, stejně tak nevěděla, jak se tato těhotenská komplikace projevuje. Řešit ji během svého těhotenství muselo 5 % dotázaných, což plně koresponduje s celorepublikovými statistikami. Neznalost problematiky preeklampsie má nejspíš původ v nedostatečné komunikaci tohoto tématu ze strany ambulantních gynekologů. Pouze necelá pětina (18 %) účastnic průzkumu sdělila, že s nimi jejich gynekolog o tomto závažném onemocnění v průběhu těhotenství hovořil. Celých 66 % žen pak uvádí, že s nimi gynekolog o riziku nehovořil vůbec (38 %), nebo tak, že si na to nevzpomínají (28 %). Z výše uvedených důvodů je logické, že 42 % respondentek vůbec netuší, že existují faktory zvyšující riziko vzniku preeklampsie, jako je nadváha, cukrovka, vyšší věk rodičky, vysoký krevní tlak, kouření, autoimunní onemocnění, předchozí výskyt preeklampsie v rodině, vícečetné těhotenství nebo těhotenství po umělém oplodnění.

Užitečné testování je velkou neznámou

Ještě více na pováženou je informovanost českých rodiček o možnosti testování rizika vzniku preeklampsie, které lze provést v prvním trimestru těhotenství. Celých 70 % dotázaných žen vůbec netuší, že takovou možnost má. Přitom 64 % všech účastnic průzkumu by v případě těhotenství o tento test požádalo, proti by bylo jen 9 % zúčastněných. Zbylých 27 % žen pak má pocit, že se jich riziko preeklampsie netýká, což je ovšem mylná domněnka.

Klára Křížová

Klára Křížová


Zakladatelka a spolumajitelka internetového komunitního portálu www.zena-in.cz, který působí na českém internetu již od roku 2000. Je ředitelkou obchodního oddělení a zabývá se speciálními projekty, které propojují redakční témata s přesahem do komerční sféry. Je pro ni důležitá práce s komunitou čtenářek, a to zejména v rámci různých průzkumů, testování či speciálních eventů.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.