article main title
Nový pomocník pro laboranty – skripta pro IHC praxi
PharmDr. Aleš Zima, Ph.D. 1
1) MDgK - plus, spol. s r.o., člen skupiny Vaše laboratoře s.r.o., U Lomu 638, Zlín

Na podzim loňského roku naše brněnská histopatologická laboratoř MDgK - plus, spol. s r.o., s podporou firmy Roche s.r.o. významně přispěla k edukaci histopatologických laborantek vydáním skript ZÁKLADNÍ IMUNOHISTOCHEMICKÉ METODY. Autorkami skript jsou laborantky z naší laboratoře MDgK - plus, spol. s r.o., Dana Střítecká a Lucie Jeřábková, Dis., obě s mnoholetými, bohatými a hlavně praktickými zkušenostmi v této oblasti.

A co autorky k přípravě tohoto materiálu vedlo? „Na základě našich dlouholetých zkušeností, ale i útrap s imunohistochemií (IHC) jsme došly k názoru, že by kolegyně a kolegové z IHC laboratoří uvítali právě takového průvodce (manuál) rutinní praxí,“ vysvětlily své pohnutky Dana Střítecká a Lucie Jeřábková. „Skripta jsou tak určena zejména pro histopatologické laborantky a laboranty na začátku laboratorní praxe, jsou informačním a edukačním zdrojem a v neposlední řadě mohou posloužit jako zdroj informací a možných postupů při zavádění nových metod a užití nových protilátek.“

Nová skripta nejsou svojí podstatou zaměřena na teoretická fakta o imunohistochemii a imunohistochemickém barvení samotném. V tomto směru je v nabídce na trhu s odbornou literaturou dostatečný počet titulů. Autorky se proto orientovaly především na praxi, na praktické popisy postupů. Skripta obsahují postupy nečastějších IHC barvení používaných na většině histologických pracovišť. Jednotlivé postupy jsou dále obohaceny o osobní zkušenosti a rady. Součástí skript je také samostatná tabulka s protokoly (postup barvení) méně používaných protilátek. Uváděné protokoly jsou v laboratoři MDgK - plus optimalizovány nejen pro manuální postupy vyšetření za použití vodní lázně a pufrů pH6 a pH9, ale také pro automatické zpracování v IHC barvicím automatu Ventana BenchMark Ultra. K jednotlivým postupům autorky přidaly své praktické zkušenosti s použitými protilátkami, úpravou a nastavením vyšetřovacích metod, s přípravou vzorků před IHC analýzou a v neposlední řadě s finální úpravou vyšetřovaného vzorku. Ve skriptech jsou rovněž popsány optimalizované protokoly pro imunohistochemická fluorescenční vyšetření z oblasti dermatopatologie, vyšetření protilátky TTF-1 z peroperačních biopsií a několik typů na duální barvení. Drtivá většina postupů uvedených ve skriptech je akreditovaná ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) a pravidelně kontrolovaná a ověřovaná systémem IKK (interní kontrola kvality) a verifikačními protokoly.

Veškerá použitá fotodokumentace IHC preparátů pochází z databáze laboratoře MDgK - plus, fotodokumentace imunofluorescenčních preparátů pochází z Atlasu dermatopatologie doc. MUDr. Josefa Feita, CSc.

A co bylo dalším podnětem k vydání skript? „Byla to naše znalost systému vzdělávání v rámci studia SŠ, VOŠ a také atestací z oboru histologie,“ uvedly autorky. „Do žádného z uvedených oborů není zakomponovaná praktická výuka IHC laborantek s lékařem přímo u mikroskopu (vizuální hodnocení kvality barvení atd.). Laborantky se poté v „ostrém“ provozu bez takové praxe setkávají s problémem, jak má správně vypadat výsledek barvení, které struktury v tom daném preparátu mají být pozitivní, a dalšími. Je však nutné připomenout, že uvedené protokoly jsou optimalizované v podmínkách naší laboratoře a pro použití v bioptické diagnostice jiných laboratoří je nutné je validovat dle postupů platných v konkrétní laboratoři.“ Věříme, že se skripta našich zkušených laborantek stanou přínosem a pomohou nejen při zavádění nových metod, ale v případě potřeby budou nápomocna jak našim mladým, tak i všem dalším kolegům v oboru.

PharmDr. Aleš Zima, Ph.D.

PharmDr. Aleš Zima, Ph.D.


Absolvent VFU FaF Brno, kde do roku 2010 v rámci svého Ph.D. studia působil na Ústavu přírodních léčiv. V rámci doktorské práce se zabýval biologickou aktivitou přírodních látek. V laboratorní diagnostice pracuje od roku 2010. V letech 2014–2017 působil v Roche Diagnostics na obchodní a aplikační pozici zejména v oblastech patologie a molekulární biologie. Nyní pracuje jako obchodní ředitel skupiny laboratoří vaselaboratore.cz a jako provozní ředitel histopatologické laboratoře MDgK - plus, spol. s r.o., jež je součástí zmíněné skupiny.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.