article main title
cobas® 6800 system – první instalace a zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR
Mgr. Jitka Píšťková 1
1) Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

Transfuzní oddělení FN královské vinohrady (to FNkv) se jako čtvrté pracoviště v ČR rozhodlo zavést vyšetřování dárců krve metodou Nat (nucleic acid testing). vyšetřování dárců krve pomocí této metody je v ČR stále nepovinné, stejně tak evropské předpisy Nat vyšetření u dárců krve nevyžadují. Přesto většina evropských zemí toto testování zavedla, podobně jako mnoho zemí nejenom západního světa, jako snahu o zvýšení bezpečnosti transfuzních přípravků.

 Příprava vzorků před poolováním

Diagnostické okno sérologických vyšetření

V ČR se u dárců krve povinně provádí pouze sérologické vyšetření: anti-HCV, anti-HIV 1/2 + p24 antigen, HBsAg a protilátek proti syfilis. Sérologická vyšetření jsou zatížena rizikem tzv. diagnostického okna, kdy je dárce již infikován a jeho transfuzní přípravky mohou nakazit příjemce, testování ale tuto infekci ještě není schopno odhalit. Z tohoto důvodu se přistupuje k vyšetřování přítomnosti přímo nukleových kyselin virů, čímž se diagnostická okna výrazně zkracují a nebezpečí přenosu infekce transfuzí se minimalizuje.

Řešení cobas® pro transfuzní službu

Firma ROCHE nabízí test cobas® MPX – kvalitativní multiplexní test pro současnou detekci a  rozlišení RNA HIV, RNA HCV a DNA HBV, který umožňuje plně automatizovanou přípravu vzorků – extrakce a purifikace nukleové kyseliny s následnou PCR amplifikací a detekcí. Součástí testu je také interní kontrola a čtyři kontroly externí (tři pozitivní a jedna negativní).

Zařízením, které umožňuje automatizovat a integrovat pracovní proces stanovení nukleových kyselin, je analyzátor cobas® 6800 system, určený pro diagnostické laboratoře a zařízení transfuzní služby. Jeho instalace proběhla na našem pracovišti jako vůbec první v ČR.

Analyzátor cobas® 6800 system je složen z několika modulů – modul pro dodávání vzorků, přenosový modul, zpracovávací modul a analytický modul. Software systému zároveň provádí automatizované zpracování dat, při kterém přiřazuje všem testům výsledky nereaktivní, reaktivní nebo neplatné (invalid).

Poolování 

NAT testování dárců krve je možné provádět individuálně nebo ve směsi vzorků několika dárců najednou, tzv. poolech. V rámci ČR i Evropy není jednotný postup a velikost poolů se liší. Některé země provádějí individuální testování, v jiných zemích je velikost poolu v rozmezí 6 až 96 vzorků ve směsi. TO FNKV stanovilo k vyšetřování pool 24, který byl považován za dostatečně citlivý a zároveň ekonomicky udržitelný. Přípravu směsných vzorků provádí přístroj cobas p 680, který je předřazen samotné analýze. Primární krevní vzorky dárců jsou kombinovány do tzv. sekundárních zkumavek po 24 vzorcích. Po sestavení poolu jsou tyto směsné vzorky vloženy do přístroje cobas® 6800 system a analyzovány.

Instalace zařízení a změny provozu

Spolupráce mezi TO FNKV a firmou ROCHE byla navázána v létě roku 2017. Před samotnou instalací bylo nutné zhodnotit statickou nosnost stropu, připravit dostatečný prostor pro oba přístroje a zajistit podmínky pro připojení přístrojů. V průběhu listopadu proběhla instalace následovaná týdenním školením personálu. Od ledna roku 2018 byl zahájen testovací provoz a zároveň intenzivní příprava na přechod do ostrého rutinního provozu, kvůli němuž bylo nutné přeorganizovat provoz celého pracoviště. 

Analyzátor cobas® 6800 system

Musely být provedeny změny v laboratorním informačním systému, nastaveny postupy při vyhodnocování výsledků, aktualizována stávající a vytvořena nová předpisová dokumentace, nahlášeny změny všem dotčeným orgánům a odběratelům, provedena úprava v označení transfuzních přípravků a další čistě provozní záležitosti, jako např. organizace práce ve virologické laboratoři.

Největší změnou nejenom pro nás, ale i  pro naše pravidelné odběratele byla změna ve vydávání transfuzních přípravků s krátkou exspirací, zejména trombokoncentrátů. Protože není možné vzorky vyšetřovat kontinuálně, spouští se jejich příprava a následná analýza až po získání všech vzorků, a tedy odebrání posledního dárce. Tím se získání výsledků posouvá do pozdních odpoledních hodin a vydávání transfuzních přípravků muselo být přesunuto až na ráno druhého dne.

Současnost a výhled

Dne 12. 3. 2018 byl zahájen ostrý provoz, od té doby jsou všichni dárci odebraní na TO FNKV a v odběrových centrech Hořovice, Jičín, Kadaň a  Žatec vyšetřeni kromě povinného sérologického vyšetření také nepovinným vyšetřením na přítomnost nukleových kyselin virů HCV, HIV a HBV. Za období 12. 3. 2018 – 31.  7. 2018 bylo provedeno celkem 13 930 vyšetření s výsledkem nereaktivní; reaktivní výsledek za toto období nebyl zachycen.

Kapacita přístroje je dostatečně velká na to, aby bylo možné zařadit do vyšetřování další odběrová centra a zvýšit tak v ČR počet transfuzních přípravků vyšetřených touto metodou.

Mgr. Jitka Píšťková

Mgr. Jitka Píšťková


Na transfuzním oddělení FNKV pracuje od roku 2008, v současné době jako vedoucí virologické a bakteriologické laboratoře. Zaměřuje se především na vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a bezpečnost transfuzních přípravků. Mimo zaměstnání věnuje téměř všechen čas svojí rodině, ve volných chvílích nejraději čte, pracuje na zahradě a chodí do přírody.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.