article main title
Alzheimerova choroba
Redakce Labor Aktuell

Následující články jsou zaměřeny na onemocnění, které je v současné době stále častěji skloňováno. Jedná se o Alzheimerovu chorobu (Alzheimer's disease, AD). Z hlediska definice je AD progresivní neurodegenerativní onemocnění spojené s kognitivními, funkčními a behaviorálními problémy. AD je charakterizována ztrátou synapsí, smrtí neuronů, cerebrální atrofií a akumulací beta-amyloidních plaků a hyperfosforylovaných tau agregátů v mozku.

Obecně je akceptováno, že AD je způsobena extracelulární depozicí amyloidu beta a intracelulární akumulací tau proteinu. Přesná role každého proteinu je kontroverzní, obvykle nejsou vzájemně exkluzivní a fungují synergicky. Důležitým rysem těchto markerů jsou jejich patologické změny v preklinické fázi AD, které se objevují více než 10 let před projevem symptomů. Hladiny těchto biochemických parametrů výborně korelují s PET, která je zde metodou volby. V příbalových letácích metod Elecsys® β-Amyloid (1-42), Elecsys® Phospho-Tau a Elecsys® Total-Tau je demonstrována vysoká úroveň shody s PET skenem amyloidu. Například pro poměr Elecsys® Phospho-Tau / Elecsys® β-Amyloid (1-42) byla nalezena pozitivní procentuální shoda: PPV = 90,9 % a negativní procentuální shoda: NPV = 89,2 %. Včasné odhalení této patologie umožňuje včasné zavedení preventivních opatření, která se zaměřují na modifikovatelné rizikové faktory. V článku Mgr. Hájkové a Mgr. Mátlové je názorně dokumentováno, že tato prevence účinně pomáhá zbrzdit klinické projevy AD, což představuje při současné absenci kurativní péče naději pro nemalou skupinu osob. Druhá práce autorů z Fakultní nemocnice Ostrava se pak zabývá porovnatelností metod Roche Elecsys® a Euroimmun® ELISA a hodnocením jejich použitelnosti v rutinní klinické praxi.

Více se dozvíte v následujících článcích: 

 

Redakce Labor Aktuell

Redakce Labor Aktuell


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.