article main title
VENTANA DP 200
RNDr. Milan Richter 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Patologie je stále v povědomí laické veřejnosti jako obor, který se příliš nevyvíjí a je jakoby uzavřen do sebe. Nic není vzdálenější pravdě než takový názor. S patologií jsou totiž stále více provázány nejmodernější metody léčby zejména onkologických onemocnění. Cílená, biologická nebo imunologická léčba jsou v poslední době velice frekventované pojmy, do kterých je vkládána velká naděje pro pacienty. Je však třeba rozhodnout, zda je zvažovaná léčba pro určitého pacienta vhodná, nebo by mu nepřinesla žádný prospěch a navíc ho ještě zatížila vedlejšími účinky. Toto zásadní rozhodnutí je nejčastěji závislé na vyhodnocení bioptického vzorku patologem.

Patologie je velice úzce spojena se zobrazováním struktur orgánů a tkání především pomocí mikroskopů. Proto je mikroskop, tedy nikoli pitevní nůž, nejdůležitějším nástrojem současného patologa. Mikroskop má ovšem určité limity, které souvisejí s možností zachovat a sdílet vytvořený obraz. Je tu samozřejmě fotografie, která zejména ve své digitální podobě rozšířila a zvláště urychlila možnosti dokumentace mikroskopického obrazu. Má ale také jednu nevýhodu – je na ní zachycen vždy jen určitý výřez mikroskopického preparátu. Aby se vyfotografoval při určitém zvětšení celý vzorek, bylo by často třeba několika desítek či stovek jednotlivých snímků. To je však v rutinní praxi neproveditelné. 

Možnost zachycení celého mikroskopického vzorku nabízejí jiné přístroje, než je mikroskop, a to celoplošné skenery mikroskopických preparátů.  
Roche jako jeden z největších výrobců a dodavatelů přístrojů a reagencií pro patologické laboratoře už po několik let dodává skenery VENTANA iScan Coreo a iScan HT. Oba tyto přístroje jsou určeny ke skenování velkých počtů vzorků zejména pro účely rutinní diagnostiky a archivace. Jsou vybaveny i softwarem pro analýzu získaných obrazů, jejich vyhodnocování, sdílení pro účely konzultace a archivaci. 
Zdaleka ne všechny laboratoře ovšem uvažují o hromadné digitalizaci všech preparátů, které vyprodukují. Většina z nich potřebuje skenovat (digitalizovat) vybrané preparáty kvůli konzultacím se specialisty nebo vzdálenými pracovišti, případně pro potřeby výuky, prezentací a publikací.

Právě pro taková pracoviště je určen nový celoformátový skener mikroskopických preparátů VENTANA DP 200.
DP 200 používá řadu pokročilých technických softwarových i hardwarových řešení při zachování jednoduché obsluhy a plné kompatibility s dalšími produkty VENTANA.

Celý proces skenování preparátů přístrojem DP 200 je automatizovaný. Mikroskopická sklíčka se vloží do rámečku, který jich pojme až 6. Rámeček se zasune do vstupní štěrbiny skeneru, který si ho již sám vtáhne dovnitř. 
Obsluha má teď dvě možnosti, jak dále postupovat. První je, že určí pouze zvětšení, při kterém se má skenovat, a vše ostatní svěří plné automatice přístroje. Druhý postup pak ponechá obsluze možnost ovlivňovat některé parametry procesu skenování. 
V automatickém režimu přístroj přečte z čárového kódu na sklíčku údaje o vzorku a na jejich základě vytvoří název snímku. Pokud čárový kód chybí, tak je snímek pojmenován automaticky vygenerovaným číslem. DP 200 se tak uplatní i v laboratořích, které s čárovými kódy nepracují. 

V dalším kroku přístroj, zjednodušeně řečeno, vyfotografuje celé sklíčko, vytvoří malý přehledný snímek a vybere podle něj části preparátu, ve kterých se nachází tkáň. Pokročilý systém detekce tkáně DP 200 je schopen určit i drobné rozptýlené fragmenty nebo – v případě cytologického vzorku – oblasti obsahující buňky. Tento postup omezí plochu, která je určena pro skenování, jen na vlastní vzorek. Díky tomu se výrazně sníží doba skenování a zejména se zmenší datový objem snímku. Vzhledem k tomu, že se běžná velikost snímku vytvořeného skenerem pohybuje ve stovkách MB, promítne se tato úspora objemu dat významně do využití drahého datového úložiště.

Rámečky pro vkládání sklíček

Následně proběhne vlastní skenování vybrané plochy při stanoveném zvětšení a uložení snímku na vybraný disk.
V režimu, který můžeme nazvat manuální, obsluha přístroje určí zvětšení pro skenování a po vytvoření přehledného snímku sama vybere oblasti zájmu, které chce naskenovat. Tento postup umožňuje z velkých řezů vybrat například oblasti s nádorovými změnami nebo na cytologických stěrech část s optimální hustotou buněk, a tak omezit skenování ploch, které sice obsahují vzorek, ale nejsou využitelné pro diagnostiku. Tímto postupem se oproti automatickému režimu dále zkracuje doba skenování a zmenšuje objem dat.

Získané snímky je možno ukládat přímo na disk ovládacího PC, ale optimální je využít centrální datové úložiště laboratoře či nemocnice, které má dostatečnou kapacitu a umožňuje potřebná nastavení přístupových práv a dalších funkcí.

Práce se snímky

VENTANA Image Viewer
Získaný snímek je možno přímo zobrazit pomocí prohlížeče Image Viewer, který je volně dostupný ke stažení pro všechny, kdo potřebují pracovat se soubory vytvořenými skenery VENTANA. Image Viewer umožňuje lokálním i vzdáleným uživatelům prohlížení snímků při různém zvětšení, jejich měření, vkládání komentářů a další funkce. 

VENTANA Virtuoso
Pro laboratoře, které chtějí využívat digitální patologii v plném rozsahu, je určen software Virtuoso. Tato aplikace poskytuje plné propojení digitalizace vzorků s LIS a softwarem pro řízení procesů v laboratoři VENTANA Vantage. 

Virtuální konzultace
Systém umožňuje propojení se vzdálenými odborníky a pracovišti za účelem získání dalšího názoru bez nákladů na dopravu vzorků, při současném zkrácení doby odezvy na minimum. Je možná i online konzultace případu. 

Analýza obrazu
Pomocí VENTANA Companion Algorithm je možno kvantifikovat vybrané parametry. 

Výuka
Software VENTANA Vector využívá nejmodernějších možností interaktivní výuky pomocí vytváření výukových prezentací a testů na základě přístupu k mikroskopickým snímkům z PC i mobilních zařízení. 

Charakteristika DP 200
- Vysokorychlostní skenování při zvětšení 20x a 40x. 
- Žádná manipulace se sklíčky – systém pracuje s rámečky pro 6 klasických skel nebo 3 dvojitá skla. Jsou eliminovány chyby při pohybu sklíček ve skeneru a je zvýšena spolehlivost skenování. 
- Vysoká kvalita obrazu – skener poskytuje výjimečně kvalitní obraz u všech typů tkání a barvení včetně speciálních barvení, zmrazených řezů, cytologických vzorků a kostní dřeně. 
- Kompatibilita s DICOM – skener nabízí standardizovaný výstupní formát souborů pro spolupráci s PACS servery, které jsou normou ve zdravotnictví. 
- Color management – na každý naskenovaný snímek je aplikován barevný profil ICC, takže výsledný obraz je do nejvyšší míry shodný s obrazem v mikroskopu. 
- Dynamické zaostřování – skener sleduje tloušťku řezu tkáně v reálném čase a používá tato data pro snímky s vysokým rozlišením. 
- Kalibrace – DP 200 kontroluje sám sebe díky zabudovanému systému vlastní diagnostiky a kalibrace.

 

VENTANA Vector

• software pro výuku a sdílení 

Metody digitální patologie nabízejí řadu možností využití. Na pomoc uplatnění těchto moderních přístupů využívajících digitalizované preparáty při výuce vytvořil Roche software VENTANA Vector. 
Je to nový nástroj pro vzdělávání a sdílení v oboru patologie, který mění medicínské vzdělávání a mimoklinickou spolupráci tím, že poskytuje kdykoli a kdekoli ucelené interaktivní materiály, a to na jakémkoli zařízení s přístupem na web.

Vzdělávání

Software VENTANA Vector poskytuje všechny potřebné nástroje, které jsou nutné k vytvoření interaktivního kurzu založeného na mikroskopických snímcích pro studenty patologie, počínaje vývojem kurzu a přípravou testu a konče hodnocením studentů. 
Software VENTANA Vector: 
- zvyšuje zapojení studentů a usnadňuje jejich vzdělávání; 
- umožňuje přístup k materiálům kdykoli a kdekoli – včetně vzácných nebo hodnotných vzorků; 
- poskytuje standardizovaný obsah, aby všichni studenti mohli studovat  
z totožných materiálů; 
- snižuje nebo eliminuje náklady spojené s poskytováním přístupu ke specializovaným zdrojům, jako jsou sady preparátů a multihead mikroskopy; 
- umožňuje správu obsahu a způsobu hodnocení „na míru“ pomocí flexibilních nástrojů.

Spolupráce

Software VENTANA Vector rovněž nabízí jednoduchou a ekonomickou platformu pro mimoklinickou spolupráci. Umožňuje snadné sdílení naskenovaných snímků s kolegy kdekoli a kdykoli s pomocí softwaru, který je: 
- plně kompatibilní se skenery VENTANA iScan HT, iScan Coreo a DP 200; 
- schopen nahrát a prohlížet různé obrazové formáty snímků z celoplošných skenerů mikroskopických preparátů; 
- flexibilní platformou spolupráce pro mimoklinické sdílení případů a pro vzdělávání. 
Všechny funkce, které VENTANA Vector nabízí, jsou plně uživatelsky nastavitelné v širokém rozsahu podle konkrétní situace a účelu.

RNDr. Milan Richter

RNDr. Milan Richter


S Roche Diagnostics má cosi společného od roku 1994. V posledním desetiletí se zabývá tkáňovou diagnostikou Roche, zejména automatizací imunohistochemie a hybridizace in situ systémy Ventana Benchmark. V současnosti se stará o aplikační podporu a marketing RTD. Když to jde, tak cestuje, fotografuje a rybaří.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.