article main title
Když jde o minuty… Diagnostika akutního infarktu myokardu za jednu hodinu díky high sensitivity troponinu T od Roche
MUDr. Olga Bálková 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Akutní infarkt myokardu je typickým příkladem diagnózy, kdy čas pracuje proti nemocným. Každých třicet minut zpoždění mezi začátkem příznaků onemocnění a léčbou zvyšuje riziko jednoroční mortality nemocných o 7,5 procenta (De Luca G. et al. (2004). Circulation. 109(10);1223-5.).

Cíle a design studie TRAPID-AMI

Prof. Christian Müller, jeden z hlavních
řešitelů studie TRAPID-AMI 

TRAPID-AMI (High sensitivity cardiac Troponin T assay for RAPID rule-out of Acute Myocardial Infarction) je multicentrická studie, která probíhala v devíti zemích světa. Bylo do ní zařazeno téměř třináct stovek pacientů vyšetřených na odděleních typu emergency pro akutní bolest na hrudi. TRAPID-AMI navrhla a realizovala společnost Roche. Hlavními řešiteli byli Prof. Bertil Lindahl (Výzkumné centrum Uppsala, Švédsko) a Prof. Christian Müller (Univerzitní nemocnice, Bazilej, Švýcarsko). Studie měla za úkol validovat unikátní jednohodinový algoritmus pro zrychlení diagnostiky akutního infarktu myokardu stanovením koncentrace high sensitivity troponinu T (hsTnT) firmy Roche. Investigátoři testovali, zda jednohodinová strategie diagnostiky akutního infarktu myokardu (rule-out/rule-in) za použití high sensitivity troponinu T Roche je účinná a bezpečná u nemocných s akutní bolestí na hrudi. Z rychlejší diagnostiky budou profitovat nemocní, lékaři i zdravotní systém. První výsledky byly zveřejněné během Výročního kongresu Evropské kardiologické společnosti začátkem září v Amsterodamu.

Testovaná strategie diagnostiky

Diagnostický algoritmus používá specifické cut-off hodnoty srdečního troponinu T měřeného vysoce citlivou metodou na analyzátorech Roche. Podle nich jsou nemocní rozdělení na tři skupiny. První tvoří nemocní, kteří určitě neutrpěli akutní infarkt myokardu (rule-out), druhou ti, které toto onemocnění s jistotou postihlo (rule-in), a třetí pacienti (asi 22 %), jejichž naměřené koncentrace high sensitivity troponinu T neumožňují jednoznačné zařazení do jedné nebo druhé skupiny (observační zóna). Viz schéma.

Dojde ke změně v klinické praxi?

Když byly k dispozici jen konvenční metody měření srdečních troponinů, doporučovala odborná guidelines stanovení jejich koncentrací u nemocných s akutně vzniklou bolestí na hrudi při přijetí a pak s odstupem šesti hodin. Šlo o poměrně dlouhý časový úsek. Nástup vysoce citlivých metod pro stanovení koncentrací srdečních troponinů vedl ke změně odborných doporučení. Například Evropská kardiologická společnost doporučuje v aktuálních guidelines druhé stanovení koncentrace za tři hodiny. Ale není i to dost dlouho? Půvab jednohodinového algoritmu spočívá právě ve zrychlení diagnostického postupu, přičemž u cca 78 procent nemocných dává stejnou informaci jako druhé vyšetření za tři hodiny.  

Testovaný jednohodinový algoritmus ve studii TRAPID-AMI

Vyšetření srdečního troponinu T vysoce citlivou metodou Roche umožňuje přesně kvantifikovat velmi nízké koncentrace troponinu T v krvi. Tato unikátní charakteristika testu dovoluje vyloučit akutní infarkt myokardu u pacientů s nízkými koncentracemi troponinu T, u kterých nedojde při opakovaném měření za jednu hodinu k jejich zvýšení. Další výhodou je možnost rychle odhalit mikroinfarkty, které by při použití starších metod stanovení troponinů zůstaly nediagnostikované.

Užitek pro všechny

Nemocní, lékaři na urgentních příjmech, kardiologové, plátci zdravotní péče, ti všichni mohou mít z nové diagnostické strategie užitek. Pokud se nový algoritmus prosadí v rutinní praxi, zlepší se individuální péče o pacienty. Zrychlení diagnostiky nemocných s akutní bolestí na hrudi přinese lepší propustnost příjmových oddělení nemocnic, protože nemocní s benigními chorobami nekardiální etiologie nebudou zbytečně setrvávat dlouhé hodiny na emergency a blokovat je pro jiné pacienty, kteří mohou skutečně být v ohrožení života. A samozřejmě významný benefit získají kardiologové. Jednohodinový algoritmus totiž plně využívá sílu diagnostické informace, kterou hsTnT nabízí. Je třeba samozřejmě dodat, že i tento skvělý algoritmus musí být vždy používaný ve spojení s řádným klinickým vyšetřením, včetně 12svodového EKG.  Zavedení jednohodinové diagnostiky akutního infarktu myokardu jistě povede ke snížení nákladů na léčbu, protože pobyt na urgentním příjmu tvoří významnou položku v nákladech nemocnic. 

MUDr. Olga Bálková

MUDr. Olga Bálková


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.