article main title
cobas® connection modules (CCM) – flexibilní preanalytický systém pro multioborové laboratoře
Ing. Petr Kopecký 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Firmu Roche provází dlouholeté zkušenosti s instalací a provozem vlastních analyzátorů, preanalytických systémů i s realizací návrhů celkového řešení laboratoří. Před více než 16 lety společnost roche uvedla na trh analyzátory řady MODULAR® ANALYTICS, které představovaly první generaci konsolidovaných systémů pro klinickou chemii, homogenní a heterogenní imunoanalýzu. modulární analyzátory byly schopné zpracovat velké množství vzorků při vyšetření nebývalé palety testů a staly se skutečnými průkopníky konsolidovaných a integrovaných pracovišť. Kapacita a rychlost série MODULAR® ANALYTICS vytvořila předpoklad pro zrychlení a automatizaci i preanalytické části procesu, a tak nabídku prvků automatizace doplnily první preanalytické systémy PSD1 a VS2 od partnerské firmy PVT. třídička PSD1 a alikvoter VS2 na svou dobu fungovaly velmi dobře a v té době se rozhodovalo, zda pokračovat ve vývoji a v nabídce pre- a postanalytických systémů či nikoliv. tehdejší management firmy Roche Diagnostics gmbH požádal o analýzu externí poradenskou firmu s úkolem posoudit, zda se investice do této oblasti vyplatí. Výstup byl zvláštní. tvrdil totiž, že na preanalytice se vydělávat nedá a že jde z hlediska potenciálního zisku společnosti o slepou cestu. Jedině díky prozíravosti tehdejšího vedení mohou být dnes pre- a postanalytické systémy běžnou součástí nabídky Roche – uceleného řešení integrované laboratoře.

Akcelerace

cobas p 512

Vývoj se od té doby zrychlil. Přes off-line řešení tvořené preanalytickými systémy RSD800 a  RSD800A jsme se posunuli k dnešní druhé generaci produktů cobas p 512 a cobas p 612 (cobas p 612 = cobas p 512 doplněný o alikvoter), které jsou rozšiřitelné o dva typy centrifug a nabízejí řadu dalších funkcí.

cobas p 512 doplněný o alikvoter

V  oblasti on-line svého času kraloval preanalytický modulární systém MODULAR PRE-ANALYTICS a  jeho nástupce MODULAR PRE-ANALYTICS eVo. Dnes již jsou oba systémy překonány a nahrazeny high-tech 3D systémem s mimoúrovňovými drahami pro transport vzorků – cobas® 8100.

Je potřeba ještě další systém? Ano, CCM. 

cobas® connection modules (CCM) je v  podstatě „pouze“ propojovací/transportní stavebnice prvků mezi systémy cobas p 512 a cobas p 612. Potenciál CCM spočívá v integraci off-line analyzátorů a funkčních prvků, jako jsou třeba různé typy archivačních modulů, do jednotné automatizované linky. A skutečná krása tohoto systému, jak často bývá, se skrývá v  jeho jednoduchosti. Mimo to jsou moduly CCM mimořádně rychlé a  propojitelnost analyzátorů z různých laboratorních oborů obrovská.

 Prostřednictvím CCM je možné proměnit samostatně stojící (off-line, standalone) systémy v on-line automatizovaný celek.

Konkrétně:
• Víceoborové propojení přístrojů – biochemie a imunochemie, hematologie, laboratorní koagulace, analýza moči, molekulární diagnostika, imunologie, specializovaná diagnostika infekčních onemocnění, postanalytické funkce.
• Zpracování zvoleným způsobem – výběr mezi zpracováním primárních vzorků, alikvotů či kombinovaně.
• Kontrola kvality – CCM provádí kontrolu kvality vzorků na samém počátku a díky tomu lze upravit způsob zpracování a měření vzorků (např. šetřit reagencie nebo snižovat možnost chyby). Jedná se o:
   ° identifikaci typu zkumavky,
   ° kontrolu objemu vzorku, a to i přes 3 vrstvy štítků,
   ° rozpoznání kvality centrifugace,
   ° kontrolu kvality vzorku z hlediska sérových indexů,
   ° pořizování snímků vzorku a jejich ukládání v řídicím počítači.
• Vysoká rychlost a kapacita propojovacích jednotek – základní rychlost je 2 500 vzorků/hodinu. Dráhy lze sdružovat až čtyřnásobně, takže lze dosáhnout transportního výkonu až 10 000 vzorků/hodinu.
• Archivace – střednědobá archivace pro doobjednávky během dne a dlouhodobá archivace v chlazené lednici, stále s možností doobjednávek vyšetření.
• Obousměrné připojení přístrojů – po změření se vzorek může vrátit zpět do dráhy k dalšímu zpracování nebo archivaci.
• Stavebnicové řešení umožňuje jednoduché úpravy podle měnících se potřeb konkrétní laboratoře.

CCM řešením lze spojit:
• Jeden nebo více cobas p 512 / cobas p 612
• Serum Work Area – cobas® 6000, cobas® 8000,  cobas® pro (plánované uvedení 12/2018)
• Hematologie – Sysmex HST / XN-9000
• Koagulace – cobas t 711, STAGO STA-R Evolution a STA-R Max
• Analýza moči – cobas® 6500
• Molekulární diagnostika – cobas® 6800 a cobas® 8800
• Systémy konkurence pro konsolidaci dalších parametrů z oblastí:
   ° Imunologie – Phadia 250
   ° Infekční diagnostika – Liaison XL
• Postanalytika – cobas p 501 a cobas p 701

 Integrace do multioborového pracoviště,  plná automatizace
od vložení vzorku až po jeho archivaci. 

Obousměrně, tedy automatickým průchodem vzorku více analyzátory, či automatickým navrácením vzorku k dalšímu zpracování (doobjednání testu), mohou být připojeny tyto systémy:
cobas® 8000,
cobas® 6800,
cobas® 8800,
cobas t 711,
• Phadia 250,
• Liaison XL,
• postanalytické systémy  cobas p 501 a cobas p 701.

Systém je možné doplnit o Output Unit
a Add-On-Buffer – volitelné moduly.

Celou linku je možné doplnit o jednotné sběrné výstupní místo vzorků – Output Unit, případně o střednědobý archiv pro doobjednání požadavků během pracovní směny – Add-On-Buffer.

Output Unit / Výstupní stanice

Výstupní jednotky mají význam v případě nepřítomnosti či nedostupnosti cobas p 501/701 – automatické lednice a archivu v jednom. Výstupní stanice je jednosměrnou jednotkou, tedy vzorky již jednou přijaté nemohou být automaticky navráceny do linky.

Vlastnosti a parametry výstupní jednotky:
• kapacita až 400 stojánků/hodinu,
• 135 stojánků (5poziční rack Roche), celkem až 675 vzorků,
• pracuje při pokojové teplotě (nemá chlazený prostor),
• mohou být propojeny do kaskády až čtyři jednotky,
• indikace stavu jednotky mimo jiné také pomocí signálního sloupku.

Add-On-Buffer / Dočasné úložiště

Funkcí Add-On-Bufferu je dočasné úložiště pro vzorky v případě, že bude nutná doobjednávka testů. Tedy jednotka je obousměrná s možností automatického či manuálního uvolnění vzorků k dalšímu zpracování.

Vlastnosti a parametry jednotky:
• kapacita až 200 stojánků/hodinu (v kaskádě max. 400 stojánků/hodinu),
• maximální čas uložení je 16,5 hodiny,
• max. 100 stojánků/jednotku (5poziční rack Roche), celkem až 500 vzorků,
• pracuje při pokojové teplotě (má temperovaný prostor),
• mohou být propojeny do kaskády až čtyři jednotky,
• indikace stavu jednotky také pomocí signálního sloupku.

Závěr

cobas® connection modules (CCM) flexibilně rostoucí podle potřeb přímo na místě:
1 Moduly pre-analytické, klinickochemické a imunochemické, propojené CCM  v jeden celek
2 Chlazený automatický archiv
3 Hematologie, koagulace  a molekulární diagnostika

CCM je chytré a jednoduché řešení propojení samostatně stojících pre- či postanalytických prvků s analytickou částí. Umožňuje využití obrovské nabídky a flexibility off-line automatizovaných zařízení a zároveň jejich pouhým propojením pomocí rychlé a  jednoduché dopravní linky cobas® connection modules vede k dosažení plné on-line automatizace.

Tento integrovaný systém je navržen tak, aby byl schopen splnit požadavky i těch největších laboratoří. CCM zaručuje díky svému konceptu předvídatelnou analytickou odezvu, TAT a dokáže zpracovat on-line až 97 % všech vzorků s možností volby pracovního postupu (jen primární vzorky, jen alikvoty, smíšený postup).

Firma Roche je jedinou společností IVD, která je schopna vytvořit integrované automatizované řešení i na pracovištích krevních bank a umožnit tak automatizaci pre- a postanalytické fáze také pro technologie stanovení NAT na systémech cobas®. Přísné podmínky pro vydání certifikátu nulové křížové kontaminace Švýcarským červeným křížem splnily pouze Roche systémy: cobas p 312, cobas p 512, cobas p 612 a také CCM.

CCM vás překvapí snížením provozních výdajů a svou skutečnou užitnou hodnotou.

Konkrétně se jedná o tyto výhody pro vaši laboratoř:
• nízká prostorová náročnost komplexního řešení,
• malá délka propojovacích prvků, tedy z toho plynoucí
• malá vzdálenost přepravy vzorků, tedy 
• krátký čas k vydání výsledku,
• krátký čas pro instalaci díky snadnému nastavení celého systému drah, demonstrující
• jednoduchost logiky fungování celé linky.

V Roche dbáme na vysokou spolehlivost a  dostupnost laboratorních výsledků. V nemocničním prostředí je běžný požadavek na nepřetržitost práce laboratoře  24 hodin denně 7 dní v týdnu. Spolehlivost a dostupnost jsou rozhodující pro zvládnutí jak péče o kriticky ohrožené pacienty, tak i každodenního náporu vzorků. Up-time  (čistá doba, kdy systémy provádějí jen analytické a pre- či postanalytické činnosti) větší než 99 % zaručuje i hladké zvládnutí denních špiček pracovního zatížení, bez nutnosti zálohovacích systémů.

Náš český tým IT & Workflow Consultancy je plně vyškolen a má znalosti potřebné k vedení každého kroku náročné cesty – od první fáze úvah korigovaných konzultanty pracovního procesu až do fáze instalace a školení, podporované technickými a aplikačními specialisty. Tato péče ale nekončí instalací a zaškolením, nýbrž pokračuje spoluprací s obchodními zástupci, projektovým managementem, technickými, aplikačními a  servisními zásahy specialistů, kdykoliv je potřeba.

Ing. Petr Kopecký

Ing. Petr Kopecký


Vedoucí skupiny Workflow & IT s 25letou praxí v oblasti servisu analytických systémů, zákaznické podpory, instalace a konfigurace perianalytických systémů a IT produktů včetně přípravy komplexních laboratorních projektů.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.