article main title
10 000 instalací analytického systému cobas® 6000
Ing. Vladimír Frančík 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Co předcházelo

Koncem minulého století existovaly na farmaceutickém trhu – kromě mnoha dalších – dvě významné firmy. První z nich založil ve švýcarské Basileji roku 1894 Fritz Hoffmann společně s lékárníkem Taubem pod názvem Hoffmann, Taub & Co. Tato firma byla 1. října 1896 přejmenována na F. Hoffmann-La Roche & Co., čemuž samozřejmě v roce 1895 předcházel sňatek Fritze Hoffmanna s Adéle La Roche. Asi 260 km po proudu Rýna – do Mannheimu – byl ze Stuttgartu přemístěn v roce 1872 farmaceutický podnik Christophera Heinricha Boehringera, nadále známý jako Boehringer Mannheim. Ten se v roce 1892 stal majetkem rodiny Engelhorn. Podnik pak ovládalo několik generací této rodiny, naposledy – odkud odjinud než z Baham – společnost až do roku 1997 řídil Curt Glover Engelhorn. Zatímco se členové rodiny Hoffmann-La Roche rozhodli firmu dále rozvíjet, členové rodiny Engelhorn usoudili, že bude lepší firmu Boehringer prodat a za utržené peníze si užívat na Bahamách i jinde v Karibiku a přilehlém světě. Tehdy se firma Boehringer Mannheim stala součástí firmy F.Hoffmann-La Roche, všeobecně označované zkráceným názvem Roche.

Co následovalo

Po sloučení obou firem bylo nutno vytyčit strategii budoucího společného rozvoje. Firma Roche přinesla silnou farmaceutickou divizi zabývající se vývojem a výrobou léků a slabší diagnostickou divizi reprezentovanou biochemickými analyzátory COBAS MIRA a COBAS INTEGRA®. Tento nedostatek byl kompenzován právě akvizicí firmy Boehringer, jež se specializovala na výrobu biochemických analyzátorů a diagnostických souprav. Zmíněný krok pak znamenal výrazné posílení společnosti Roche na farmaceutickém trhu, neboť analyzátory firmy Boehringer, vyráběné japonskou firmou Hitachi, představovaly a dosud představují nejvyšší známku kvality. 

Charakteristickým konstrukčním rysem analyzátorů Hitachi, který postupně přejaly i jiné firmy, je kruhové uspořádání reakčního i reagenčního rotoru, stejně jako rotační pohyb pipetorů. Jak se záhy ukázalo, toto uspořádání bylo ideálním východiskem pro zhotovení prvních modulárních analytických systémů. Konstrukce původních analyzátorů Roche je však založena na lineárním pohybu pipetorů v souřadnicích x, y, z a na lineárním uložení reagencií ve tvaru matice. Úkolem vedení firmy tedy bylo rozhodnout, který z konstrukčních principů ponechat a který opustit. Tehdy se top manažeři rozhodli preferovat lineární konstrukční uspořádání. V té době – na přelomu tisíciletí – však již konstrukce analyzátorů procházela bouřlivým rozvojem zaměřeným především na modulární systémy pro velké laboratorní provozy. Již v okamžiku převzetí firmy Boehringer byl k dispozici systém MODULAR® ANALYTICS firmy Hitachi, který dovoloval spojení až čtyř klinicko-chemických modulů P 800 umožňujících výkon až 3 200 fotometrických testů za hodinu.

V roce 2002 pak bylo možné připojit imunochemický modul. Původním záměrem bylo nabízet systém MODULAR® ANALYTICS do velkých laboratoří a solitérní systémy COBAS INTEGRA® 400 a 800 do menších. Brzy se však ukázaly nevýhody takového řešení. Diagnostické soupravy bylo nutno standardizovat pro oba systémy, ačkoliv spektrum metod je takřka identické, pro všechny systémy musely být ověřovány cílové hodnoty kontrol a v neposlední řadě musely být reagencie plněny do rozdílných kazet a rovněž rozdílně baleny. To vše komplikovalo logistiku a neúměrně zvyšovalo náklady.  

Východiskem z této situace bylo v roce 2006 uvedení nového modulárního analytického systému cobas® 6000, především pak jeho klinicko-chemického modulu c 501. Konstrukce tohoto modulu spojuje jak lineární, tak rotační princip. Jeho specifikem je rovněž ultrazvukové bezkontaktní míchání reakční směsi v kyvetě, zamezující přenos mezi vzorky. Rozměrově je modul přizpůsoben původním modulům P 800 řady Modular, což umožnilo bezproblémové připojení imunochemického modulu e 601, který je pouze nepatrnou modifikací původního modulu . Výsledkem tohoto řešení je možnost použití stejných diagnostických souprav na všech měřicích platformách jak pro klinicko-chemický, tak pro imunochemický obor, tudíž značné zjednodušení logistiky.

Jak to pokračovalo

Analyzátor cobas® 6000 složený z jednoho modulu c 501 a jednoho modulu e 601 byl odborné veřejnosti v České republice poprvé představen ve znojemském hotelu Prestige v rámci jeho „road show“ Evropou. Helmut Beller, vedoucí instalace, prezentoval širokému publiku hlavní funkce systému a demonstroval pohyby pipetorů a příslušných mechanismů. Pro větší názornost byl produktovými manažery vytvořen živý obraz analyzátoru. Uvedení systému pak bylo náležitě oslaveno. Do německého Mannheimu byli vysláni servisní a produktoví specialisté, aby se v místní centrále firmy Roche vyškolili v technické a aplikační instalaci analyzátoru.

Do rutinního provozu byl analyzátor v České republice poprvé uveden v laboratoři LabMed docenta Vozníčka v Brně 29. října 2006. Do dnešního dne bylo v ČR instalováno 78 těchto systémů, v celém světě pak proběhlo již 10 000 instalací. Těchto deset tisíc analyzátorů denně provede odhadem 25 000 000 analýz, na které spotřebuje 750 litrů testovaných tekutin a 3 000 litrů reagencií. K tomu je rovněž denně zapotřebí 5 600 000 litrů vody a 192 000 kWh elektrické energie. Analyzátor si získal velkou oblibu především proto, že je „tak akorát“. Svými parametry ideálně odpovídá požadavkům střední až větší laboratoře, která denně zpracovává právě takové množství vzorků, které je pro obsluhu přehledné, výsledky jsou snadno dohledatelné, uživatelský software je přívětivý a intuitivní. Příprava analyzátoru do provozu je rychlá a jednoduchá, stejně jako uživatelská údržba systému. Věříme, že tento pocit sdílíte s námi. 

Ing. Vladimír Frančík

Ing. Vladimír Frančík


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.