article main title
Společnost Roche představila první podpůrnou softwarovou aplikaci pro klinická rozhodování v oblasti onkologické péče
Catherine Longworth 1
1) Medtech Insight

Digitální onkologická poradna NAVIFY je novým softwarovým nástrojem založeným na „cloud computingu“. NAVIFY shromažďuje příslušné údaje z různých zdrojů na jedné digitální platformě. Aplikace je nyní dostupná v USA, Velké Británii, Německu, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku, ale již v příštím roce přibude až 200 dalších míst po celém světě včetně České republiky. 

V klinické praxi probíhají porady onkologů formou sympozií, na nichž se sejdou specialisté z různých oborů, aby společně probrali konkrétní onkologický případ a následně se dohodli na možnostech léčby pacienta. Tento postup zabírá odborníkům spoustu času, neboť před sympoziem je třeba fyzicky nashromáždit mnoho informací ke konkrétnímu pacientovi.  
„Skutečnost je taková, že lékaři z onkologických týmů nemají v mnoha případech čas se na tato setkání patřičně připravit. A pokud chybí některé z klíčových dokumentů a informace není úplná, nelze dospět k potřebnému odbornému rozhodnutí, jaké by si pacient zasloužil,“ sdělil Tim Jaeger, ředitel Roche Diagnostics Information Solutions. Jaeger uvedl, že kvůli rostoucí složitosti onkologických případů, klinici potřebují nástroje, které by jim pomohly získat ucelený přehled o každém pacientovi. 
„Medicína je mnohem složitější než kdy dříve. V současnosti víme, že například existuje až 40 různých druhů rakoviny prsu nebo až 50 druhů rakoviny plic. Začínáme skutečně chápat spletitosti chorob a jejich biologie. Společnost Roche, Diagnostics Division, chce pomoci lékařům sdílet klinická data, usnadnit stanovení diagnózy a zvolit účinnou léčbu v co nejkratším čase. Zároveň bychom rádi pomohli týmům složeným z odborníků z různých oblastí, aby společně dospěly k tomu nejlepšímu možnému řešení,“ dodal Tim Jaeger.

NAVIFY umožňuje lékařům na klinikách shromažďovat takové údaje, jako jsou například lékařské anamnézy pacientů, radiologické snímky, zprávy z patologie a elektronické lékařské záznamy z různých zdrojů, a umístit je na jedné „digitální nástěnce“. Tento software lze navíc využít k logistickým účelům, k přípravám sympozií a k publikování jejich závěrů.    


Společnost Roche při vývoji tohoto softwaru spolupracovala s evropskými i americkými klinikami, které tuto aplikaci testovaly. „Obdrželi jsme vynikající odezvu. Naše nová aplikace pomáhá onkologickým týmům k mnohem lepší informovanosti. S pomocí NAVIFY jsou lékaři schopni projít možná třikrát nebo čtyřikrát více dokumentů týkajících se konkrétního případu, než by dokázali projít manuálně, což velmi zvyšuje kvalitu diskuse a pomáhá při rozhodování. Lékaři se tak zvládnou postarat o větší počet pacientů a mohou urychlit jejich léčbu. V mnoha nemocnicích a předních akademických centrech jsme se setkali s tím, že se pacienti musí smířit s dlouhými čekacími lhůtami. Podobná řešení jako NAVIFY však mohou pomoci lékařským týmům pracovat efektivněji.“ 

„Kliničtí pracovníci odjakživa potřebovali shromažďovat tento typ informací, ale až nyní mají nástroj, který jim v tom pomáhá. Zaznamenali jsme, že i ti, kteří s využitím technologie váhali, si na tento typ softwaru brzy zvykli. NAVIFY si lékaře získal, jakmile pochopili, že ve zlepšení kvality při rozhodování ohledně jejich pacientů jim skutečně pomáhá,“ řekl Tim Jaeger.
„Rozhodli jsme se nabídnout tento nový pracovní nástroj klinikám a laboratořím. Poskytujeme celou řadu diagnostických testů napříč IVD (in vitro diagnostika). NAVIFY umožňuje obsáhnout doporučené postupy lékařské péče, propojit je do mnohem ucelenější formy a tu pak nabídnout klinickým lékařům. Nechceme narušit způsob, jakým lékaři pracují, pouze nabízíme zlepšení a zefektivnění toho, co už dělají. NAVIFY jim může pomoci při každodenní složité práci,“ vysvětlil Jaeger a dodal, že do budoucna společnost Roche připravuje mnohem více produktů tohoto typu. 

Catherine Longworth

Catherine Longworth


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.