article main title
Řešení s názvem „Roche Integrated Core Lab“ v centru zájmu účastníků kongresu EuroMedLab 2017
Ing. Igor Klimíček, MBA 1 , Ing. Petr Novák 2
1) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
2) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Atény hostily v půli června 2017 jednu z nejvýznamnějších světových akcí věnovaných in vitro diagnostice – v pořadí již 22. EuroMedLab. Konference přilákala více než 5 000 účastníků s cílem poskytnout nejaktuálnější informace týkající se laboratorní medicíny, ukázat nové trendy oboru a porovnat úroveň nabídek vystavujících firem. 

Expozice Roche nabídla návštěvníkům možnost zhlédnout komplexní řešení pro laboratorní integraci a konektivitu, což naznačoval i podtitul hlavního hesla stánku: Roche Integrated Core Lab. Jako průkopník konsolidace klinické chemie a imunochemie uvedením modulární koncepce Serum Work Area (SWA) v roce 2002 pokračuje Roche s rozšiřováním svého konsolidačního záběru i na další diagnostické disciplíny, jako je močová analýza, molekulární diagnostika a koagulace. Na stánku byly také představeny vysoce výkonné a plně automatizované systémy cobas 6800 pro molekulární diagnostiku, cobas t 711 pro koagulaci a cobas m 511 pro hematologii. 
Firma Roche prezentovala v rámci koncepce Roche Integrated Core Lab plně automatizovaný systém propojených analyzátorů s názvem cobas connection modules (CCM), který umožňuje zvýšit účinnost, rozsah a kvalitu diagnostických metod. 

Obr. 1: Boční pohled na CCM s připojenými analytickými a perianalytickými systémy

Ve společné konfiguraci s vystaveným preanalytickým systémem cobas p 612 a jeho napojením na jednotlivé plně automatizované zástupce diagnostických disciplín (cobas SWA Next Generation, molekulární cobas 6800, cobas t 711) je nyní možné zajistit on-line preanalytické zpracování vzorků i v laboratořích střední velikosti, což představuje velice pozitivní zprávu pro široký segment pracovišť v České republice. Důležitým bodem konference EuroMedLab bylo zejména odhalení již 4. generace konsolidovaného modulárního SWA systému s názvem cobas SWA Next Generation, který je v konfiguraci vhodným řešením pro středně velké biochemické laboratoře. Firemní satelitní sympozia věnovaná podrobnému představení tohoto systému se těšila velkému zájmu účastníků kongresu.  

Obr. 2: Uvedení a integrace vlajkové lodi koagulace – cobas t 711

Delegáti kongresu měli vedle mnoha diskusí o nabízených řešeních, funkcích analyzátorů a službách cobas IT solutions, které Roche pro konsolidovanou laboratoř nabízí, možnost navštívit až 4 specializovaná satelitní sympozia firmy Roche, která byla zaměřena především na zvyšování klinické hodnoty již dříve uvedených testů a dále na představení nových unikátních parametrů, které umožňují další zlepšení péče o pacienty. Konkrétním tématem těchto vzdělávacích workshopů bylo zdraví ženy a prezentace testů Elecsys pro oblast fertility (Elecsys® AMH plus) a preeklampsii (poměr Elecsys® sFlt-1/PlGF), které napomáhají efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodnutí kliniků o dalším postupu případné léčby u žen, které ji potřebují. Dále byla terčem zájmu Alzheimerova choroba a vývoj zdokonalených diagnostických nástrojů v této indikacia v neposlední řadě kardiologické testy zahrnující NT-proBNP a nový marker GDF-15 s informací, jak tyto parametry mohou zlepšit klinické rozhodování a tím pozitivně ovlivnit životy pacientů.  

Obr. 3: Bezpečná integrace molekulární diagnostiky – cobas 6800

S pozitivní odezvou se setkala rovněž charitativní akce společnosti Hearts for All, uspořádaná na podporu dětí s onemocněním srdce. Účastníci kongresu si mohli na stánku Roche nechat pořídit svou fotografii, což bylo firmou Roche honorováno částkou 10 eur, která šla na vrub organizace Hearts for All.  
Závěrem lze konstatovat, že během letošního ročníku konference EuroMedLab firma Roche představila poslední inovace a vize, jak efektivněji řídit budoucnost laboratoří a jak navrhnout co možná nejoptimálnější řešení laboratoře včetně řídicích procesů s cílem dále zjednodušit práci uživatelům, snížit náklady organizacím a v neposlední řadě zvýšit kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb klinickým pracovníkům. 

Obr. 4: cobas SWA Next Generation – 4. generace konsolidovaného modulárního systému v své plné kráse
Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

Ing. Petr Novák

Ing. Petr Novák


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.