article main title
Novorozenecká sepse pohledem patologa
MUDr. Marta Ježová, Ph.D. 1
1) Bioptická stanice pracoviště dětské medicíny Dětské nemocnice, Černopolní 9, 625 00 Brno

Novorozeneckou sepsí se označuje bakteriální sepse propukající v prvním měsíci po porodu. Je pro ni typický náhlý vznik symptomů, velmi rychlá deteriorace a vysoká mortalita i přes adekvátní a včas nasazenou léčbu. Sepse novorozence nemusí mít dobře definované ložisko.

Adnátní pneumonie (tj. vrozený zápal plic) u nezralého novorozence,
histologický preparát barvený hematoxylinem-eosinem.
Snímek z archivu MUDr. Marty Ježové, Ph.D.

Etiologie

Grampozitivní bakterie:

Hemolytický streptokok skupiny B (Streptococcus agalactiae) – přechodně kolonizuje pochvu 15–25 % těhotných žen. Ač kolonizace novorozenců od infikovaných matek představuje cca 60 %, jen 1 % onemocní. Bakterie je vyvolavatelem časné i pozdní novorozenecké sepse a nejčastějším původcem novorozeneckých meningitid. Klinickou manifestaci ovlivňuje sérotyp.

 • Listeria monocytogenes – obdobně spouštěč časné i pozdní sepse.
 • Staphylococcus aureus – je původcem septikemií, pyodermií, osteomyelitid a komplikovaných pneumonií.
 • Staphylococcus epidermidis – vyvolává pozdní sepsi, nozokomiální infekce zejména při déle zavedených centrálních žilních katétrech.

Gramnegativní bakterie:

 • E. coli – častý původce sepse a novorozenecké meningitidy, závažné jsou nozokomiální infekce rezistentními kmeny.
 • Klebsiella spp., Enterobacter spp.
 • Haemophilus influenzae.

Klinické znaky

Charakteristické jsou:

 • velmi nespecifické příznaky;
 • letargie, zvýšená dráždivost, hůře výbavné novorozenecké reflexy;
 • nestabilní teplota – jak horečka, tak hypotermie;
 • dechové obtíže – zrychlené dýchání, apnoe, obtížné dýchání;
 • problémy s krmením;
 • mírná žloutenka;
 • křeče.
Záněty dělohy vyvolané bakteriální infekcí mohou vznikat na rozhraní mateřské a fetální tkáně (tj. v choriodeciduálním prostoru), v plodových obalech (amnion a chorion), uvnitř placenty, v plodové vodě, v pupeční šňůře nebo v těle plodu. Bakteriální zánět plodových obalů se odborně nazývá „chorioamnionitida“; infekce pupeční šňůry „funisitida; infekce plodové vody „amnionitida“. Přestože placentární (choriové) klky hrají primární roli v transplacentárním přenosu infekcí z matky na plod, jako např. v případě malárie, bakteriální zánět samotné placenty (villitida) je vzácný. Upraveno dle Goldenberg RL et al. N Engl J Med 2000; 342: 1500-1507.
MUDr. Marta Ježová, Ph.D.

MUDr. Marta Ježová, Ph.D.


Vedoucí lékařka Bioptické stanice pracoviště dětské medicíny Dětské nemocnice, Brno. Bioptická stanice se zabývá především pediatrickou onkologií. Bioptická laboratoř zajišťuje: zpracování bioptického materiálu; zhotovování tkáňových bloků; standardní histopatologickou diagnostiku; peroperační biopsii.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.