article main title
International Roche Infectious Diseases Symposium – IRIDS 2014
RNDr. Pavlína Šorfová 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Ve dnech 19. a 20. září 2014 se konalo v pořadí již páté mezinárodní sympozium o infekčních nemocech společnosti Roche – IRIDS 2014. Po úspěšných předchozích ročnících v Barceloně, Vídni, Berlíně a Římě jsme letos zavítali do Istanbulu, kde se přes čtyři sta odborníků ze 40 zemí světa podělilo o své cenné znalosti a zkušenosti z oblasti epidemiologie, diagnostiky a terapie infekčních nemocí. 

Cílem této události je vedle prohlubování spolupráce laboratorních pracovníků s lékaři také diskuse nad nejnovějšími trendy z odvětví virologie a bakteriologie. Nosnými tématy letošního ročníku byly efektivní spolupráce laboratoří a lékařů, management jaterních onemocnění virového původu, nové možnosti léčby HIV, znovu se objevující nemoci a samozřejmě epidemie eboly v západní Africe a s ní spojené prostředky účinného monitorování, kontroly a léčby. Sympozium IRIDS představuje jeden z mnoha způsobů, jakým se společnost Roche snaží podporovat klinickou a vědeckou komunitu, protože naší sdílenou snahou je poskytování vynikající zdravotní péče. Věříme, že kontinuální lékařské vzdělávání je životně důležitou součástí při udržování kroku s nejnovějšími trendy ve vývoji diagnostik a léků. Håkan Johansson, vedoucí skupiny infekčních nemocí a onkologie v Roche Diagnostics, zahájil sympozium diskusí nad obrovskou zátěží, kterou infekční onemocnění představují pro současnou společnost. 

Infekční onemocnění způsobují třetinu ročních úmrtí na celém světě. Håkan Johansson zdůraznil, že zatímco diagnostika tvoří jen zlomek výdajů ve zdravotnictví, výsledky testů ovlivňují více než 60 % klinického rozhodování zdravotnickými profesionály. Hodnota laboratorního vyšetřování v rámci integrovaného managementu onemocnění je jasně patrná na příkladu hepatálních a onkologických parametrů a dosaženého rozvoje od počátku století. V dalším programu nám bylo ctí přivítat čtyři prestižní odborníky na oblast virových hepatitid. Mindie Nguyen (USA), Markus Peck (Rakousko), Chien-Jen Chen (Tchaj-wan) a Massimo Puoti (Itálie) diskutovali o pozici diagnostiky v rámci léčby. I když jsou terapeutické prostředky pro léčbu hepatitid k dispozici pro většinu populace, z reakcí publika bylo jasně patrné, že testování hraje při řízení léčby stále zřejmou hlavní roli. Například identifikace genotypů viru hepatitidy C je podle diskutujících nezbytná pro správnou volbu typu léčby a dobu jejího trvání. 

Dalším příkladem, kde výhody spolupráce a integrovaného přístupu přispívají ke zvládnutí život ohrožující infekce, je virus HIV. Doktoři David Katzenstein (USA) a Keith Jerome (USA) se věnovali problémům, které v diagnostice a léčbě stále zůstávají. HIV, jak všichni víme, není „vyřešená záležitost“ a budoucnost účinné léčby zůstává nejasná. I když je infekce v současné době nevyléčitelná, vhodná terapie může zabránit přenosu, a pacienti by proto měli být podporováni v tom, aby léčbu vyhledali a dodrželi. Celý jeden den byl věnován infekcím souhrnně označovaným jako TORCH. Účastníci slyšeli o ústřední roli screeningu a také o potřebě začlenění těchto prostředků do balíčku zdravotní péče – diagnostika zmíněných parametrů bývá často podceňována. Uznávaná odbornice na infekce herpes simplex Terri Warren (USA) hovořila o situaci v USA, kde je HSV nejvíce převládající sexuálně přenosnou infekcí. Bohužel 80 % HSV-2 pozitivních lidí ani netuší, že jsou nakaženi. Správná identifikace HSV přináší značné výhody, snižuje možnost přenosu díky zavedení preventivních opatření a zabraňuje chybné diagnostice, což minimalizuje riziko neonatální infekce. Profesor David Mabey (UK) hovořil o onemocnění syfilis. Podle něj je klíčem ke kontrole tohoto starého onemocnění účinný screening a snadno přístupná léčba ohrožených osob. Zdůraznil, že nové point-of-care testy umožňují lepší přístup k diagnostice v oblastech s vysokým rizikem nákazy a že podle studií je sledování těhotných žen nákladově efektivní pouze v regionech s nízkou prevalencí. 

Sekce TORCH byla uzavřena dvěma vynikajícími prezentacemi doktorky Christelle Valoup-Fallous (Francie) a profesora Williama Rawlinsona (Austrálie), kteří považovali za důležité věnovat se problémům interpretace výsledků testů zarděnek a klinickým a etickým dilematům, jež jsou spojené s cytomegalovirovou infekcí v časném těhotenství. Jedním z vrcholů letošního sympozia byla přednáška profesora Daniela Lewa (Švýcarsko) o nových a vynořujících se infekčních nemocech. Během panelové diskuse o epidemii eboly v Africe se hovořilo o možnostech odborné veřejnosti reagovat na toto vážné ohrožení. Jako nejúčinnější opatření byla odsouhlasena rychlá identifikace případů a jejich okamžitá izolace, spojená s retrospektivním vysledováním kontaktů. Tento koordinovaný přístup nicméně vyžaduje integrovaný systém zdravotní péče, robustní infrastrukturu, odpovídající systém kontroly a karantény a dobře vyškolený zdravotnický personál, což je občas kámen úrazu v nejpostiženějších oblastech. Panel se shodl, že nejvhodnějším terapeutickým prostředkem je konvalescentní sérum, nicméně hledání vhodných dárců je problematickou záležitostí. 

Prezentace z IRIDS 2014 jsou k dispozici všem zájemcům!  
Kontakt: pavlina.sorfova@roche.com 

Těšíme se na shledanou na IRIDS 2016 

RNDr. Pavlína Šorfová

RNDr. Pavlína Šorfová


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.