article main title
Inovativní portfolio pro prevenci a sledování úspěšnosti léčby cervikálního karcinomu
MUDr. Igor Blanárik 1
1) Emeritní marketinkový manažer pro molekulární diagnostiku, Roche s.r.o., Diagnostics Division

Téměř všechny rakoviny děložního hrdla jsou způsobeny přetrvávající infekcí lidským papilomavirem (HPV). Infekce HPV je častá; přibližně 80 % žen do věku 50 let se s infekcí HPV setká. Jen některé typy HPV jsou však vysoce rizikové. 

Žádná žena by nikdy neměla umírat na rakovinu děložního hrdla, toto onemocnění je totiž vysoce preventabilní pomocí screeningu, léčby a očkování. Přesto zůstává jedním z nejběžnějších a nejnebezpečnějších rakovin. Vzhledem k tomu, že prakticky všechny případy rakoviny děložního hrdla jsou způsobeny přetrvávající infekcí způsobenou lidským papilomavirem (HPV), screening na HPV může významně zlepšit prevenci, která se v současnosti provádí pomocí samotného cytologického Pap testování. Strategie prevence rakoviny děložního hrdla se vyvíjejí na základě pokročilých screeningových a diagnostických testů poskytujících klinikům podporu, kterou potřebují k přesnější identifikaci žen s rizikem onemocnění – rozlišují ty, které potřebují zvýšenou péči, od těch, které mohou být sledovány v průběhu času, i od těch, u kterých je třeba zahájit okamžitou léčbu. 

Pap test hraje rozhodující úlohu při diagnostice rakoviny děložního hrdla, ale má omezení vyplývající ze subjektivní povahy jeho interpretace. Portfolio karcinomu děložního hrdla společnosti Roche Diagnostics, které tvoří screeningové testy, třídicí testy a diagnostické testy, řeší tato omezení a poskytuje klinikům novou úroveň diagnostické jistoty, která mění standard péče a pomáhá chránit ženy po celém světě před rakovinou děložního hrdla. Unikátní kombinace molekulárních, buněčných a tkáňových screeningových a diagnostických testů HPV od společnosti Roche Diagnostics zlepšuje schopnost kliniků identifikovat ženy, u nichž hrozí vysoké riziko vzniku rakoviny děložního hrdla a mají být indikovány k léčbě. 

Test cobas® HPV detekuje současně 14 vysokorizikových typů HPV a nabízí individuální výsledky na HPV 16 a HPV 18, což jsou dva nejrizikovější typy zodpovědné téměř za 70 % případů rakoviny děložního hrdla. 

CINtec® PLUS Cytology je biomarkerový test založený na následujících objektivních biologických principech: Exprese P16 (hnědé zbarvení) indikuje zastavení buněčného cyklu – lze si ji představit jako signál zastavení buněčného dělení. Exprese Ki-67 (červené zbarvení) indikuje proliferaci buněk – lze si ji představit jako signalizaci probíhajícího buněčného dělení. Stejně jako na semaforu – zelená a červená světla by nikdy neměla být zapnuta současně. Pokud jsou, víte, že je něco špatně. Totéž platí pro p16 a Ki-67 – jestliže jsou společně zapnuty hnědá a červená, tj. biomarkery jsou exprimovány ve stejné buňce, víte, že buňka je abnormální a byla HPV transformována na potenciální rakovinnou buňku. Pap cytologie naopak nemá objektivní světelnou signalizaci. Vychází výhradně ze subjektivní interpretace patologa. 

CINtec® Histologie je jediný klinicky ověřený test biomarkeru p16, který poskytuje přesvědčivé vizuální potvrzení přítomnosti nebo nepřítomnosti předrakovinných lézí v bioptických vzorcích karcinomu děložního hrdla. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) přijala doporučení odborných lékařských společností, kolegia amerických patologů (CAP) a americké společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii (ASCCP), která stanovila, že p16 (biomarker detekovaný testem CINtec Histology) je jediný dostatečně průkazný biomarker pro hodnocení vzorků cervikální biopsie, čímž se test CINtec Histology stává všeobecným standardem péče. 

Průlomová studie Roche ATHENA, největší svého druhu (n = > 47 000 žen v USA), prokázala, že primární screening s cobas HPV testem a triage s cytologickým testem CINtec PLUS poskytují lepší výsledky než samotná cytologie Pap. 
Kontrola rakoviny děložního hrdla, léčba a diagnostika pomáhají lékařům chránit ženy před rozvojem rakoviny děložního hrdla, která je vysoce preventabilní. 

Lékařská doporučení se vyvíjejí na základě důkazů, že screening pro vysoce rizikové typy HPV zvyšuje míru detekce u žen s rizikem vzniku rakoviny děložního hrdla ve srovnání se samotnou Pap cytologií. 
•  Stále více zemí doporučuje primární screening HPV; například v říjnu 2015 bylo Nizozemsko jednou z prvních zemí, které rozhodly o oficiálním přechodu svého národního screeningového programu pro rakovinu děložního hrdla z cytologie Pap na primární screening HPV. 
•  Profesní společnosti uznaly, že biomarker p16 je jediným biomarkerem s dostatečným důkazem pro diagnostiku biopsií děložního hrdla. Světová zdravotnická organizace následně přijala tato doporučení, čímž učinila detekci p16 (jako je CINtec® Histology) globálním standardem péče. 

Inovativní portfolio karcinomu děložního hrdla nabízí klinicky ověřené screeningové vyšetření rakoviny děložního hrdla a diagnostické testy, které zvyšují schopnost kliniků identifikovat s větší jistotou ženy s rizikem vzniku rakoviny děložního hrdla, třídit ty, které vyžadují zákrok, a potvrdit, které ženy se mají léčit. 

MUDr. Igor Blanárik

MUDr. Igor Blanárik


Absolvent LFUK v Bratislavě v roce 1977. Atestace z vnitřního lékařství a klinické biochemie. Primář OKB na Ústavu klinické onkologie sv. Alžběty v Bratislavě, od roku 1997 produktový a aplikační specialista a následně marketingový manažer pro molekulární diagnostiku Roche Diagnostics Division. V současnosti se v důchodu věnuje svým koníčkům: studiu kvantové biologie a biochemie, čtení odborné a klasické literatury, klasické hudbě, divadlu a práci s dětmi.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.