article main title
Cobas e 801 – nová vlajková loď imunochemické diagnostiky již odhalena
Ing. Igor Klimíček, MBA 1
1) Strategický marketingový manažer, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Je 22. 6. 2015 krátce po 11. hodině a na EuroMedLabu v Paříži je možné vůbec poprvé spatřit za zvuku houslové skladby Vanessy Mae dlouho očekávaný prémiový systém nejvyšší třídy s názvem cobas e 801, představovaný v SWA konfiguraci s moduly cobas c 702 a cobas e 602. 

Tento imunochemický modul rozšiřuje – a svým způsobem kompletizuje – již tak početnou modulární platformu cobas® 8000 o vysoce výkonný imunochemický analyzátor (300 testů/hod.) s vysokým počtem kanálů pro soupravy na palubě (48), a to při zachování stejných prostorových nároků, které mají ostatní zástupci této série (c 701, c 702, c 502, e 602). Nový systém cobas e 801 tak logicky těží z výhod samotné platformy cobas® 8000, mezi něž patří zejména vysoká průchodnost vzorků, vysoká variabilita konfigurací jednotlivých sestav a také inovovaný datový koncept (e 602). Tento nový přírůstek je stejně jako jeho předchůdci založen na nadstandardní technologii elektrochemiluminiscence, používá totožné náplně reagenčních souprav a shodný kalibrační a kontrolní koncept.  

Obr. 1: Slavnostní odhalení nového systému na EuroMedLabu v Paříži

Jak je vidět na obrázku č. 3, někteří zákazníci, kteří jsou potenciálními kandidáty pro tento systém, byli pozváni na jeho privátní 45minutové podrobnější představení, jež bylo zorganizováno našimi kolegy z centrály. V rámci této ukázky byly nejen představeny hlavní rysy, funkce a výhody tohoto nového imunochemického analyzátoru, ale také bylo možné prakticky ověřit funkčnost některých operací instalovaného systému cobas e 801, tentokráte v samostatné „stand alone“ konfiguraci. Měli jsme možnost vyzkoušet funkci doplňování reagenčních souprav bez nutnosti přerušit nebo omezit provoz analyzátoru. Naši kolegové rovněž čelili palbě dotazů, které byly velmi konkrétní a přínosné. Dozvěděli jsme se například, že kromě výše uvedených vlastností došlo ke změně dalších atributů, které přispějí k ještě vyšší efektivitě provozu, bezpečnosti a komfortu jak pro uživatele, tak pro pacienty. Ze všech uvádíme snížení objemu reakční směsi na 75 % současného stavu, uvedení nového tvaru reagenčních souprav a inovovaný algoritmus homogenizace paramagnetických mikročástic.  

Obr. 2: Modul cobas e 801 v cobas® 8000 SWA konfiguraci 
Obr. 3: Privátní představení cobas e 801 zákazníkům z ČR 

Snížení objemu reakční směsi umožnilo realizovat chlazení prostoru reagenční paluby na teplotu 4–8 °C a také zavést novou, menší jednorázovou špičku pro vzorky, která snižuje mrtvý objem při pipetování a umožňuje rovněž aplikaci z provozu c-systémů známých „microcups“ s mrtvým objemem 50 μl. Chlazení prostoru  
reagenční paluby vede k eliminaci procesu temperace reagenčních souprav před jejich založením na palubu po vytažení z lednice a také ke zvýšení reagenční a kalibrační stability metod. Pro další zvýšení komfortu a bezpečnosti práce byly zavedeny úplně nové, užší soupravy, které díky své konstrukci a menšímu potřebnému reagenčnímu objemu pojmou až 300 testů a které již není potřeba otevírat před jejich založením na palubu.  Inovovaný algoritmus homogenizace paramagnetických mikročástic přispěl k razantnímu zkrácení doby potřebné pro inicializaci systému, tj. doby od „stand-by“ do stavu „operation“, což přispívá k dalšímu zrychlení a zefektivnění provozu. 

Obr. 4: „Stand alone“ systém cobas e 801 
Obr. 5: „Combirack“ s novými, menšími jednorázovými špičkami 

Tyto inovace jsou pouze jakýmsi příkladem mnoha dalších, o kterých vás budeme informovat v následujících článcích a prezentacích. První prezentaci na toto téma přednesu v bloku „Automatizace“ na Sjezdu ČSKB v Brně 22. září. Doufáme, že i tento systém bude pokračovat v linii nastavené u svých současníků a že bude minimálně stejně spolehlivý a bezpečný. Úspěch soudobých analytických systémů založených na technologii elektrochemiluminiscence potvrzuje mimo jiné také letošní 10 000. instalace modulární platformy cobas® 6000 a rovněž 10 000. instalace analyzátoru cobas e 411. Více k tomuto tématu sdělí kolega Ing. Vladimír Frančík v rámci Roche Workshopu na Sjezdu ČSKB 21. září.

Obr. 6: Nová generace cobas e soupravy 

Nyní jsme v období, kdy po úspěšných multicentrických evaluacích probíhá dlouhodobé testování nového imunochemického systému u vybraných zákazníků po celém světě v rámci programu „Early Adopters“ tak, aby bylo možné bez jakýchkoli obav a s řadou zkušeností instalovat analyzátor přímo u vás. Oficiální uvedení samostatného „stand alone“ systému je plánováno na červen 2016, SWA platforma ve všech možných konfiguracích s modulem cobas e 801 přijde na řadu s novou verzí SW v září stejného roku. Během jednoho roku od uvedení samostatného systému by měly být k dispozici všechny metody dostupné rovněž na analyzátorech cobas e 601/602 a cobas e 411. 

Ing. Igor Klimíček, MBA

Ing. Igor Klimíček, MBA


V Oddělení marketingu vede tým zabývající se marketingovými a produktovými aktivitami zaměřenými na centralizovaná a integrovaná řešení. Ve volném čase „si dobíjí baterky“ sportem, má rád historickou literaturu a dobré víno.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.