article main title
Co by měl diabetický pacient vědět o glykovaném hemoglobinu
MUDr. Monika Kamarytová 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Na začátek jeden příběh… Pan František prožíval klidná léta svého důchodu na venkovské chalupě společně se svojí ženou. Před 4 lety mu sice diagnostikovali cukrovku, kvůli které musel pravidelně dojíždět ke svému praktickému lékaři na kontroly, ale to mu nevadilo. Dodržoval předepsanou dietu a diabetickou léčbu a až na občasné pobolívání a brnění nohou se cítil velmi dobře. Výsledky pravidelných měření glykemie nalačno byly vždy uspokojivé a neukazovaly žádné výkyvy nebo zvýšené hladiny krevního cukru. Jeho manželka, bývalá zdravotní sestra, však věděla, že diabetes není dobré podceňovat a že brnění končetin může souviset právě s touto nemocí. Proto požádala známého diabetologa, aby provedl manželovi doplňková vyšetření pro potvrzení, že jeho zdravotní stav je – i přes přítomnost diabetu – uspokojivý. 

Výsledky však ukázaly něco zcela jiného: „Měření nám potvrdila, že nemáte dobře kompenzovanou cukrovku. Již minimálně 1,5 roku jste měl být léčen zcela jinak. Zjistili jsme u vás tzv. diabetickou neuropatii dolních končetin, což je jedna z mnoha komplikací diabetu.“ Pan Alois odcházel od  lékaře šokován. Jak je to možné? Vždyť hodnoty glykemie nalačno měl vždy dobré!

Glykemie nestačí

Všichni pacienti s  diabetem vědí, že měření glykemie (stanovení hladiny krevního cukru) patří mezi základní laboratorní vyšetření u  každého diabetika. Hodnoty glykemie jsou rozhodující jak pro stanovení diagnózy diabetu, tak pro určení vhodného léčebného postupu. Současně umožňují lékaři průběžně sledovat aktuální stav pacienta a monitorovat diabetickou léčbu. Nicméně glykemie vždy odráží stav organismu pouze v daný okamžik odběru krve a  nepodává souhrnnou informaci o tom, co se v těle pacienta odehrálo nebo odehrává během posledních měsíců léčby. Existuje však laboratorní vyšetření, které dokáže velmi dobře zachytit a ukázat, jak tělo v uplynulých 2–3 měsících se svými cukry hospodařilo. A tím je vyšetření tzv. glykovaného hemoglobinu.

Co je glykovaný hemoglobin?

Začneme u látky, která je zcela nezbytná pro náš život a pro naše dýchání. Je to hemoglobin. Hemoglobin je červené krevní barvivo přítomné v červených krvinkách. Způsobuje typicky červené zabarvení krve a díky němu přenášejí naše krvinky kyslík po celém těle. Po chemické stránce se jedná o bílkovinu. Červené krvinky plují krví a dostávají se při tom vždy do kontaktu s krevním cukrem (glukózou). Část tohoto cukru se váže na  hemoglobin a zůstává s ním uvnitř krvinek trvale spojena. Obecně se děj, kdy se glukóza váže na bílkovinu, nazývá glykace a  takto „oslazené bílkoviny“ se nazývají glykované bílkoviny. V  případě hemoglobinu vede vazba glukózy ke vzniku glykovaného hemoglobinu. I člověk bez diabetu má část svého hemoglobinu vždy glykovanou.

Proč je glykovaný hemoglobin výjimečný?

Z několika důvodů:

1. Glukóza se váže na hemoglobin vždy úměrně své koncentraci v  krvi (tedy čím vyšší jsou hladiny glukózy v krvi, tím více se jí naváže na molekulu hemoglobinu, a naopak).
2. Pokud se zvýšené hladiny glykemie objevují často, stále více glukózy se navazuje na  hemoglobin a  hodnoty glykovaného hemoglobinu tak stoupají.
3. Vytvořená vazba glukózy na  hemoglobin je nevratná, trvá po  celou dobu života červených krvinek. Tedy až do  doby, než dojde, spolu s  hemoglobinem, k  jejich přirozenému rozpadnutí (doba života červených krvinek je cca 120 dní).
4. Změřením glykovaného hemoglobinu tak lze získat zpětné informace o tom, jaké byly hodnoty glykemie za posledních 6 týdnů, což je doba poločasu rozpadu hemoglobinu.

Význam a důležitost glykovaného hemoglobinu

Všechny bílkoviny (proteiny) v  lidském těle (nejen hemoglobin!) mají schopnost vázat na  sebe molekuly glukózy. A  to i  proteiny, které tvoří stěny cév, včetně těch nejjemnějších vlásečnic. Pokud je hladina glukózy opakovaně zvýšená a  léčbou nedostatečně kompenzovaná, proteiny v  cévních stěnách se působením glukózy postupně naruší a  přestanou plnit svoji funkci. Výsledkem je pozvolné a  zpočátku nenápadné poškozování cév u  řady důležitých orgánů, jako jsou např. ledviny, oční sítnice, mozek nebo dolní končetiny. Tímto způsobem dochází k tzv. pozdním komplikacím diabetu.
Je důležité vědět, jakou úlohu má glykovaný hemoglobin v těle každého diabetika: Glykovaný hemoglobin slouží jako velmi přesný ukazatel stavu všech ostatních bílkovin (proteinů) v  těle. Jeho hodnoty předpovídají možný vznik chronických komplikací diabetu. Lékařům i pacientům současně dává možnost cíleně sledovat vývoj diabetu a správnost jeho léčby. Glykovaný hemoglobin vyjadřuje míru rizika rozvoje komplikací u  cukrovky. Proto je velmi přesným ukazatelem správné léčby a dlouhodobé kompenzace diabetu (DM).

Jak se glykovaný hemoglobin měří?1,3

Lékaři označují glykovaný hemoglobin odbornou zkratkou HbA1c. K jeho vyšetření stačí kapka krve z prstu pacienta. Na rozdíl od  jiných běžných vyšetření nemusí být pacient nalačno. Jeho hodnoty nelze ošálit přechodnou dietou nebo delším hladověním před odběrem. Glykovaný hemoglobin má totiž výbornou paměť a odráží hodnoty krevního cukru po  celé období 4–6 týdnů před provedením vyšetření. Hodnoty HbA1c se původně dle standardů IFCC (Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny) vyjadřovaly v  procentech (%) – jako množství glykovaného hemoglobinu z  celkového množství hemoglobinu v krvi. Např. hodnota HbA1c = 10 % znamenala, že 10 molekul ze 100 molekul hemoglobinu bylo glykováno (propojeno s glukózou).

Od roku 2012 se v České republice používají jednotky mmol/mol, přičemž přepočet je velmi jednoduchý (opět dle standardů IFCC) – hodnota v  mmol/mol je vždy desetinásobkem původních hodnot. Příklad: HbA1c = 50 mmol/mol (původně 5 %).

zdravého člověka mají být hodnoty HbA1c mezi 28–40 mmol/mol.

diabetického pacienta se rozlišují 3 hladiny HbA1c, které vyjadřují stupeň kompenzace cukrovky:
1. hodnota do 43 mmol/mol – výborná kompenzace diabetu
2. hodnota 43–53 mmol/mol – uspokojivá kompenzace diabetu
3. hodnota nad 53 mmol/mol – neuspokojivá kompenzace diabetu.

Jak často se má HbA1c měřit?1,2

Pacienti s DM léčení dietou: 1x ročně.
Pacienti s DM léčení diabetickými léky ve  formě tablet: 1x ročně (pokud jsou dobře kompenzováni); 2x ročně (pokud jsou špatně kompenzováni). Pacienti s  DM léčení inzulinem: 2–4x ročně (pokud jsou dobře kompenzováni); 4x ročně (pokud jsou špatně kompenzováni).
Těhotné pacientky s DM: 1x měsíčně.

V případě gestačního diabetu mellitu (těhotenská cukrovka, která po graviditě odezní) je HbA1c méně spolehlivým ukazatelem kompenzace cukrovky. Zejména při anémii z nedostatku železa, která je v těhotenství častá, mohou být hodnoty glykovaného hemoglobinu falešně vyšší. Zvýšený HbA1c však může odhalit nedodržování léčebného režimu v situaci, kdy kontrolní hodnoty glykemie vycházejí v normě.

MUDr. Monika Kamarytová

MUDr. Monika Kamarytová


V diagnostické divizi společnosti Roche působí jako Clinician Promotion Manager od roku 2016. Věnuje se hlavně vzdělávání lékařů a přednáškové činnosti. Vystudovala 1. LF UK v Praze s atestací v oboru otorinolaryngologie. V současné době mezi její nejoblíbenější koníčky patří ticho, hory, malování a hra „Two Dots“.

Literatura
  1. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Česká diabetologická společnost ČLS JEP 2020.
  2. Gestační diabetes mellitus. Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017. Konsenzuální stanovisko České gynekologické a porodnické společnosti, České diabetologické společnosti a České neonatologické společnosti ČLS JEP.
  3. Mosca et al.: Global standardization of HbA1c measurement: the position of the IFCC Working Group. Clin Chem Lab Med 2007;45(8): 1077–1080.
  1. Doporučení NGSP. Dostupné na: http://www.ngsp.org
  2. EurA1c: The European HbA1c Trial to investigate the performance of HbA1c assays in 2166 laboratories across 17 countries and 24 manufacturers by use of the IFCC model for quality targets. Clin Chem 2018, 64/8:1183-1192.
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.