article main title
Strategické konzultace
Ing. Vladimír Kozák 1
1) ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Často se setkáváme s dotazem, proč my, společnost Roche, začínáme s konzultačními službami. Pravdou je, že máme dlouholeté zkušenosti s návrhem laboratoří, jejich provozem (tzv. workflow), IT podporou a  s  dalšími technickými procesy. Nicméně časy se mění, vývoj jde neustále kupředu, stejně jako se zvyšují požadavky od vás, našich zákazníků. Na  základě požadavků vedoucích laboratoří a  managementu zdravotnických zařízení jsme zaznamenali poptávku po jiných, odlišných konzultačních službách. Službách, které jsou s laboratoří spojeny nepřímo, přes změny, které probíhají v nadřízeném podniku, organizaci, nemocnici nebo i celém zdravotním systému. Dostáváme se tedy k práci s lidmi, k zavádění a řízení změn, řešení problémů, vizím, plánování a k tomu nejdůležitějšímu – k budování kultury neustálého zlepšování. Všechny tyto oblasti spadají pod tzv. strategické konzultace.

Konkrétně se jedná o podporu při přípravách plánů na další roky, řešení problémů v oblasti kvality, personálu a samozřejmě pacientů, tedy tam, kde se bavíme o růstu jak ekonomickém či technologickém, tak o růstu celé dotčené organizace. Zaměřujeme se rovněž na zavádění nových léčebných postupů, odstraňování překážek při poskytování péče, s  našimi klienty analyzujeme stávající postupy a procesy, společně definujeme, jaké změny je potřeba uskutečnit. Zde naše práce na  rozdíl od  jiných nekončí, my zůstáváme s  klienty i během krušných chvil při vlastní implementaci změn a v případě potřeby i během následných procesů vyhodnocování a možných korekcí.

Zadání a dotazy, se kterými se setkáváme:

 • Jak ušetřit náklady a zároveň zachovat kvalitu služeb a péče?
 • Lze některé procesy zrychlit a o to více se věnovat rozvoji firmy, výzkumu?
 • Odborný personál je na pokraji vyhoření, proč? A jak to napravit?
 • Jak naplánovat činnost naší organizace, podniku, oddělení, když nejsme jednotní ani na úrovni vedení?
 • Které projekty máme spustit, jak, kdy, a vyplatí se to?

Většina zdravotnických zařízení a laboratoří se snaží o zlepšení, bohužel tyto otázky jsou v  praxi těžko řešitelné. Podniky a zdravotnická zařízení, které úspěšné jsou, mají propracovaný systém řešení problémů, podporují spolupráci při jejich řešení, výstižně a srozumitelně zaznamenávají svá rozhodnutí, plány, výsledky a vše poté sdílejí napříč organizací.

Z našich pozorování plyne, že nejčastějšími problémy, které naši partneři řeší, jsou:

 • Chybí srozumitelně definované cíle rozvoje, sdílené napříč organizací.
 • Lidé a skupiny se zaměřují na vlastní cíle a zájmy.
 • Metodika pro řešení problémů je nedostatečná.
 • Neřeší se pravé příčiny, „záplatují“ se  syndromy, dochází k návratu problému.
 • Problémy řeší vedení, ostatní nejsou zapojeni.
 • Schází motivace ke zlepšování.
 • Na  standardy a metodiky se nebere ohled.
 • Tvořivé a  úspěšné myšlení není podporováno.
 • Úsilí vychází od několika jednotlivců, organizace jako celek se nemůže poučit.

Při hledání odpovědí na výše uvedené problémy je základem úzká spolupráce s klienty od počáteční analýzy současného stavu přes definici cílů, strategií, taktik až po  vyhodnocování. Při konzultacích vedeme naše klienty formou strukturovaných diskusí, workshopů a  školení k tomu, aby výsledkem byla týmová práce se zapojením zástupců všech zainteresovaných stran. Naši klienti jsou na  velmi vysoké odborné úrovni a mají mnoholeté zkušenosti ve svém oboru. Naším úkolem jakožto strategických konzultantů je vytvořit takové podmínky, aby management týmy našly příslušná řešení a byly jednotné v tom, jak a čeho chtějí dosáhnout. Jakmile je vaše strategie definována, jsme zde, abychom vytvořili plán změn a zapojili váš tým do přechodu na tyto změny. Nespoléháme přitom pouze na  vybudování systému zlepšování, kde se můžeme zavázat, že investice do nás se vám vícenásobně vrátí. Podporujeme rovněž morálku a přístup, jež jsou nezbytné pro zachování dosažených změn a budoucích vylepšení.

Co najdete v našem základním programu zlepšování?

 • Design strategií a  vizí s důrazem na opravdová vylepšení.
 • Tvorba, nastartování a udržení nových procesů a služeb.
 • Plánování projektů založených na metodice „lean“.
 • Změna a její zvládnutí – „change management“.
 • Personální coaching a mentoring vedoucích pracovníků.

Používáme vyzkoušený a  strukturovaný přístup k neustálému zlepšování, prověřený desítkami let zkušeností napříč odbornostmi a  odvětvími. Náš model je snadno pochopitelný, rozšiřitelný a  přizpůsobitelný požadavkům vaší organizace, a co více, je také dostatečně výkonný, aby dosáhl požadovaného návratu investic. Poskytujeme naše služby po  celém světě.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ing. Vladimír Kozák

Ing. Vladimír Kozák


Pro Roche pracuje od roku 2019 na pozici strategický konzultant, je členem vedení diagnostické divize. Během své kariéry se zabýval vývojem softwaru pro zdravotnické prostředky, rozvojem obchodu a svěřených týmů. Od mládí se věnuje celé paletě sportů, zejména atletice a basketbalu, objevil krásu ruční práce se dřevem a vyrábí své první elektrické kytary. 

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.