article main title
Měření cholesterolu a glukózy u příležitosti oslav 120 let od založení Fakultní nemocnice v Olomouci
Mgr. Veronika Kubíčková 1 , Irena Kyjanková 1 , Mgr. Isabela Pospíšilová 1
1) Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice v Olomouci

V úterý 20. 9. 2016 si Fakultní nemocnice v Olomouci připomněla 120 let od založení svého areálu na Tabulovém vrchu. K příležitosti tohoto jubilea připravila na olomouckém Horním náměstí zajímavý program pro širokou veřejnost, jehož součástí byla nabídka některých preventivních  vyšetření (např. měření nitroočního tlaku), ukázka přípravy léčiv, možnost praktického nácviku první pomoci, orientační zjištění krevní skupiny aj. Přítomni byli také lékaři z vybraných klinik, kteří lidem poradili s jejich zdravotními problémy a informovali je o nejnovějších léčebných postupech. 

Oddělení klinické biochemie nabídlo vyšetření celkového cholesterolu a glukózy z čerstvé kapilární kapky krve. Tento kapilární odběr byl získán za použití lancety z vydezinfikovaného bříška prstu a odebírán přímo na určenou plochu diagnostického proužku. Ke kvantitativnímu stanovení celkového cholesterolu byl využit přístroj Accutrend Plus a diagnostické proužky Accutrend Cholesterol (obojí od firmy Roche Diagnostics). Tento test funguje na principu enzymatického štěpení esteru cholesterolu na mastné kyseliny a cholesterol a následné oxidace cholesterolu na cholestenon a peroxid vodíku, který oxiduje barevný indikátor na modře zbarvený radikální kation. Rozsah měření je 3,88 až 7,76 mmol/l. 

Pro stanovení glukózy byly použity glukometry Accu-Chek Inform II a diagnostické proužky Accu-Chek Inform II (taktéž firma Roche). Enzym přítomný na diagnostickém proužku, mutantní varianta chinoprotein glukózodehydrogenázy (Mut. Q-GDH) pocházející z bakterie Acinetobacter calcoaceticus, rekombinantní E. coli, přeměňuje glukózu ve vzorku na glukonolakton. Tato reakce produkuje elektrony, které indukují stejnosměrný elektrický proud, převáděný glukometrem ampérometricky na hodnotu koncentrace glukózy ve vzorku. Koenzymem je pyrrolochinolin chinon. Rozsah měření je 0,6 až 33 mmol/l. Již před oficiálním začátkem celé akce se před improvizovaným biochemickým pracovištěm vytvořila řada zájemců, která se v průběhu dne ještě zvětšovala. Veřejnost neodradila ani náhlá změna počasí, kdy došlo oproti předchozím dnům k ochlazení až o 15 °C. Se změnou počasí bojovaly také přístroje, které pro svou práci vyžadují minimální teplotu 18 °C. Tato bohužel nebyla, a tak musely být zahřívány „lidským teplem“.  

V průběhu několika hodin bylo vyšetřeno 144 dobrovolníků, u všech stanovena glukóza i cholesterol. Zajímavým výsledkem je poměr 109 vyšetřených žen ku 35 vyšetřeným mužům. Nabízí se tedy otázka, zda se o své zdraví zajímají více ženy? Průměrný věk vyšetřených osob byl 55 let (medián 61 let), nejstarším účastníkem byla 86letá žena a nejmladším 12letá slečna. Výsledky viz tabulka č. 1. U výsledků je samozřejmě potřeba zohlednit, že se jednalo o „akci na ulici“, která probíhala celý den, a tudíž zúčastněné osoby samozřejmě 12 hodin předem nelačnily.  

Nejvyšší naměřenou hodnotou glukózy v krvi byla hodnota 22,2 mmol/l. Jednalo se o 62letého muže bez dosavadní diagnózy diabetu mellitu. Dotyčný byl ihned nasměrován do další péče k přítomným lékařům-diabetologům III. interní kliniky Fakultní nemocnice.

K dalším zajímavým hodnotám glukózy patří výsledek 16,4 mmol/l u diabetika (muž, 51 let). Tento se přiznal k porušování diety a byl tak následně poučen o nutnosti jejího dodržování. Hypoglykemie nebyla zjištěna. 

Nejvyšší naměřená hodnota cholesterolu byla u 68letého muže, a to více než 7,76 mmol/l (přesnou hodnotu nelze vzhledem k rozsahu měření přístroje určit). Tomuto muži byla doporučena konzultace s přítomným lékařem I. interní kliniky Fakultní nemocnice.

Tab. 1: Průměrný věk vyšetřovaných osob 

Zhruba třetina výsledků cholesterolu byla pod „magickou hranicí“ 5 mmol/l, ostatní nad touto hodnotou. Avšak průměrná hodnota byla 5,59 mmol/l, což vzhledem k nedodržení preanalytické podmínky lačnění a k věkovému složení zkoumané skupiny považujeme za překvapivě pozitivní výsledek. Tento výsledek zároveň odpovídá dosud publikovaným studiím o průměrné hodnotě celkového cholesterolu v populaci ČR. 

Co říci závěrem? Snad jen, že Fakultní nemocnice v Olomouci patří mezi 9 fakultních nemocnic zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je šestou největší nemocnicí v zemi. V současnosti zaměstnává přes 3 500 lidí, má 50 klinik, ústavů a oddělení a disponuje 1 100 lůžky. Nemocnice je držitelem národní akreditace, díky vynikajícímu personálu a moderním technologiím poskytuje špičkovou péči a jako jedna z mála nemocnic hospodaří s pozitivními finančními výsledky.  
Děkujeme firmě Roche Diagnostics za laskavé zapůjčení výše uvedených přístrojů. 

Mgr. Veronika Kubíčková

Mgr. Veronika Kubíčková


Irena Kyjanková

Irena Kyjanková


Mgr. Isabela Pospíšilová

Mgr. Isabela Pospíšilová


Literatura
  1. Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci (1/2010)
  2. Příbalový leták diagnostických proužků Accutrend Cholesterol, Roche
  1. Příbalový leták diagnostických proužků Accu-Chek Inform II, Roche
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.