article main title
Interleukin-6 aktuálně
Redakce Labor Aktuell

Česká republika

Dnem 1. ledna 2020 nabyla účinnost vyhláška č. 269/2019 Sb., která mimo jiné přináší zařazení nového výkonu 81301 – Stanovení interleukinu IL-6 v lidském séru a plazmě pro odbornost 801 (klinické biochemie). Tím by se měla zlepšit dostupnost IL-6, který byl dříve výkonem vázán pouze na odbornost 813 (alergologie a klinická imunologie).

20. 12. 2019 bylo podepsáno Memorandum Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v České republice, ► viz mapka níže. V souvislosti s Memorandem bylo dohodnuto, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky povolí nasmlouvání kódu č. 81301 s názvem výkonu Stanovení interleukinu IL-6 v odbornosti 801 všem nemocnicím s urgentním příjmem uvedeným v tomto Memorandu.

Spojené státy americké

Správa pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydala povolení pro test Elecsys® IL-6, který je časným indikátorem akutního zánětu. Test by měl pomoci lékařům při rychlé identifikaci těžké zánětlivé odpovědi u pacientů infikovaných virem SARS CoV-2. „Schválení FDA pro Elecsys® IL-6 je dalším krokem v našem závazku dodat rychlé a spolehlivé diagnostické testy, které pomáhají bojovat s pandemií koronaviru“, řekl Thomas Schinecker, generální ředitel Roche Diagnostics.

Užitečnost biomarkeru IL-6 při dalších život ohrožujících stavech

V prosinci 2019 bylo natočeno edukační video prim. MUDr. Pavla Maliny, Ph.D., na téma Nové markery „zánětu“ v diagnostice náhlých příhod břišních – zaměřeno na interleukin-6, bylo natočeno pro Českou internistickou společnost v prosinci 2020. Uvedené video naleznete na tomto odkazu: https://www.cisweb.cz/blog/edukacni-videa-s-aktualni-tematikou-z-interni-mediciny.

Užitečnost stanovení IL-6 při předčasném odtoku plodové vody popsal prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. ve svém článku pro časopis Labor Aktuell (3/2018) „Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu“. Autorky MUDr. Anna Baštan, RNDr. Jitka Prošková v článku pro náš časopis (1/2020) s názvem „Možnosti laboratorní diagnostiky novorozenecké sepse“ rovněž zmiňují použití IL-6, které provádějí také z pupečníkové krve.

Síť nemocnic s urgentním příjmem

Více o působení viru SARS-CoV-2 na interleukin-6 se můžete dočíst v následujícím článku:

Redakce Labor Aktuell

Redakce Labor Aktuell


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.