article main title
Hodnota in vitro diagnostiky v medicínské praxi: report současného stavu
Redakce Labor Aktuell

4. března 2016 byla publikována studie, jejímž cílem bylo ověřit, zda IVD testování ovlivňuje 60–70 % klinických rozhodnutí. Autoři předložili následující závěry: IVD testování je pro klinickou praxi nepostradatelným nástrojem, podle jeho výsledků se řídí 66 % klinických rozhodnutí, ačkoli na zdravotních nákladech se podílí 2,3 % v USA a 1,4 % ve Spolkové republice Německo. Přestože jsou předpokládané náklady na in vitro diagnostiku nadhodnocené většinou kliniků, skutečné náklady jsou vnímány jako přiměřené. IVD testování tak lze využívat jako nákladově efektivní nástroj pro maximalizaci účinnosti léčby a jejích výsledků. Pokud je definován vhodný diagnostický algoritmus, in vitro diagnostika může redukovat přímé i nepřímé náklady, generovat lepší klinické výsledky a vytvářet tak medicínskou hodnotu. 

Následující text přibližuje, jakým způsobem autoři k prezentovaným závěrům došli a jaká diskuse tomu předcházela.

Design studie

Studie byla rozdělena na tři části:

 1. otázka: Z kolika % se IVD testování podílí na zdravotní péči v USA a Německu?  
  Odpověď byla získána rešerší dostupné literatury, která poskytla následující informace: IVD se v USA podílí 2,3 %, v Německu pak 1,4 % celkových nákladů na zdravotní péči.
 2. otázka: Z kolika % IVD ovlivňuje rozhodování kliniků? 
  Prostřednictvím strukturovaného rozhovoru poskytlo odpověď 79 kliniků z oblasti kardiologie a onkologie z USA a Německa, kteří byli průměrně navštíveni 93 pacienty týdně. Onkologové využívali IVD testování významně více – z 92 %, kardiologové ze 60 %, celkem vedlo využití IVD testování k 66 % významných klinických rozhodnutí.
 3. otázka: Jak klinici vnímají náklady na IVD v poměru k celkovým nákladům na zdravotní péči? 
  Prostřednictvím anonymního internetového dotazníku, na který odpovědělo 348 lékařů z Velké Británie, USA, Německa, Kanady, Norska a Švýcarska, byly získány následující výsledky: 81 % lékařů odhadlo, že náklady na IVD jsou vyšší než 5 %, pouze 19 % označilo, že náklady na IVD jsou v rozmezí 0–5 %. Významná část lékařů (83 %) požadovala k použití IVD testování buď dodatečné klinické údaje, nebo kombinaci klinických a ekonomických dat. Pouze 8 % lékařů si u IVD testování vybralo jako hlavní důvod k jeho použití v praxi prokázání jeho ekonomického benefitu v systému zdravotní péče.

Diskuse:

a) Zdůrazňování významu IVD v poměru k jeho nákladům je důležité pro zvyšování povědomí o IVD jako nákladově efektivním nástroji pro management pacientů.

 • Aktuální podíl nákladů na IVD testování je nízký v poměru k ostatním segmentům nákladů zdravotní péče, což je 2,3 % v USA a 1,4 % v Německu.
 • IVD testování ovlivňuje 66 % klinických rozhodnutí.
 • Lékaři přeceňují podíl nákladů na IVD v celkových nákladech na zdravotní péči.
 • Lékaři většinou požadují diagnostické testy, které prokážou jak klinickou hodnotu, tak i ekonomickou efektivitu

b) Současná studie potvrzuje široce rozšířenou představu, že IVD je v klinické praxi významným hráčem, neboť ovlivňuje 66 % klinických rozhodnutí. 

c) IVD náklady jsou lékaři přeceňovány, což může vyvolat domněnku o IVD nadužívání, které je reportováno mezi 10–50 %. Avšak současná metaanalýza2 potvrdila, že IVD se nedostatečně využívá ze 44,8 % v poměru k jeho nadužívání (20,6 %). 

d) Dále byla představena Američan Board of Internal Medicine iniciativa „Choosing Wisely“3, která cílí na testy s nízkou klinickou hodnotou a zároveň s vysokým potenciálem jejich nadužívání. Švýcarská společnost interní medicíny oznámila podobnou kampaň v roce 2014, nazvanou „Smarter Medicine“4.  

e) Z prezentované studie je patrné, že klinici (pouze 19 % odhadlo správně aktuální IVD náklady) mají velmi nízké povědomí o struktuře zdravotních nákladů a o nízkém podílu IVD testování. 

f) Posledním zjištěním této studie bylo, že pouhá expedice výsledků laboratorních testů nebude v budoucnu stačit. Více než 50 % všech lékařů od IVD testování požadovalo zlepšení klinické utility. Medicínská hodnota IVD testů je v rámci klinické utility schopna zaplnit tuto mezeru prokázáním zlepšení dosahovaných výsledků v léčbě pacienta, a to zkrácením času pro stanovení diagnózy nebo zvolením optimálního způsobu léčby. Dále je z výsledků studie zřejmé, že nízké povědomí o ekonomické hodnotě IVD testování negativně ovlivňuje skutečnost, že pravidelné testování může významně přispět k redukci zdravotních nákladů, a to především v dlouhodobém horizontu. 

Redakce Labor Aktuell

Redakce Labor Aktuell


Literatura
 1. Rohr U.-P., Binder C., Dieterle T., Giusti F., Messina C. G. M., Toerien E., et al. (2016) The Value of In Vitro Diagnostic Testing in Medical Practice: A Status Report. PLoS ONE 11(3): e0149856. doi:10.1371/journal.pone.0149856.
 2. Zhi M., Ding E. L., Theisen-Toupal J., Whelan J., Arnaout R. (2013) The Landscape of Inappropriate Laboratory Testing: A 15-Year Meta-Analysis. PLoS ONE 8(11): e78962. doi:10.1371/journal.pone.0078962.
 3. American Board of Internal Medicine. Choosing Wisely; [cited August 19, 2015]. Available: http://www. choosingwisely.org/.
 1. Swiss Society of General Internal Medicine. Smarter Medicine; [cited August 19, 2015]. Available: www. smartermedicine.ch.
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.