MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA

MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Pracuje jako vedoucí pracoviště výpočetní tomografie Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU. Věnuje se oblastem onkologického a gastrointestinálního zobrazování, intervenční radiologii zejména v oblasti jater a žlučových cest. Je členem České radiologické společnosti a České a Evropské společnosti intervenční radiologie, je zástupcem ČR ve vědecké komisi Evropské radiologické společnosti. V rámci výuky na Lékařské fakultě MU je garantem předmětů zabývajících se diagnostickými zobrazovacími metodami, v rámci vědecké dráhy se věnuje experimentálním přístupům v terapii postižení žlučových cest a nádorových onemocnění jater. Je autorem a spoluautorem více než 65 publikací, má h-index 9 a jeho publikace mají nyní 275 citací (dle Scopus).

Data a jejich současný management ve zdravotnictví

15. září 2020

Data a jejich současný management ve zdravotnictví

V dnešní době prakticky úplné digitalizace zdravotnictví a prudkého rozvoje výpočetní technologie máme k dispozici obrovské množství medicínských dat a kapacitu pro jejich komplexní zpracování. Nabízí se zde tedy možnost, jak získat množství nových informací vedoucích ke zlepšení zdravotní péče jako celku, tak pro jednotlivého pacienta.

MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D., MBA

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.