article main title
Praktické skúsenosti so stanovením HbA1c so súpravou A1c-3 na cobas c 501
RNDr. Katarína Lepejová 1
1) Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a imunológie, Cumulus s.r.o., Košice

Stanovenie HbA1c je neoddeliteľnou súčasťou monitorovania stavu diabetikov. Je známe, že riziko diabetických komplikácií, ako sú diabetická nefropatia a retinopatia, sa zvyšuje s nedostatočnou metabolickou kontrolou. HbA1c predpovedá vývoj diabetických komplikácií u pacientov s diabetom. [metodický list Roche ku A1c-3] Práve preto je nesmierne dôležitá kvalita poskytovaných testov, aby sledovanie kompenzácie diabetu bolo spoľahlivé.

Keď naše laboratórium Cumulus s.r.o., Košice prechádzalo v roku 2016 z analyzátora COBAS INTEGRA 800 na analytický systém cobas® 6000 (2 x c501), mali sme najväčšie obavy, či bude zachovaná kontinuita a  kvalita vyšetrení HbA1c. Ako sa však ukázalo, s používaním 3. generácie Tina-quant Hemoglobín A1c (stanovenie HbA1c založené na turbidimetrickej inhibícii TINIA v  hemolyzovanej plnej krvi) sme získali jednu s najstabilnejších a  najspoľahlivejších metód na cobas® 6000.

Tab. č. 1

Na našom pracovisku využívame obidve aplikácie – z hemolyzátu (manuálna príprava hemolyzátu), aj z plnej krvi (automatické priame stanovenie – hemolyzát si pripraví analyzátor sám) z tej istej kazety. Obe aplikácie sú štandardizované podľa IFCC prepočítané aj na DCCT/ NGSP.

Medzi najväčšie výhody tohto postupu patrí možnosť stanoviť HbA1c nielen z venóznej krvi, ale aj u pacientov, ktorí prídu iba na kapilárny odber. Dokážeme spracovať aj veľmi malé množstvo žilnej krvi, ktoré nestačí na automatické priame stanovenie z plnej krvi a ručnou prípravou hemolyzátu zachránime vzorku, takže odber sa nemusí opakovať.

Napriek tomu, že pri metóde z hemolyzátu potrebujeme ručne napipetovať len 5 µl vzorky, je jej spoľahlivosť porovnateľná s aplikáciou z plnej krvi.

Aplikáciu z plnej krvi (RWD3) sme začali používať 12. 10. 2016 a z hemolyzátu (RHD3) 14. 11. 2016. Zistili sme, že obe metódy sú nesmierne robustné hlavne z hľadiska stability kalibrácií, ktoré podľa našich skúseností presahujú odporúčania výrobcu. Za uplynulé 4 roky sme ani raz neboli nútení na základe priebežných kontrol kvality k  nadbytočnej rekalibrácii. Metóda tak ušetrí materiál aj starosti.

Obr. č. 1: Žlté body zobrazujú prekročenie ±1 sd (limit pre naše laboratórium je ±2 sd). Nad, resp. pod hranicou 2 sd sa nenachádza ani jedno meranie kontrolného materiálu

Priebeh výsledkov sledovania internej kontroly kvality na týždennej báze ukazuje na veľkú stabilitu naprieč rôznymi šaržami kaziet. Vzhľadom na požiadavky diabetológov vydávame výsledky v  duálnom vyjadrení – t. j. v mmol/mol (podľa IFCC) aj v % (podľa DCCT/NGSP). Od spustenia 12. 10. 2016 ku dňu 31. 5. 2020 sme vyšetrili 12 687 testov v aplikácii z plnej krvi (RWD3) a  od 14. 11. 2016 ku dňu 31. 5. 2020 sme vykonali 11 233 meraní aplikáciou z hemolyzátu (RHD3).

Z  kedysi komplikovaného a svojou prácnosťou priam odstrašujúceho spôsobu stanovenia glykovaného hemoglobínu sme sa postupne dopracovali ku využívaniu stabilnej, spoľahlivej a komfortnej metódy merania HbA1c v dvoch aplikáciách. 

RNDr. Katarína Lepejová

RNDr. Katarína Lepejová


Pracuje ako špecialistka pre vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, Cumulus, s.r.o., Košice. Má viac ako 130 pôvodných vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Od roku 2007 je členkou výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB). Hobby: literatúra, hudba – zakladajúca členka speváckeho zboru Collegium Technicum, film, móda – návrhy a realizácia odevov, cestovanie, plávanie, lyžovanie, tanec. Krédo: „Keď môžeš, pomôž a nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.