article main title
Nový izolátor nukleových kyselin MagNA Pure 24
Ing. Jaroslav Vohánka, Ph.D., MBA 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

V dubnu letošního roku se na našem trhu objeví nový izolátor nukleových kyselin MagNA Pure 24, který naváže na již téměř dvacetiletou technologii. Ačkoli se jedná o další model řady MagNA Pure, je zde několik absolutních novinek vycházejících z požadavků zákazníků a moderní genetické laboratoře. 

Izolování nukleových kyselin je pro velkou řadu laboratoří rutinní každodenní činnost, nicméně zjednodušení, zefektivnění a jistě neméně podstatná finanční úspora jsou velkou motivací tento proces automatizovat. 

Naše společnost se rozhodla do segmentu od malých až po velké laboratoře nabídnout k řešení automatické izolace nukleových kyselin systémy, které jsou škálovatelné, a tedy vysoce flexibilní, certifikované (CE-IVD), propojitelné do LISu, dokážou využít primární odběrové zkumavky, čímž zkrátí dobu přípravy vzorku, navíc jsou trekovatelné (každý vzorek zanechá historickou stopu v laboratorním informačním systému), intuitivní (grafický průvodce zcela jednoznačně určuje, co má být provedeno), vysoce efektivní a rychlé (izolace od 30 minut do max. 1 hodiny). 

A tak se k systému MP96 (CE-IVD) v dubnu připojí druhý, menší izolátor MagNA Pure 24 – automatický izolátor nukleových kyselin určený k purifikaci nukleových kyselin z biologického materiálu v in vitro diagnostice, který dokáže v jeden okamžik izolovat nukleové kyseliny z jednoho až 24 vzorků zároveň. (Tab. 1) 

Tab. 1: Systém je určen k izolaci nukleových kyselin z rozdílného materiálu a různých objemů

Izolace nukleových kyselin je založena na ověřené technologii MagNA Pure využívající magnetické skleněné částice. Během izolace probíhají následující kroky: vzorek je lyzován lyzačním roztokem a při této proceduře se uvolňuje nukleová kyselina a nukleázy jsou denaturovány. Uvolněné nukleové kyseliny se vážou na skleněný povrch magnetických částic, které jsou k lyzovanému roztoku přidány. Nukleové kyseliny takto navázané na skleněné částice se v několika krocích promývají od buněčných komponent, proteinů, PCR inhibitorů. Vyčištěná extrahovaná nukleová kyselina se v posledním kroku uvolní do nové eluční zkumavky, ve které je uchována a připravena pro následující analýzy.  

Do nového systému byl plně integrován počítač a také dotykový monitor, který usnadňuje definování vzorků a spouštění izolačního běhu. Celý systém obsahuje několik čteček čárového kódu, od ruční čtečky až po integrované, které odečítají informace z vložených reagencií a spotřebního materiálu. Nedílnou součástí je UV dekontaminace a sada filtrů.  

Inovací tohoto systému je pouze jeden izolační kit s širokým aplikačním využitím (dle zvoleného protokolu). Neuvěřitelně široká je nabídka vstupního materiálu, ze kterého tento systém může/umí izolovat (plná krev, plazma, sérum, sputum, BAL, CSF, výtěr, moč, stolice, čerstvá a zmražená tkáň, FFPE). Nejenže může být vstupní materiál velmi různorodý a následně jej lze izolovat v mixovaných bězích, ale systém navíc dokáže izolovat již od 200 µl až do 4 ml (izolace z plazmy), především volnou cfDNA. 

Obr.: Plně automatizované řešení izolací od 1 do 96 vzorků na systémech MagNA v provedení CE-IVD
Ing. Jaroslav Vohánka, Ph.D., MBA

Ing. Jaroslav Vohánka, Ph.D., MBA


Ve společnosti Roche pracuje od roku 2007. Do konce roku 2018 vedl molekulární, tkáňovou a sekvenační skupinu. Od ledna 2019 řídí novou divizi Roche DIS (Diagnostics Information Solutions) s cílem zavést nejnovější řešení pro onkologické multioborové týmy a pomoci jim v klinickém rozhodování. Volný čas tráví především s rodinou, na zahradě, na rybách nebo na výletech

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.