article main title
MOVEMBER 2017 v Uherskohradišťské nemocnici a.s. Na začátku listopadu se muži oholí a do konce měsíce si nechají narůst knír… PROČ?
Ing. Bronislava Rozhonová 1 , MUDr. Marek Heča 2
1) Oddělení klinické biochemie, Uherskohradišťská nemocnice a.s.
2) Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Zapojují se tak do světové charitativní akce zvané MOVEMBER, která je zaměřená především na prevenci typicky mužského onemocnění – rakovinu prostaty. A význam slova MOVEMBER? Jde o spojení anglických slov knír (moustache) a listopad (November). 

Světová charitativní akce, jejímž symbolem je knír, přilákala do naší nemocnice stovky zájemců. Cílem akce bylo zejména upozornit na prevenci rakoviny prostaty. 
Stranou nezůstaly ani laborantky a celý personál Oddělení klinické biochemie – všichni odhodili holítka a pochlubili se slušivými kníry.

A jak nápad připojit se vznikl?

Myšlenka vznikla náhle, nápad připojit se byl velmi spontánní a vcelku datumově šibeniční. Rozhodnutí padlo 1. 11. a díky skvělé organizaci, práci našeho PR oddělení a podpory firmy Roche jsme se mohli připojit k několika laboratořím v republice, které pozvaly muže všech věkových kategorií k vyšetření celkového prostatického antigenu (total PSA), který diagnostikuje onemocnění prostaty. Už 3. 11. přišli k odběru první pacienti. 
Tak se na měsíc stalo Oddělení klinické biochemie v Uherskohradišťské nemocnici velmi navštěvovaným místem. Propagace proběhla na sociálních sítích, v místním tisku a v regionální televizi. Byly vyrobeny propagační letáky a nám na oddělení už nezbývalo nic jiného než čelit náporu odběruchtivých zájemců, kterým jejich zdraví není lhostejné.

Až do konce listopadu tak mohli muži přijít bez objednání do naší laboratoře, nechat si odebrat krev a absolvovat vyšetření, které bylo zdarma a bez doporučení lékaře. 
Po excelentní propagaci akce byl – při pomalejším rozjezdu – zájem obrovský a naše laborantky čelily návalu mužské populace.  
Patří jim obrovský dík za to, jak při své práci tento nápor zvládly a denně odebraly krev až 80 pacientům. 
Je vidět, že mnoha mužům, obzvlášť mladších ročníků, není zdraví lhostejné. Výsledek této akce hodnotíme velmi pozitivně, a i kdyby měla zachránit jen malé množství mužů od závažného onemocnění, měla smysl.

Jsem vyšetřený, a co dál?

  • U hraničních pacientů jsme doporučili total PSA za rok opakovat a sledovat dynamiku výsledku.
  • U pacientů v šedé zóně jsme provedli další měření free PSA a výpočet poměru free PSA a total PSA a doporučili jsme návštěvu urologické ambulance.
  • U pozitivních pacientů jsme doporučili neodkladnou návštěvu urologické ambulance.

Věková hranice pacientů se pohybovala většinou kolem 35–40 let. Spousta pacientů bylo i mladších – nejmladší byl mladý muž narozený r. 1993. Pacientů nad 50 let bylo paradoxně méně. 
Dva pozitivní pacienti byli narozeni roku 1950 (hodnota 47,5 µg/l) a 1939 (14,3 µg/l). V šedé zóně se pohybovalo nejvíce pacientů nad 52 let (dva pacienti – 50 a 48 let). 
Výsledky jsme pacientům sdělovali telefonicky na základě hesla, popřípadě jsme zasílali e-mailem. Pacientům, kterým jsme doporučili návštěvu urologické ambulance, jsme vydali výsledek v tištěné formě. 
MOVEMBER širokou veřejnost tak zasáhl, že jsme museli čelit i dotazům několika žen, které se rovněž dožadovaly vyšetření. Naštěstí rychle pochopily, že vzhledem k tomu, že nemají prostatu, pro ně vyšetření není vhodné.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, a také pacientům za jejich zájem o nabídnuté vyšetření. Je na každém z nás, jak si budeme své zdraví v rámci možností hlídat, a pokud to bude jen trochu možné, rádi nabídneme opět možnost vyšetření a připojíme se k dalšímu ročníku akce, tedy k MOVEMBER 2018. 

 

 

Ing. Bronislava Rozhonová

Ing. Bronislava Rozhonová


primářka Oddělení klinických laboratoří

MUDr. Marek Heča

MUDr. Marek Heča


primář Urologického oddělení

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.