article main title
Jak NAVIFY a technologie mohou pomoci onkologickému pacientovi během pandemie COVID-19
Ing. Jaroslav Vohánka, Ph.D., MBA 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Pravděpodobně každá země na světě nyní čelí omezením způsobeným virem SARS-CoV-2. Vzhledem ke způsobu přenosu tohoto viru je doporučeno dodržovat sociální distanci. Toto opatření se dotýká nás všech, nevyjímaje onkologických pacientů a jejich lékařů.

The Lancet Oncology publikovalo editorial1 popisující světovou onkologii a praktiky očekávané v budoucnosti. Autoři shrnují situaci, která může vést nejen ke změnám výzkumu, ale i samotné medicíny, mj. jak se zredukuje mezinárodní cestování a naopak vzroste práce na dálku pomocí telemedicíny. Článek Marano et al.2 popisuje perspektivu managementu onkologického pacienta před, během a po léčbě v době pandemie. Jak vypadala situace onkologických pacientů v době pandemie COVID-19 u českých pacientů, zjišťovala organizace Hlas onkologických pacientů; získaná data a výsledky byly diskutovány během zasedání onkologické společnosti.3,4

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 350 pacientů s maligním onemocněním v celé ČR, vyplývá, že přestože se velké množství onkologických pacientů obávalo zhoršení své nemoci v důsledku posunutí léčby nebo kontrolní prohlídky, nebyl v době nouzového stavu provoz onkologických center omezen. Omezena nebyla ani činnost multidisciplinárních týmů. „Jediným omezením bylo odložení ambulantních kontrol u nemocných po ukončené terapii v odstupu několika měsíců, včetně odložení stagingových vyšetření zobrazovacími metodami,“ říká doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně ČOS ČLS JEP. Podle ní byl tento odklad zpravidla na přání nemocných nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem u bezpříznakového pacienta.

Je zajímavé, že organizace a fyzické setkávání odborníků multidisciplinárních týmů (onkolog, radiolog, radioterapeut, chirurg, patolog aj.) zůstaly (pouze s omezeními) prakticky nezměněné. Odborníci se setkávali v zásadě vždy fyzicky v zasedací místnosti a vedli dialog nad onkologickým pacientem. Možná vzhledem k větší závažnosti průběhu a množství covid-pozitivních pacientů se v Itálii rozhodli využívat vzdálených přístupů a organizace multidisciplinárních setkání online. Od 9. března 2020, kdy se vláda rozhodla zamezit všem meetingům, aby se vyvarovala dalšímu rozšiřování COVID-19, se činnost multidisciplinárních týmů úplně zastavila na čtrnáct dní. 
Poté bylo rozhodnuto multidisciplinární tým převést na „Smart multidisciplinární tým“, využívající dedikovanou onkologickou platformu NAVIFY® Tumor Board (Roche Diagnostics Information Solutions; Belmont, CA).5 Tato platforma umožňuje do systému vkládat pacientská data důležitá k rozhodování během multidisciplinární diskuse. Všechna data jsou tak dostupná všem členům komise před konáním setkání. Platforma umožňuje také detailně zaznamenat všechny kroky před a po léčbě. Software dokáže vygenerovat prezentaci pomocí jednoho kliku. Pro online přenos byl vybrán software G Suite for Educational®: Hangouts Meet, umožňující propojit až 250 účastníků a zároveň sdílet obrazovku. Pomocí této online technologie bylo bez velkých problémů diskutováno již 38 pacientů. Zkušenosti s novou metodou jsou samozřejmě omezené, ale prozatím pozitivní.

V České republice již úspěšně probíhá pilotáž platformy NAVIFY® Tumor Board, včetně využití online přenosu, a pevně věřím, že ROCHE s.r.o. je v případě potřeby připravena tuto online platformu nabídnout všem onkologickým centrům, která by o vzdálenou prezentaci měla zájem.

Ing. Jaroslav Vohánka, Ph.D., MBA

Ing. Jaroslav Vohánka, Ph.D., MBA


Ve společnosti Roche pracuje od roku 2007. Do konce roku 2018 vedl molekulární, tkáňovou a sekvenační skupinu. Od ledna 2019 řídí novou divizi Roche DIS (Diagnostics Information Solutions) s cílem zavést nejnovější řešení pro onkologické multioborové týmy a pomoci jim v klinickém rozhodování. Volný čas tráví především s rodinou, na zahradě, na rybách nebo na výletech

Literatura
  1. The Lancet Oncology COVID-19: global consequences for oncology. Lancet Oncol. 2020; 21: 467. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30175-3
  2. Marano L. Marrelli D.Roviello F. European Journal of Surgical Oncology Cancer care under the outbreak of COVID-19: a perspective from Italian tertiary referral center for surgical oncology. Eur J Surg Oncol. 2020; (xxxx): 19-20 https://doi.org/10.1016/j.ejso.2020.04.004
  3. Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 16. 6. 2020 ve FN v Motole
  1. Fórum onkologů 5. 6. 2020 https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost- cls-jep/stanoviska-cos/priority-a-stanoviska-cos/dopady-pandemie-covid- 19-na-onkologickou-lecbu/
  2. How technology can help in oncologic patient management during COVID- 19 outbreak, Paolo Mercantini, Alessio Lucarini, Federica Mazzuca, Mattia Falchetto Osti Andrea Laghi. Published: April 30, 2020DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2020.04.050
Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.