article main title
Hladina vitaminu D u těhotných žen
MUDr. Josef Čáp 1
1) Clinlab, Svitavy

Hororový obrázek z pera národního klasika zcela jistě popisuje osobu s těžkou dlouholetou, až celoživotní nesuplementovanou hypovitaminózou D. Žádná z mladých krasavic by dozajista nechtěla v zrcadle zahlédnout výše vymalovaný portrét. Pokud ano, je to proto, že buď neznají texty našich národních pěvců, nebo svou hladinu vit. D, či snad obojí, a pak jim to patří. 

Stanovení hladiny vitaminu D se v posledních několika letech stalo zcela rutinním a běžně dostupným vyšetřením. Jakkoli dostupným, leč nepožadovaným. Toto vyšetření je jen výjimečně ordinováno pediatry a revmatology, žádné požadavky nepřicházejí kupříkladu od gynekologů, přestože se opakovaně odebírá krev na ranní glykemie, OGTT či screening vrozených vývojových vad. Přestože je odborná i krásná literatura (Ch. Dickens) plná výstražných znamení provázejících sníženou a nízkou hladinu vitaminu D, odborná ani laická veřejnost neví, jak „jsou na tom“ jejich nemocní či blízcí. Položil jsem několik záludných otázek ženám, které čekaly na odběr, dále žákyním zdravotnické školy (musím říct, že ještě dříve, než byly poučeny), stejně jako studentům na U3V. Jen zcela ojediněle se mi dostalo odpovědi na otázku, odkud náš organismus získává nezbytný vitamin D? S otazníkem v hlase – ze slunce, z ryb, zeleniny, mléka? Jen tu a tam si někdo z odrostlejších vzpomněl na svá mladá léta a chuť rybího tu-ku. Současní mladí se ošklíbají při pouhé zmínce, aniž ho kdy ochutnali. Jaké důsledky může mít jeho nedostatek na zdraví a vývoj děťátka, budoucí matičky neměly tušení, jen starší dotázaní zmínili křivici, rachitický růženec je již zcela zapomenut. Dalo se tušit, že nedostatek 25(OH)D v těhotenství je značný, přesto nás překvapilo, jak moc. Tuto propast jsme se pokusili zasypat, alespoň trošičku, předkládanými výsledky měření u mladých (jsou i nemladé) těhotných žen v kraji na pomezí Čech a Moravy. 

Do naší laboratoře přicházejí těhotné ženy k odběru na stanovení ranní glykemie ve 12.–16. týdnu těhotenství a k provedení OGTT mezi 24.–28. týdnem. S jejich souhlasem jsme z tohoto materiálu stanovili 25(OH)D. Časosběrně jsme obsáhli čtyři roční období, a to od vrcholného léta roku 2014 až do jara příštího roku.  Měření bylo prováděno na přístroji cobas e 411 fy Roche a komerčními soupravami Elecsys Vitamin D total, dodávanými toutéž firmou, za využití a dodržení pracovního návodu. Protože problematika stanovení vitaminu D byla diskutována mj. autory práce „Fenomén vitamin D“ v Labor Aktuell 02/14 a dále MUDr. O. Bálkovou („Nedostatek vitaminu D v těhotenství“) v LA 03/15 a dále, lze rovnou předložit námi naměřené hodnoty (viz tab.). Naměřené hodnoty korespondovaly s kolísáním v průběhu roku: maximální vzestup v létě a pokles v podzimních a zimních měsících. Potvrdili jsme i úkaz o nízkých hodnotách vit. D u nebělošských žen.

Tab.: Naměřené hodnoty

U vietnamské těhotné ženy byla naměřena nejnižší letní hladina 25(OH)D 20,1 nmol/l, a to v srpnu. Současně byla naměřena rekordní hodnota 140,6 nmol/l u 47leté těhotné. Vůbec nejnižší hladinu 7 nmol/l jsme naměřili v únoru. V zimním období byla nejvyšší naměřená hodnota 75,9 nmol/l. Letní rekordní hodnoty jsme už zmiňovali (20,1 oproti 140,6 nmol/l). Nejmladší respondentkou našeho souboru je 16letá žena, které jsme v II. trimestru naměřili 29,2 nmol/l!!! Jakkoli nízké byly naměřené hodnoty vitaminu D, nebyly zjištěny patologické hodnoty OGTT. Soubor tvoří také 30 těhotných, u nichž jsme provedli měření v obou trimestrech. Průměrná hodnota v I. Trimestru u těchto sledovaných je 58,22 nmol/l, ve II. 40,83 nmol/l. Poklesy hladin vit. D od července do března se pohybují mezi 75–42 %, i tak nízké hodnoty jako 28,4 nmol/l poklesly dále na 16,8 nmol/l.

Graf 1 
Graf 2 

Statistika vůbec není nudná. Už na první pohled je zřejmé, že nejvíce žen přicházelo na vyšetření v prvním trimestru v říjnu a listopadu, zatímco v květnu a červnu nebyly žádné požadavky na vyšetření. Takže opravdu stále platí onen povzdech, či snad výkřik Fráni Šrámka: „Léto budiž pochváleno!“ Nebo, jak to zhodnotila spolupracovnice: „No to je jasný, v létě to jde všude…“ Spolupracujeme i s veterinárním lékařem, který dozírá na novorozená telátka. S otázkou, jak jsou na tom s vitaminem D ona, jsme u nich také změřili hladinu 25(OH)D… Stejně špatně jako lidské matinky. Od 7, 15, 18, 30, nejvyšší hodnotu jsme naměřili 48,1 nmol/l. Když výsledky uviděl ošetřující zvířátkový lékař, konstatoval: „Tak my jim něco hodíme.“ Potkali jsme se další den. „Hodili jste jim něco?“ ptám se. „To víš, že jo,“ odpověděl mi s úsměvem. To pro tu péči nám vyrostou v tak půvabné kravky. Ve všech článcích, a co jich je, zvoní poplašné zvony zprávu o následcích nedostatku vitaminu D. Neslyšíme nebo nechceme slyšet… Že by pouze veterináři měli tak dobré uši? 

MUDr. Josef Čáp

MUDr. Josef Čáp


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.