article main title
1st EMEA Roche Blood Safety Solutions Customer Conference 2018
Mgr. Nikola Hudečková 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2018 proběhla první Roche konference regionu Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA) věnovaná tématům bezpečnosti transfuzních přípravků. Vědecký program obsahoval přednášky týkající se testování hepatitidy E (HEV), hodnocení sérologických testů na systému cobas e 801 a potenciálního  využití cobas® omni Utility Channel na systému cobas® 6800/8800 pro testy založené na principu amplifikace nukleových kyselin (NAT). Součástí programu byla také návštěva vývojových laboratoří Roche Diagnostics v německém Penzbergu.  V následujícím textu vám přinášíme aktuální postřehy a komentáře účastníků akce.

Konferenci považuji za  organizačně dobře připravenou a po odborné stránce přínosnou, zejména co se týká prvního přednáškového dne. Panelová diskuse umožnila prostřednictvím dotazů účastníků i  výměnu profesních zkušeností z jednotlivých zemí, což je podle mého názoru největším přínosem podobně zaměřených odborných setkání. Nejvíce mě zaujala problematika HEV, která se stává celoevropským problémem, v různých zemích různě pojatým. Jednotná doporučení nejsou stanovena, nicméně s ohledem na spektrum pacientů ve FN Brno situaci kolem testování HEV u dárců krve sledujeme. Velmi mne také zaujala pro nás sice zatím poněkud futuristická, nicméně inspirativní vize konsolidované laboratoře, prezentovaná prof. Dr. Michaelem Schmidtem.

prim. MUDr. Hana Lejdarová, Transfuzní a tkáňové oddělení, Fakultní nemocnice Brno


V listopadu 2018 jsem měla možnost zúčastnit se akce 1st EMEA RBSS Conference 2018. Akci posuzuji jako velmi zajímavou, a to z několika důvodů. Konference se konala ve stimulační multikulturní společnosti odborníků z celého světa, byla tedy jedinečnou příležitostí posoudit a porovnat, s jakými problémy v souvislosti s testováním infekčních markerů se zejména u dárců krve potýká Evropa a na druhou stranu mimoevropské země. Ze samotných prezentací, které byly velmi zajímavé, mě nejvíce zaujala přednáška Tonyho Hardimana „Zero-risk blood transfusions: Fact or fiction?“ a dále prezentace Alana Kitchena „HEV: the journey from decision to test implementation and the importance of universal screening“. Obě prezentace byly rozhodně přínosné nejen díky aktuálním informacím, ale podle mého názoru i svým nadčasovým pojetím. V neposlední řadě bylo příjemné setkat se na konferenci s kolegy z České republiky a diskutovat o společných problémech.

prim. MUDr.  Daniela Dušková, Ph.D., Fakultní transfuzní oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
 

V  listopadu 2018 jsem byl účastníkem kongresu Roche Blood Safety Solutions, první konference EMEA v  Penzbergu v Německu. Soustředěn zprvu na  naši českou problematiku bezpečnosti transfuzních přípravků na úrovni Nucleid Acid Testing, na zavádění, senzitivitu a další genetické podrobnosti jsem se po této akci rozhlédl mnohem širším, globálním směrem. Konference tematicky zahrnovala vše, co k  bezpečnosti transfuzní problematiky patří. Vědeckou odbornost, otázky etnické, geografické, ekonomické, technologické a mnohdy i filozofické. Účastníci tohoto odborného setkání patřili k různým kontinentům, různým náboženstvím, různým úrovním ekonomií a sociálním strukturám. Společnost Roche tak byla postavena před velkou výzvu – vyhovět různorodým požadavkům. Hodně prostoru bylo věnováno přímým otázkám a diskusím. Bylo úžasné sledovat, jakým různorodým problémům jednotlivé oblasti globálního světa čelí a  na  jakých odlišných úrovních a  stupni vědeckých poznatků je musí řešit. Z konference vyplynulo, jak diverzní jsou epidemiologické podmínky v různých zemích a jak se mění pojem a význam bezpečnosti krve a potřeb testování k zabránění přenosům. Jak odlišně se vektory chovají v závislosti na podnebí a jak se mohou měnit v těchto souvislostech. Na tomto základě byla prezentována flexibilita a přizpůsobivost koncepce laboratorního vybavení společnosti Roche pro celý tento naprosto nejednotný komplex potřeb, ať už po stránce technologické, logistické či filozofické. Zejména technologie cobas® ukázala svou schopnost přizpůsobit se všem potřebám uživatelů na různých úrovních národních doporučení pro bezpečnost krve. Konference byla ukončena návštěvou výrobních prostor diagnostických materiálů a setů. A tak nakonec téma NAT vyšetřování dostalo patřičný prostor v uvedené mozaice celosvětových problémů, možností a potřeb.

MUDr. Lasota Zenon, odborný klinický imunolog, hematolog a  transfuziolog, Krevní centrum Frýdek-Místek


Během listopadové konference věnované projektu Roche Blood Safety Solutions byla velmi přitažlivým a  atraktivním způsobem představena mnoholetá snaha firmy Roche přispívat vlastními produkty ke zlepšení péče o pacienty i v segmentu transfuzní služby. Jednotlivé příspěvky pak dokládaly přímými důkazy zapojení jejího technologického i  diagnostického řešení v této oblasti. Pro mě jako člověka, který má zkušenosti s českým prostředím transfuzních zařízení, jež je rozdrobeno do zhruba sedmdesáti pracovišť, bylo ohromující představení projektu, který se týkal transfuzní služby Německého červeného kříže. Německý červený kříž svými transfuzními přípravky pokrývá zhruba 75 % potřeby celého Německa (více než 1,2 milionu odběrů ročně) a v současné době je činnost jeho transfuzní služby soustředěna v pouhých 18 institucích. Plánovaný projekt, který hodlá implementovat ještě více prvků automatizace a dalších technologických zlepšení, si klade za cíl postupnou integraci a konsolidaci jednotlivých pracovišť, tak aby bylo možné dále zlepšovat a zefektivňovat jejich činnost. K těmto cílům mohou zcela jistě přispět i  technologická řešení projektu Roche  Blood Safety Solutions.

Mgr. Petra Trachtulcová, Ph.D., Application Specialist Lab Coagulation and Blood Safety Solutions, Roche s.r.o., Diagnostics Division

Mgr. Nikola Hudečková

Mgr. Nikola Hudečková


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.