article main title
cobas IT middleware dorazil na Vysočinu
Mgr. Vladimír Semrád 1
1) Nemocnice Havlíčkův Brod, Oddělení společných laboratoří

Oddělení společných laboratoří Nemocnice Havlíčkův Brod je konsolidované pracoviště tří základních laboratorních odborností – biochemie, mikrobiologie a imunologie se sérologií. Biochemické laboratoře jsou historicky trvale spojené s instrumentací a diagnostickými metodami firmy Roche. 

Prvním strojem byl tradiční „hitašák“ 911, další etapa vedla přes Integry 400 a 800 s analyzátorem Elecsys 2010 na imunochemická vyšetření. Společně s Urisysem a Omni S to již byla dostatečně početná flotila analyzátorů vedoucí k úvahám o zavedení nějakého zastřešujícího SW, a tak byl v roce 2005 u nás instalován program PSM. Analyzátory byly po roce 2010 postupně vyměňovány za modernější z řady cobas 6000, ale PSM nové nároky vcelku bez problémů zvládal. Faktem je, že kvůli rostoucímu zatížení jak testy biochemickými, tak imunologickými a sérologickými jsme systém co do počtu cílů a podmínek distribuce dohnali k hranicím kapacity. 

Osudným se však pro PSM stalo něco jiného – globální konec podpory Windows XP. A tak jsme, donuceni vnějšími okolnostmi, stáli před problémem, jak dále. Firma Roche nám nabídla nový produkt svých IT vývojářů – cobas IT middleware (cITm), v průběhu roku 2016 jsme se tedy začali připravovat na výměnu tohoto – pro náš provoz naprosto klíčového – SW nástroje. Jak se záhy ukázalo, nešlo jen o software, ale i o velmi nákladný hardware. Nutno hned zkraje podotknout, že firma Roche velkoryse vzala většinu celkových nákladů na sebe. 

Pohled do laboratoře (po pravé straně jsou umístěny analyzátory cobas 6000 a v levé části se nacházejí servery  
s cobas IT middleware)

Vlastní realizace instalace cITm, kterou prováděli pánové Ing. Petr Kopecký a Mgr. Ondřej Šimek, je časově poměrně náročný proces. Nákup serverů a jejich systémová instalace provedená „na firmě“ byly záležitostí zhruba měsíční práce (z našeho pohledu zákazníka) a vlastní instalace „železa“ a konfigurace nového SW v laboratoři včetně finálního doladění zabraly cca 10 pracovních dnů, rozložených kvůli vytíženosti kolegů do několika menších celků. Díky maximálně profesionálnímu přístupu byla instalace realizována v klidné a dělné atmosféře a samozřejmě při zachování plné funkčnosti stávajícího systému (PSM) po celou dobu instalace i testování. A tak když nastal den D a hodina H (v našem případě čtvrtek 9. 2. 2017, 12 hodin), byl hladký přechod na cobas IT middleware logickým vyústěním precizní práce obou techniků.

A co vlastně pro nás cITm všechno dělá?

Především zajišťuje oboustrannou komunikaci analyzátorů s LISem (UNIS-Steiner), a to s velkou výhodou – jedním napojením serveru cITm do sítě LIS. A analyzátorů napojených na server cITm nemáme málo: 3 analyzátory řady cobas 6000, cobas e 411, cobas b 221, Urisys 1800 a Immulite 2000.

Převodníky Moxa NPort (převádějí komunikaci ze sériového portu do sítě LAN)

Dále řídí distribuci a pohyb vzorku po laboratoři. To je pro naše laboratoře zásadní funkce, protože při řádově čtyřech stech nadefinovaných metodách (200 biochemických a 200 imunologických a sérologických) je potřeba biologický materiál rozdistribuovat buď ke konkrétním analyzátorům napojeným do cITm, nebo k non-Roche nenapojeným analyzátorům, či k manuálně prováděným metodám (což představuje řádově celkem 50 možných cílů). Navíc je vše podřízeno filozofii maximální šetrnosti vůči pacientovi i šetrnosti nákladové, a proto je až na výjimky (např. vážné infekty) systém nastaven na premisu: vše z jedné zkumavky. Potřeba alikvotace nastává cca u 40 % přijatých vzorků, a tak je distribuční modul cITm zatížen opravdu vydatně. Jeho konfigurace a množství našich přání typu „co se má stát, když…“ prověřily vysokou flexibilitu tohoto systému i trpělivost techniků. Pokud by se mělo na tomto modulu něco málo vývojářům vytknout, tak asi jen to, že v obecně aplikované snaze šetřit zákazníkův zrak před barevně agresivním rozhraním překročili jistou hranici a šetrná nenápadnost rozlišení jednotlivých cílů pouhým textem obsluze při distribuci práci zrovna neusnadní. Nicméně při nereálnosti pořízení pravé hardwarové preanalytické linky nám v tomto ohledu poskytuje cITm velmi dobré služby.

Místo, kde byla provedena konfigurace v laboratoři (pod oknem je vidět hlavní a záložní server)

Další funkcionalitou, kterou využíváme, je modul QC. Poskytuje v přehledné formě jak rychlý náhled na běžnou denní dávku výsledků kontrol, tak intuitivním prokliknutím zpřístupňuje detaily, grafy, historii a statistické parametry potřebné pro běžný život analytika. Při prohlížení dat je možno flexibilně měnit velikost pole prohlížených dat, otvírat více obrazovek, přecházet do hlubších vrstev detailů a zase se vracet. Z mého pohledu mohli tvůrci pro větší přehlednost zvolit hustější nebo flexibilní řádkování – na jednu obrazovku by se vešlo více dat. Program nabízí široké možnosti filtrování a grupování dat, takže si uživatel svoji podobu výstupu může snadno nakonfigurovat. Export dat QC (a ostatně i jakékoliv další sestavy v jiných částech cITm) je možný do formátu CSV souboru (čitelném např. v Excelu) a je uživatelsky snadno realizovatelný. Povedené je i zadávání nových šarží kontrol jednoduchým kopírováním staré šarže a následným editováním cílových hodnot. 

Program má mnohé další funkce (např. řízení archivace vzorků, vyhodnocení TAT, statistiky počtu provedených vyšetření a kalibračních či kontrolních testů), které však prozatím nevyužíváme buď vůbec, nebo se kryjí s osvědčenými funkcemi našeho LISu. Modul cITm funguje přes webové rozhraní, takže jej lze provozovat na všech počítačích s nainstalovaným webovým prohlížečem, není tedy omezen počtem licencí, jako tomu bylo u PSM. Na většině počítačů je instalován uživatelský klient, na vybraných PC potom ještě oddělený administrátorský klient. 

Příklad třídění a alikvotace vzorku

Nově nainstalované hardwarové vybavení zahrnuje dva zrcadlově pracující servery, v našem případě dvě nezávislé UPSky, a oproti instalaci PSM nové aktivní prvky – převodníky MOXA na každé linii připojeného analyzátoru. Celkově jsme instalací cITm získali důstojného nástupce systému PSM. Zavedení do provozu bylo hladké, SW byl personálem laboratoře bez potíží přijat a po 4 měsících provozu lze konstatovat, že tento nástroj plně vyhovuje našim potřebám a je zatím stabilním a doufejme perspektivním pomocníkem fungování našich laboratoří. 

Mgr. Vladimír Semrád

Mgr. Vladimír Semrád


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.