article main title
CoaguChek® Pro II
Ing. Hana Ferdová 1
1) Roche s.r.o., Diagnostics Division

V letošním roce uvedla firma Roche v České republice nový typ POCT koagulometru určeného pro profesionální použití ve zdravotnických zařízeních. Systém CoaguChek® Pro II slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) a aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) s použitím kapilární, žilní nebo arteriální čerstvé plné krve bez přidaných protisrážlivých činidel. Analyzátor je opatřen čtečkou čárových kódů (pro skenování ID pacienta a operátora) a dotykovým podsvíceným barevným displejem. Samotná práce s přístrojem je velmi jednoduchá – po zapnutí přístroje se vloží vybraný testovací proužek, na který se podle grafických instrukcí na displeji nanese vzorek krve. V závislosti na zvoleném měřeném parametru přístroj zobrazí přibližně po jedné minutě výsledek PT nebo po několika minutách výsledek aPTT. Po skončeném měření koagulometr automaticky uloží výsledky do paměti spolu s datem, časem a ID pacienta (případně ID uživatele, pokud je tato funkce zvolena).

CoaguChek® Pro II je možné prostřednictvím přenosné základní jednotky Base Unit (dodávané samostatně) nebo prostřednictvím bezdrátové komunikace (u verze WLAN) připojit k systému správy dat (Data Management System, DMS), jako je například cobas IT 1000, a přenášet všechny výsledky do LIS/NIS. Koagulometr CoaguChek® Pro II podporuje výměnu dat pomocí standardu POCT 1A. Systémy řízení dat umožňují rozšíření bezpečnostních funkcí koagulometru, správu naměřených výsledků, operátorů, kontrolních měření apod. Technické podrobnosti jsou uvedeny v příručkách přenosné základní jednotky.

Testy

CoaguChek PT Test je jednokrokový koagulační test určený pro zjištění protrombinového času u pacientů s podezřením na deficit koagulačních faktorů vnější a společné cesty, s výjimkou fibrinogenu, a pro monitorování pacientů na perorální antikoagulační léčbě antagonisty vitaminu K. 

Princip testu 
Elektrochemické měření protrombinového času po aktivaci koagulace krve lidským rekombinantním tkáňovým faktorem. Každý testovací proužek má testovací oblast obsahující protrombinovou reagencii. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se pomocí algoritmu převede do hodnoty času srážení. Hodnota času srážení se zobrazí na displeji přístroje v jednotkách INR, sekundách nebo v % Quickova testu. 

CoaguChek aPTT Test je jednokrokový koagulační test využívající celit jako aktivátor a směs definovaných fosfolipidů místo destiček na měření vnitřní koagulační cesty. 
CoaguChek aPTT Test koreluje lineárně s antikoagulačním účinkem heparinu v koncentraci 0,1 a 1,0 IU/mL v krvi. Test není citlivý na nízkomolekulární hepariny (LMWH) do koncentrace 0,5 IU/mL v krvi. CoaguChek aPTT Test lze použít pro monitorování léčby nefrakcionovaným heparinem a pro zjištění aktivovaného částečného tromboplastinového času u pacientů s podezřením na deficit koagulačních faktorů vnitřní a společné cesty, s výjimkou fibrinogenu. 
Hodnota zjištěná testem CoaguChek aPTT v plné krvi je algoritmem přístroje automaticky převedena kvůli jednodušší interpretaci na sekundy odpovídající plazmě. 
 


Princip testu 
Elektrochemické měření aktivovaného částečného tromboplastinového času po aktivaci krevní koagulace celitem. Každý testovací proužek má testovací oblast obsahující reagencii pro stanovení aPTT. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se převádí do hodnoty času srážení. Výsledek se zobrazí na displeji přístroje v sekundách odpovídajících plazmě. 

Více podrobností viz příbalové letáky k jednotlivým metodám. 
 

Ing. Hana Ferdová

Ing. Hana Ferdová


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.