article main title
Co víme o srdečním selhání? Výsledky výzkumu na portálu www.zena-in.cz
Klára Křížová 1
1) www.zena-in.cz

Portál www.zena-in.cz je lifestylový deník pro ženy, který působí na českém internetu již 19 let. Jedná se o komunitní portál, jehož prostřednictvím redakce komunikuje se svými stálými čtenářkami a pracuje s nimi. Měsíční návštěvnost webu www.zena-in.cz se pohybuje kolem jednoho milionu uživatelek internetu. V rámci rubriky Zdraví např. probíhají zajímavé speciály na témata týkající se různých onemocnění. Speciál je po dobu, kdy je aktivní, komunikován na hlavní straně portálu www.zena-in.cz a čtenářky se tak jednoduše dostanou na všechny uveřejněné články, které jsou k danému speciálu publikovány. Články jsou navíc propojeny klíčovými slovy, takže jsou snadno dohledatelné i pomocí vyhledávačů.

Jedním z důležitých speciálů bylo téma srdečního selhání. V rámci tohoto speciálu redakce připravila sedm zajímavých článků a zrealizovala výzkum mezi svými čtenářkami, aby si potvrdila, jaké mají povědomí o tomto závažném problému. Na jednotlivých příspěvcích redakce spolupracovala s doc. MUDr. Filipem Málkem, Ph.D., MBA, vedoucím lékařem Ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce, a s doc. MUDr. Vojtěchem Melenovským, CSc., zástupcem přednosty kliniky pro výzkum a vedoucím Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM.

Články čtivě a pro laika srozumitelně informovaly o problematice srdečního selhání, možnosti laboratorního vyšetření formou krevního testu NT-proBNP a o rizicích pro pacienty, pokud se nebudou léčit. Výsledky výzkumu, do něhož se zapojilo 857 čtenářek, byly předány zástupcům společnosti ROCHE Diagnostics, která byla partnerem tématu. Výsledky byly shrnuty do jednoho z článků a publikovány. Články byly publikovány i na sociálních sítích – Facebooku Žena-in. Upoutávky na uveřejněné příspěvky se objevily také na portálu www.seznam.cz, se kterým Žena-in spolupracuje v rámci redakčního přebírání zajímavých článků. Portál Seznam.cz pravidelně zveřejňuje upoutávky na různé články Žena-in na své vstupní straně a ze speciálu Srdeční selhání byly takto na www.seznam.cz převzaty tři články: „Jak dopadl výzkum mezi čtenářkami?“, „Co víme o srdečním selhání?“ a „Výsledky výzkumu lékaře nepotěšily“. 

Přestože je srdeční selhání velmi závažné onemocnění a zabíjí stále více lidí, povědomí o něm mezi veřejností ještě není takové, jak by si kardiologové přáli. To ostatně ukázal i výzkum na Žena-in, kterého se zúčastnilo 857 čtenářek. Na otázky týkající se srdečního selhání odpovídaly čtenářky napříč celým věkovým spektrem, přičemž největší skupinu tvořily ty mezi 26 a 45 lety (více než 51 %). Hned na první otázku, co je srdeční selhání, odpověděla mylně více než čtvrtina dotázaných (29 %). Respondentky se domnívaly, že jde o onemocnění podobné srdečnímu infarktu, případně o vrozenou srdeční vadu. Ostatní pak správně odpověděly, že se jedná o onemocnění srdce, které může mít více příčin. Většina dotázaných (77 %) u další z otázek naopak správně vytušila, že počet pacientů se srdečním selháním je v České republice vysoký. Se srdečním selháním tu žije přes 200 tisíc pacientů a každý rok jich přibyde dalších 40 tisíc. To jsou ovšem jen ti, o nichž lékaři vědí.

Jaké má srdeční selhání příznaky?

Bezmála polovina (45 %) respondentek přiznala, že netuší, jaké příznaky mohou na srdeční selhání ukazovat. Když pak všechny dotázané čtenářky měly vybrat z nabízeného seznamu ta onemocnění, o nichž se domnívají, že mohou vyvolat srdeční selhání (všechny odpovědi byly správné), označily nejčastěji (88 %) vysoký krevní tlak. Hned v závěsu byly srdeční vady (82 %) a zánět srdečního svalu, tedy myokarditida (82 %). Méně často už spojovaly toto onemocnění srdce s aginou pectoris (77 %) a prodělaným srdečním infarktem (76 %). Málokterá čtenářka pak odhadla, že srdeční selhání může souviset i s astmatem (24 %) nebo s onemocněním ledvin (20 %). Přitom se poruchy funkce srdce a ledvin vyskytují současně dokonce velmi často! Kolem 70 % nemocných s chronickým srdečním selháním trpí též selháním ledvin. Naprostá většina dotázaných (96 %) ale správně odpověděla, že srdeční selhání může způsobit nevratné poškození srdce.

Je možné srdeční selhání včas odhalit? Skoro polovina účastnic výzkumu neví o existenci diagnostického krevního testu.

Skoro polovina účastnic (46 %) výzkumu bohužel netušila, že přítomnost srdečního selhání lze odhalit také pomocí laboratorního vyšetření, tedy za pomoci krevního testu NT-proBNP. Ten měří hladiny takzvaného natriuretického peptidu, který je uvolňován do krve v případě, že srdce začne postupně selhávat. Díky zvýšeným hodnotám NT-proBNP lze zachytit srdeční selhání již v raném stadiu, kdy příznaky ještě nejsou jednoznačné, což netušila skoro čtvrtina (22 %) čtenářek.

Většina dotázaných si mylně myslí, že selhání srdce jde vyléčit. 

Velkým omylem veřejnosti je i to, že lékaři mohou srdeční selhání zcela vyléčit, což si myslí také většina (54 %) účastnic výzkumu. Bohužel tomu tak není. Ba co víc – z celé populace nemocných se srdečním selháním zemře víc než polovina pacientů do šesti let od stanovení diagnózy.

Může srdeční selhání potkat i vás?

Existenci určité pravděpodobnosti, že by mohlo srdeční selhání potkat i je, si přiznalo bezmála 74 % respondentek. Dalších skoro 14 % dotázaných označilo tuto pravděpodobnost dokonce za vysokou. Naproti tomu jen malou pravděpodobnost onemocnění si připustilo 13 % účastnic výzkumu. Srdeční selhání přitom může postihnout kohokoli z nás. Přestože jeho výskyt stoupá s věkem, nevyhýbá se ani mladším věkovým skupinám.

Klára Křížová

Klára Křížová


Zakladatelka a spolumajitelka internetového komunitního portálu www.zena-in.cz, který působí na českém internetu již od roku 2000. Je ředitelkou obchodního oddělení a zabývá se speciálními projekty, které propojují redakční témata s přesahem do komerční sféry. Je pro ni důležitá práce s komunitou čtenářek, a to zejména v rámci různých průzkumů, testování či speciálních eventů.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.