article main title
Co víme o rakovině děložního čípku? Výsledky výzkumu na portálu www.zena-in.cz
Klára Křížová 1
1) www.zena-in.cz

Portál www.zena.in.cz je lifestylový deník pro ženy, který působí na českém internetu již 19 let. Jedná se o komunitní portál, jehož prostřednictvím redakce komunikuje a spolupracuje se svými stálými čtenářkami. Měsíční návštěvnost webu www.zena-in.cz se pohybuje kolem jednoho milionu uživatelek českého internetu. V rámci rubriky Zdraví zde probíhají různé speciály na témata týkající se různých onemocnění. Každý speciál je po dobu, kdy je aktivní, komunikován na hlavní straně portálu www.zena-in.cz a čtenářky se tak jednoduše dostanou na všechny uveřejněné články, které k němu byly publikovány. Články jsou navíc propojeny klíčovými slovy, takže jsou snadno vyhledatelné i pomocí vyhledávačů.

Jsme rádi, že jsme spolu se společností Roche mohli zrealizovat speciál spojený se závažným tématem, jakým je rakovina děložního čípku a riziko působení HPV virů. V souvislosti s tím jsme upozornili na existenci HPV DNA testu, který je dostupný všem ženám v ČR. V rámci speciálu redakce připravila pět zajímavých článků a provedla výzkum mezi svými čtenářkami. Ty odpovídaly na předem připravené otázky týkající se jejich povědomí o onemocnění, prevenci a speciálním testu HPV DNA. Zajímalo nás, zda test čtenářky znají a zda s nimi o možnosti vyšetření diskutuje jejich ošetřující gynekolog.

Na jednotlivých článcích redakce spolupracovala zejména s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., vedoucím lékařem onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické 
kliniky 1. LF UK a VFN Praha, který v redakčním rozhovoru detailně vysvětlil revoluční význam HPV DNA testu pro všechny ženy, kterým hrozí riziko nákazy HPV viry. Tento rozhovor byl komunikován také na www.seznam.cz a na www.ulekare.cz. Pohled na problematiku doplnil rovněž reálný příběh pacientky, která prodělala rakovinu děložního čípku, a rozhovor s klinickou psycholožkou PhDr. Šárkou Slabou, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF a VFN Praha. Články čtivě a pro laiky srozumitelně informovaly o problematice rakoviny děložního čípku a možnosti využití laboratorního vyšetření formou HPV DNA testu. Byly postovány i na sociálních sítích – Facebooku Žena-in. V uvedených příspěvcích čtenářky našly mimo jiné odkazy na stránku https://www.mojemedicina.cz/, případně na stránky organizací, které jsou s tímto tématem spjaty, například pacientská organizace Veronica či HPV College.

Upoutávka na uveřejněný článek se objevila také na portálu www.seznam.cz, se kterým Žena-in spolupracuje v rámci redakčního přebírání zajímavého obsahu. Jednalo se o rozhovor s prof. MUDr. Jiřím Slámou, Ph.D., s titulkem „Spolehlivě identifikuje všechny typy viru vedoucí k rakovině“. Zajímalo nás, jak vidí problematiku rakoviny děložního čípku samy ženy, kterých se osobně týká. Na otázky výzkumu probíhajícího na www.zena-in.cz odpovědělo 1 060 čtenářek, výsledky byly předány zástupcům společnosti ROCHE Diagnostics, jež byla partnerem tématu. A jak dopadl výzkum mezi čtenářkami? Co ví ženy o možnosti vyšetření pomocí HPV DNA testu? Přestože je osvěta onemocnění rakoviny děložního čípku dlouhodobá a velmi účinná, mnoho žen si riziko onemocnění uvědomuje, ale nedbá na pravidelné preventivní prohlídky a vyšetření. I když ve výsledcích výzkumu 84 % žen uvádí, že chodí na pravidelné prohlídky, podle odborníků je realita horší.

Na otázky na téma rakovina děložního čípku a HPV viry odpovídaly čtenářky napříč celým věkovým spektrem, přičemž největší skupinu tvořily ty mezi 20 a 50 lety (více než 65 %). Na otázku, zda ženy považují preventivní prohlídky proti rakovině děložního čípku za důležité, odpověděla naprostá většina (97 %), že ano. Stejně odpověděly na dotaz, zda vědí, že díky včasné diagnostice v důsledku preventivního vyšetření se dá riziko onemocnění a úmrtí snížit na minimum. Co je příčinou rakoviny děložního čípku ví podle výsledků odpovědí na tuto otázku polovina, resp. 55 % z dotázaných. Co je to HPV vir a proč je nebezpečný, označilo možnost, že ví, 61 % žen ze skupiny, která se zapojila do výzkumu. Osobní zkušenost s HPV viry přiznává v průzkumu 12,5 % žen. Na přímou otázku „Je pro vás zajímavá informace, že si můžete u svého gynekologa nechat udělat test s názvem HPV DNA, pomocí kterého lze přesně zjistit, zda máte v těle vysoce rizikový typ HPV viru, který může způsobit rakovinu děložního čípku?“ odpovědělo 79 % žen, že ano. Stejný výsledek měla otázka, zda by si za tento test zaplatily, protože na něj nepřispívá zdravotní pojišťovna. Pro oslovené ženy je tedy test HPV DNA zajímavý a neváhaly by za něj zaplatit. Bohužel se jejich zájem neslučuje s realitou, na otázku „Nabídl Vám již gynekolog tuto možnost vyšetření pomocí testu HPV DNA?“ odpovědělo 90 % žen, že jim jejich gynekolog takovou možnost nenabídl.

Ačkoli je cytologie skvělý nástroj prevence rakoviny děložního čípku a zachránila už spousty životů, bohužel není neomylná. Renomované zahraniční studie ukázaly, že selhala až u 32 % žen s infekcí HPV. Těmto ženám vyšel výsledek cytologie normální, a přesto měly na svém děložním čípku závažný přednádorový nález. Proto odborníci doporučují doplnit screening HPV DNA testem – novější, automatizovanou metodou, která cíleně zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce způsobujících rakovinu děložního čípku.

  • Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možno přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit ještě přesněji míru ohrožení rakovinou
  • Na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost infekce HPV mnohem dříve, než mohou být v důsledku jejího působení pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách děložního čípku
Klára Křížová

Klára Křížová


Zakladatelka a spolumajitelka internetového komunitního portálu www.zena-in.cz, který působí na českém internetu již od roku 2000. Je ředitelkou obchodního oddělení a zabývá se speciálními projekty, které propojují redakční témata s přesahem do komerční sféry. Je pro ni důležitá práce s komunitou čtenářek, a to zejména v rámci různých průzkumů, testování či speciálních eventů.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.