article main title
Automatické biochemické analyzátory BM – ROCHE v třicetileté praxi OKB FN Brno
Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA 1
1) Fakultní nemocnice Brno

Automatizace u nás vstoupila do klinické biochemie v 70. letech minulého století prvními průtokovými analyzátory (Technicon SMAC) a centrifugačními analyzátory (Centrifichem, Multistat). Obě technologie byly během 80. let postupně nahrazeny diskrétními random access analyzátory od mnoha různých firem – Abbott Spectrum, Bayer RA-XT, Beckman Synchron CX5, Astra-8, Boehringer Mannheim (BM) Hitachi 705, 704, 717, Dade Behring Dimension, Instrumentation Laboratory Monarch, Grainer, Olympus AU 510, Technicon Chem-1. 

Oddělení klinické biochemie FN Bohunice (dále OKB) prožívalo v té době, stejně jako celá řada jiných zdravotnických biochemických laboratoří, evoluční skok z manuálního laboratorního provozu do světa automatizované laboratorní analýzy. Dech dochází také klasickým metodám, jako je stanovení cholesterolu metodou Lieberman-Burchard s ledovou kyselinou octovou, jejím anhydridem a koncentrovanou kyselinou sírovou, transamináz metodou Reitman-Frankl a vaření glykémie s ortotoluidinem a močoviny s diacetylmonoximem.

Příprava projektu OKB nové nemocnice Bohunice

V této situaci probíhaly konzultace nad plány OKB v nově budované fakultní nemocnici v Bohunicích. Jednalo se původně o „dočasné“ umístění OKB v 5. podlaží tzv. chirurgického komplexu nad operačními sály, ale zůstalo tak do dnešního dne. Vedle prostorů bylo plánováno i druhé „P“ – přístrojové vybavení. V laboratořích klinické biochemie byly již v té době ve funkci menší analyzátory Hitachi 705 ve FN Ostrava a Hitachi 704 v Pelhřimově a posléze výkonný analyzátor Hitachi 717 v Thomayerově nemocnici v Praze.

Netušili jsme, že realizace našeho rozhodnutí pro analyzátory Hitachi 717 v nové FN Bohunice bude strastiplnou, přechodně i bezvýchodnou cestou s překvapivě dramatickým závěrem.

Největším konkurentem preferovaným vedením KÚNZu (Krajského ústavu národního zdraví) byl centrifugační automatický analyzátor firmy Instrumentation Laboratory Monarch. Tento záměr a utajená jednání měly bohužel přímý vliv na projektové materiály. Ve vysokém stupni realizace projektu jsme to zjistili u tehdejšího generálního dodavatele přístrojové techniky Chirana Piešťany. Situace byla neutěšená, zdálo se být dobojováno. Po několika týdnech (r. 1988) dorazil do Bohunic kamion z Vídně s Monarchem na palubě.

Bylo nám jasné, že naší poslední šancí je zabránit vyložení kamionu do prostoru nemocnice.

V této vypjaté dramatické situaci se nám podařilo s podporou ředitele fakultní nemocnice, který se vzepřel řediteli KÚNZu, při naprostém nepochopení řidiče kamionu vyložení Monarchu v Bohunicích zabránit. Náklad po několika hodinách odjel do Fakultní nemocnice u sv. Anny, kde byl následně nechtěný Monarch v jakémsi poloprovozu několik let.

Obr. 1: Hitachi 717 (1991)

Touto historickou bojovou adrenalinovou epizodou byla zahájena sága analyzátorů Hitachi a jejich pokračovatelů v Bohunicích.

Obr. 2: Hitachi 704 (1991)

1991: Nová FN Bohunice  
2x Hitachi 717 + Hitachi 704

Obr. 3: Hitachi 911E (1995)

OKB nově zprovozňované fakultní nemocnice (1991) bylo nakonec vybaveno dvěma analyzátory Hitachi 717 a statimová laboratoř, která byla v té době standardní součástí provozu OKB, analyzátorem Hitachi 704.

Uvedení automatických biochemických analyzátorů do rutinního provozu vyžadovalo změnu logistiky, která šla ruku v ruce s vývojem a aplikací laboratorních informačních systémů (LIS). Zvolili jsme INFOLAB Ing. Paclta, který velmi brzy – jako první z tuzemských autorů – vyvinul funkční síťovou verzi s oboustrannou komunikací.

Vzhledem k malému hodinovému výkonu Hitachi 704 byla statimová laboratoř v roce 1995 dovybavena analyzátorem Hitachi 911E s ISE modulem.

2001: VZ na automatický analytický systém,  
účastníci VZ – Abbott-Aeroset; Olympus AU510; Roche MODULAR ISE-P-P + Hitachi 917E

V roce 2001, po desetiletém bezvadném provozu analyzátorů Hitachi 717, byla vypsána veřejná zakázka na „Velkokapacitní biochemický automatický analytický systém pro OKB Fakultní nemocnice Brno“. Účastníky soutěže byly firmy s analyzátory: Abbott-Aeroset; Olympus AU510; Roche Diagnostics Division MODULAR ANALYTICS ISE-PP + Hitachi 917E. Přestože byla maximální cena stanovena na 5 mil. Kč, pouze nabídka firmy Roche zareagovala na význam „podtextu“ názvu veřejné zakázky. Bylo zřejmé, že se nejedná pouze o samotný analyzátor, ale o automatizovaný velkokapacitní systém s možným dalším budoucím rozvojem.

V roce 2003 byla analytická linka MODULAR ANALYTICS rozšířena o imunochemický modul E 170 a samostatný Elecsys® 2010 Rack.

Obr. 4: Hitachi 917E (2001)

2001: Začátek procesu konsolidace provozu KB ve FN Brno – Bohunice,  
včetně Dětské nemocnice a Porodnice

V roce 2001 byl zahájen proces konsolidace klinické biochemie v nově vzniklém celku Fakultní nemocnice Brno, zahrnujícím pracoviště Bohunice, Dětské nemocnice a Porodnice.

Obr. 5: MODULAR ANALYTICS ISE-PPE (2001–2003)

Vzhledem k dostatečné kapacitě analytické linky MODULAR ANALYTICS a Hitachi 917E byl zrušen provoz oddělené statimové laboratoře a analyzátory Hitachi 704 a Hitachi 911 byly přesunuty do Dětské nemocnice, kde nahradily Dimension RXL Dade Behring.

Obr. 6: 2 x COBAS INTEGRA® 400 (2006)

2006: Projekt strategické spolupráce FN Brno a Roche Diagnostics při konsolidaci klinické biochemie ve FN

V roce 2006 byl zahájen projekt strategické spolupráce FN Brno a Roche Diagnostics Division při konsolidaci klinické biochemie ve FN. Projekt spočíval v postupné přístrojové a analytické harmonizaci na základě aktuálních potřeb FN s využitím progresivních firemních produktů.

Pracoviště v Dětské nemocnici bylo vybaveno dvěma analyzátory COBAS INTEGRA® 400 a jeden analyzátor byl umístěn v Porodnici.

Obr. 7: MODULAR PRE-ANALYTICS (2008)

2008: Preanalytická linka MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA)

V roce 2008 byla analytická linka MODULAR ANALYTICS online napojena na robotizovanou preanalytickou sestavu MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) se dvěma centrifugami, alikvoterem, sorterem  
a archivačním výstupem.

2010:  
cobas® 8000 (2x cobas c 702 + 2x cobas e 602) 
cobas® 6000 (1x cobas c 502 + cobas e 602)

Přínosem strategické spolupráce ze strany Roche byla kontinuální implementace nejnověji vyvinutých technologií bezprostředně po jejich celosvětovém uvolnění. 
Důkazem toho byla výměna analytické linky MODULAR ANALYTICS za novou řadu analyzátorů cobas® v sestavě cobas® 8000 (2x cobas c 702 + 2x cobas e 602) a záložní sestavy cobas® 6000 (1x cobas c 502 + cobas e 602).

2017:  
cobas® 8000 I. (2x cobas c 702 + cobas e 801) 
cobas® 8000 II. (1x dohas c 502 + cobas e 801), následná výměna preanalytické linky MPA za cobas® 8100

Obr. 8: Preanalytická linka cobas® 8100 (2017)
Velká laboratoř cobas® 8100 s napojením cobas® 8000. Podlahová plocha laboratoře 100 m2 (18 m × 5,6 m)

Horkou novinkou roku 2017 bylo zapojení vysokokapacitního imunochemického modulu cobas e 801 do obou aktuálně používaných systémů cobas® 8000 I  a také i do nového záložního systému cobas® 8000 II v sestavě cobas c 502 + cobas e 801. 
Imunochemický modul e 801 má ve srovnání s předchozí verzí vyšší, téměř dvojnásobný výkon: 300 testů/hodinu. U modulu je rozšířen počet pozic v reagenčním rotoru na 48. Velkou výhodou je možnost vkládání souprav za provozu. Najednou může být vloženo nebo vyjmuto až 5 souprav. Spotřeba reagencií na test byla snížena o 25 %. Pro modul e 801 jsou pro frekventované metody dodávány kazety s vyšším počtem stanovení (300). Stabilita souprav na palubě byla prodloužena na 120 dnů. Modul má nižší mrtvý objem a lze na něm pracovat s mikrokelímky.  


Poslední inovací z roku 2017 je robotizovaná preanalytická linka cobas® 8100: 
• Jedná se o 3D automatizaci, přičemž jsou dráhy stojánků umístěny nejen vedle sebe, ale také nad sebou. Z toho vyplývá, že systém zabírá menší plochu na jednotku výkonu. Prostor v laboratoři je lépe využit i díky rozdělení na pracovní stanice. 
• Systém obsahuje SCM (Sample check modul), který ve spojení s cobas IT middleware může řídit pohyb vzorků na základě jejich kvality (sérové indexy).
• Druhá kamera – Laser LLD (Level  of liquid detection – detekce hladiny vzorku) – rozpozná množství materiálu až přes tři štítky – vzorek se pak zbytečně nepipetuje v alikvoteru. 
• AOB (Add-on/output buffer) krátkodobá archivace vzorků – systém umožňuje automatické doměření následných požadavků bez nutnosti manuální intervence. 
• Vzorek necirkuluje v kruhové lince jako u některých konkurenčních systémů, takže je predikovatelný TAT (Turn Arround Time). 
• Unikátní je víceoborová připojitelnost analyzátorů – SWA systémy cobas® 6000 a cobas® 8000, hematologie (Sysmex), koagulace (Stago, cobas t 711), močová analýza cobas® 6500, Diasorin Liaison XL. 
• Obousměrná připojitelnost archivního systému cobas p 501/p 701. 
• Několik míst pro „předjíždění“ STAT vzorků. 
 

Rozvíjející se portfolio biochemických analyzátorů fy Roche napomáhalo svou kontinuitou rozvoji a procesu konsolidace klinické biochemie ve FN Brno. Současný výsledný stav v technologickém zajištění rutinních biochemických analýz na třech různých pracovištích OKB plně a efektivně pokrývá potřeby FN Brno, usnadňuje zajištění srovnatelnosti a spolehlivost na všech úrovních řízení systému kvality.

Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA


Přednosta Oddělení klinické biochemie.

Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.