article main title
„Alternativní“ vyšetřovací a léčebné metody - díl třetí - kritický pohled biochemika
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 1
1) Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň

Schindeleho minerály

Obr. 1: Ukázka reklamy na Schindeleho minerály se spoustou děkovných dopisů

Jde o kamennou moučku bohatou na minerály a stopové prvky. Denní užívání čajové lžíce nejvíce pomohlo při dně, artróze, cukrovce, vysokém tlaku, vysokém cholesterolu, při různých svalových bolestech a křečích, při vypadávání vlasů, mnoha lidem se upravilo zažívání, zbavili se zácpy, nespavosti, velmi často je v ohlasech zmíněno odstranění únavy a lidé píší, že se celkově cítí lépe, i staří lidé nacházejí znovu chuť do života. Tedy opět téměř všelék. Podle uvedené analýzy obsahují Schindeleho minerály nejvíc křemík a pak celou řadu dalších prvků, z nichž u některých lze pochybovat o jejich prospěšnosti pro organismus (např. hliník, baryum, nikl či titan).

Další metody jen stručně

Mezi další pochybné metody a přípravky lze řadit např. tyto:

Homeopatie

Homeopatie představuje v současné době ve světě snad nejrozšířenější obor „alternativní“ léčby. Má dvě stě let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna. Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, poté je jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné je léčeno podobným).  

Stupeň zředění je často tak vysoký, že daleko přesahuje Avogadrovu konstantu, v přípravku se tedy s největší pravděpodobností nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány, naopak v rozsáhlých studiích se nepodařilo potvrdit, že by měla homeopatie účinek lepší než placebo. Zvláště nebezpečné se jeví v poslední době propagované „homeopatické vakcíny“. Velmi problematické bylo uznání homeopatické společnosti a homeopatické léčby Českou lékařskou společností v r. 1993; nyní již řadu let tomu tak není. Nicméně existují sdružení homeopatiků, jako je např. Česká lékařská homeopatická asociace, lékaři se školí v homeopatii a na svých vývěskách se chlubí, že jsou homeopati.

Detoxikace organismu, posílení imunity, odstranění oxidačního stresu

Pojem detoxikace organismu je „alternativci“ velmi často užíván. V organismu se hromadí škodlivé látky a jimi nabízené přípravky umožní jejich odstranění. Co je těmi toxickými látkami a jak se z těla odstraní, samozřejmě není a ani nemůže být uvedeno. Vrchol představuje náplast, která se nalepí na chodidlo a která po několika dnech zčerná – a to jsou právě ty škodliviny z těla odstraněné; navíc člověk ještě zhubne a náplast ho uchrání před stresem. Posílení imunity je další mlhavý pojem. Přípravků je nepřeberné množství, účinek neprokazatelný. Jen namátkou jmenuji: Imuregen, Preventan, Wobenzym, Imunit, Befungin aj. Tablety obsahující čínskou léčivou houbu Reishi kromě zlepšení imunity, snížení krevního tlaku a odstranění sklonu k trombózám zlepší až 1,5krát příjem kyslíku krví; to má na svědomí organicky vázané germanium (mechanismus účinku bohužel není vysvětlen). 

Antioxidanty jsou další velkou skupinou, jejíž účinek je opěvován – likvidují volné radikály, které se mohou podílet na rozvoji aterosklerózy, nádorů, diabetu a dalších závažných chorob. Účinek antioxidantů proti ateroskleróze či jejich účinek protinádorový však dosud nebyly jednoznačně prokázány. Navíc vyvážená strava obsahuje antioxidantů a stopových prvků dostatek.

Přípravky odstraňující překyselení organismu

Příčinou všech možných potíží je překyselení organismu. Samozřejmě jsou hned nabízeny prostředky, jak překyselení zjistit (např. měřením pH moči), a nekonečná řada přípravků, jak překyselení odstranit. To, že většina katabolitů má kyselý charakter, je pravda a není to nic patologického. Kyselinotvorný oxid uhličitý vydýcháme, laktát odbouráme v aerobním metabolismu, anionty silných kyselin (fosfáty, sulfáty) se vyloučí močí. Moč má proto fyziologicky kyselé pH (mezi 5–6), pouze u vegetariánů je moč mírně alkalická.

Podávání přípravků na léčbu artrózy

Patří sem např. výrobek zvaný Geladrink. Distributoři se zaštiťují osobou prof. Adama. Obsahem přípravku jsou kolagenní peptidy a celá řada dalších extraktů, vitaminů a stopových prvků. Pro tvorbu kostí je potřebný jen vitamin D, který však není zdaleka ve všech přípravcích. Kolagen sám je bílkovina, která obsahuje jen malé množství esenciálních aminokyselin. Více než 22 % aminokyselin tvoří glycin, který si naše tělo dovede vytvořit. V kolagenu dále najdeme speciální aminokyseliny hydroxyprolin a hydroxylyzin, obě tvoří více než 12 % obsahu aminokyselin. Ty však vznikají posttranslační modifikací prolinu, resp. lyzinu, za spoluúčasti kyseliny askorbové. 

Hydroxylované aminokyseliny nedovede tělo zužitkovat a vyloučí je močí. Neexistuje kodon ani transferová RNA pro hydroxylovaný prolin a lyzin. Elixír Arthrelix obsahuje extrakt z hlemýždě; základem je speciální bílkovina, která pročistí, vyživí a obnoví chrupavky – zlepšení nastane u 100 % osob s artrózou (u někoho již za 24 h), u 78,6 % onemocnění zcela zmizí. Je sice pravda, že hlemýždi artrózou netrpí, ale nebude to asi díky jejich proteinu; ten je navíc v trávicím traktu po požití tablet rozložen proteolytickými enzymy.

Systémová enzymoterapie

Přípravky typu Wobenzym či Phlogenzym jsou podávány v rámci tzv. systémové enzymoterapie. Obsahují enzymy štěpící bílkoviny, Wobenzym navíc i enzymy štěpící škrob a lipidy. Uvádí se, že jsou účinné proti zánětu, otokům a podporují imunitu. Nebudu zde hodnotit výsledky a věrohodnost klinických studií, uvedu však několik skutečností, které se nedají vyvrátit. Když už uvěřím tomu, že významné množství enzymů se v aktivní formě v tenkém střevě vstřebá, proč tedy nepůsobí stejné enzymy, které máme v tenkém střevě a které vznikají ve velkém množství v naší slinivce břišní, jsou tedy tělu vlastní? Je to amyláza štěpící škrob, lipáza štěpící tuky či trypsin a chymotrypsin, které štěpí bílkoviny. Dál mi není jasné, k čemu nám bude amyláza v krvi, když tam nemáme její substrát – škrob. Stejně tak tuky v krvi, které jsou v ní vázány na bílkoviny ve formě tzv. lipoproteinů, štěpí jen lipoproteinová lipáza, která se nachází na povrchu buněk vystýlajících cévy (endotelu). Konečně trypsin a chymotrypsin mají za úkol štěpit bílkoviny z potravy výlučně v tenkém střevě; aby neštěpily bílkoviny v krvi a ve tkáních, vážou se na účinné inhibitory obsažené v krevní plazmě: alfa1-anti-trypsin, alfa1-antichymotrypsin, alfa2-makroglobulin a další. Nedostatek těchto inhibitorů vede k závažnému poškození organismu.

Duální účinek kyseliny askorbové

Kyselina askorbová se podává u onkologických nemocných intravenózně, v dávkách až 1 g/kg hmotnosti i větších. Je popisován tzv. duální účinek kyseliny askorbové – v dávce 0,1 g/kg má účinky anti-oxidační a podporuje imunitu, v dávkách vysokých údajně působí prooxidačně a zpomaluje růst nádorových buněk. Tzv. vysokodávkovou terapii kyselinou askorbovou v ČR provádí a propaguje firma Edukafarm, inPHARM Clinic a mnohá jiná pracoviště. Její účinek však nebyl zcela jasně prokázán, a proto podle stanoviska České onkologické společnosti nemůže být doporučen. Její propagátoři proto spíše poukazují na zmírnění nežádoucích účinků protinádorové léčby, a tedy zlepšení kvality života onkologických nemocných. Dodávám jen, že jedním z produktů metabolismu kyseliny askorbové je oxalát (kyselina šťavelová), který může působit toxicky zejména na ledviny.

Uzemnění

Uzemnění (grounding) je dalším způsobem léčby celé řady chorob: podporuje imunitu, snižuje glykémii u diabetiků, upravuje spánek, funkci štítné žlázy… 
Principem je zachovat dotek se zemí ve spánku, při práci, prostě všude, např. chůzí naboso. V těle vznikají oxidačně působící volné radikály, které jsou neutralizovány proudem elektronů, které do našeho těla přicházejí z neviditelné zásoby elektronů v Zemi. V USA byl pro studium těchto jevů dokonce založen „Earhing Institute“ s celým spektrem lékařských poradců. Metodu u nás propaguje JUDr. Erika Hájková, mj. i homeopatka a odpůrkyně vakcinace.

Další jen několika slovy

Mohu ještě zmínit různé lampy působící nejen na kožní problémy, ale i na celou řadu interních chorob, přikládání magnetů na různá místa těla, přípravky zaručeně léčící zhoubné nádory i v nejpokročilejších stadiích, léčbu silou drahých kamenů, aromaterapii, měření oxidačního stresu a antioxidantů z jedné kapky krve (a následné doporučení suplementace antioxidantů) a nekonečnou řadu dalších; každý den se objevují nové metody i přístroje.

Co mají všechny tyto metody společného?

Podíváme-li se na výše probrané vyšetřovací metody a léčebné přípravky, odhalíme některé jejich společné rysy:

 • Vyšetřovací metody pracují neinvazivně, do pacienta se nepíchá, protože to pro něj není příjemné – a když ano, stačí jen jedna kapka krve.
 • Pracují na vědeckém principu mlhavě vysvětleném, ale v názvu nebo principu je zpravidla užito hodně cizích slov; laikovi se to zdá úžasné, odborník často na první pohled vidí nesmyslnost tvrzení. Příkladem je „vyšetření pracuje na základě kvantové fyziky“; „stejnosměrné modulované impulsní elektrické proudy v souladu s iontovou a koloidní teorií vnitřního prostředí působí elektrickou polarizaci“; „biorezonanční působení“; „zařízení je založeno na spektrální analýze vířivých magnetických polí biologického objektu“; „multifunkční frekvenční generátor kladně vyvážených obdélníkových impulsů“; „nízkovýkonové hemodynamické laserové ozařování optimalizuje krev“; „napětí je distribuováno pomocí trojité aplikační smyčky“; „schopnost změnit energetickou informační strukturu a odstranit paměť vody“; „organicky vázané germanium zlepší až 1,5krát příjem kyslíku krví“ aj.
 • Totéž platí o složení zázračných přípravků (silné ovocné kyseliny, ketony z malin, fykotin – tyto látky, jakkoliv se jejich názvy zdají být odborné, ve skutečnosti neexistují).
 • Přípravky jsou účinné na desítky chorob, které spolu vůbec nesouvisejí – i to nám musí být na prvý pohled podezřelé.
 • Jde-li o léčebné metody, je často třeba jejich dlouhodobá nebo opakovaná aplikace; nabízeny jsou pak „množstevní slevy“.
 • Jako součást zhodnocení výsledku vyšetření jsou nabízeny různé (drahé) doplňky stravy, které zjištěné nemoci zcela jistě odstraní.
 • Propagátoři těchto metod se zaštiťují věhlasným vědcem (Malychin a Pulavskij, prof. Riche, prof. Pavlov, prof. Chavinson, prof. Morozov, dr. Reinhold Voll) nebo patentem či výzkumem známé univerzity, kde věhlasný vědec pracuje. Ověřit si to však nemůžeme: zmiňovaná instituce je určena jen nepřesně nebo oni vědci jsou sami autory či propagátory metody.
 • Chlubí se různými certifikáty dokazujícími odbornost pracovníků; dnes však není problém certifikát si vyrobit nebo ho udílí společnost, která se živí obdobnou činností (viz „živá kapka krve“).
 • Upozorňují na možné napodobeniny, padělky, které však nejsou účinné jako originální přípravek, který jediný působí.
 • Často je zmiňována publikace popisující příznivé výsledky při aplikaci uvedené metody, nikdy však není uvedena přesná citace (tj. název časopisu, ročník, strana, autoři), není tedy možné ověřit si uváděná fakta.
 • Nechybí spousta děkovných dopisů dokládajících účinnost přípravku a doporučujících jeho užití dalším osobám.
 • V případě neúčinnosti přípravku je zaručováno okamžité navrácení peněz.
 • Zdravotní pojišťovna vyšetření neplatí, protože jde o zcela novou metodu.
 • Známí odborníci píšou, jak je metoda dobrá (otázkou je, proč to píšou, když jim musí být jasné, že jde o nesmysl); když to nepíšou, je to proto, že závidí (biochemická lobby) nebo nepochopili princip.
 • Podezřelé musí být takové formulace, které se dají těžko dokázat: metoda či přípravek provádí detoxikaci organismu, posílí imunitu, odstraní škodlivé překyselení organismu, nastolí rovnováhu, harmonizuje funkci orgánů apod.

Co říci závěrem? Podvodníci budou úspěšní jedině tehdy, budou-li mít klienty, kteří jejich podvodným metodám věří. Je bohužel pravda, že hloupost je věčná a vymýtit se nedá – o tom svědčí i citát Alberta Einsteina: „Pouze dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.“ 
Lékařská komora si je sice vědoma nevědeckosti a mnohdy i škodlivosti výše uvedených metod, nicméně nechá i lékaře, aby je provozovali. Policie jedná, až když dojde k poškození zdraví, a to je pozdě. I když jde o nekonečný a úmorný boj, bojovat proti nevědeckým metodám je nezbytné. Kdyby se každému z nás povedlo přesvědčit pár těch, kteří váhají, uděláme záslužnou práci. A to bylo i cílem této práce – nejen ukázat na podvodné „alternativní“ diagnostické a léčebné metody, ale i pomoci s argumenty pro jejich vyvrácení. Vždyť medicína je jen jedna, a to ta založená na důkazech; žádná alternativa k ní neexistuje. 
 

LITERATURA:

1. Alternativní metody 
1) Analýza prvků z vlasů: http://biomol.pl/biomol/cs_CZ   
2) Artróza – léčba přípravkem Arthrelix: http://www.tratament-artroza.com 
3) Celkové vyšetření zdravotního stavu přístrojem Metatron: http://www.centrumdiagnostiky.eu;  
http://www.forbio.cz     
4) Citamíny: http://www.zdraviedlhovekost.sk   
5) D´Adami P., Whitney C.: Výživa a krevní skupiny. Pragma, 1997, 263 s., ISBN 80-7205-236-5 
6) Geladrink: http://www.orling.cz   
7) Homeopatické společnosti: https://hla-homeopatie.cz; http://www.clhs.cz; www.homeopatie.cz 
8) Hubnutí pomocí ananasových tablet: http://www.ananas-forte.com 
9) Hubnutí postříkáním jídla speciálním přípravkem: http://www.nidora.com 
10) Chrápání – léčba magnetem: http://nejlepsirady.com/snore/3432  
11) Koloidní stříbro: http://www.silvermedic.cz  
12) Kolostrum: http://www.bio-colostrum.cz 
13) Léčba diabetu: http://www.rotinal.com 
14) Léčba rakoviny: http://bez-rakoviny.com 
15) Léčivá houba Reishi: http://www.kralovnahub.cz    
16) Master Mineral Solution (MMS): http://www.mms-kapky.cz 
17) MDM centrum a léčba diabetické polyneuropatie: http://www.mdmcentrum.com 
18) Metaterapie biorezonančním působením: http://zapper.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/diagnostika/diagnostika-plzen-centrum-moderni-diagnostiky 
19) Ozařování krve laserovým terapeutickým přístrojem: http://www.thinkm.cz 
20) Schindeleho minerály: http://www.schindele-mineraly.cz 
21) Strava podle krevních skupin: http://www.prirodnicestou.cz/strava-dle-krevnich-skupin 
22) Šungit: http://www.sungit.cz 
23) Uzemnění: http://www.earthinginstitute.net 
24) Vysokodávková terapie vitaminem C: http://www.edukafarm.cz/r155-infuzni-vitamin-c; http://www.vitamin-c-infuze.cz/verejnost 
25) Vysokoenergetická pulzní terapie: http://www.formosacentrum.cz 
26) Vyšetření bez kapky krve: http://www.neinvazivnivysetreni.cz 
27) Živá kapka krve v temném poli mikroskopu: http://www.zdravivkrvi.cz; http://www.kapkakrve.cz 

2. Kritické články 
1) Heřt J.: Alternativní medicína a léčitelství. Nakl. Věra Nosková, Praha 2011 (též přístupné na www.sisyfos.cz) 
2) Heřt J.: Slovník esoteriky a pavěd. Nakl. Věra Nosková, Praha 2008 (též přístupné na www.sisyfos.cz) 
3) Heřt J., Hnízdil J., Klener P.: Akupunktura – mýty a realita. Galén, Praha 2002 
4) Heřt J. a kolektiv: Homeopatie. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997 
5) Hodnocení přístroje AMP klubem skeptiků Sisyfos: http://www.sisyfos.cz/index.php?id=vypis&sec=132716997 
6) Klub skeptiků SISYFOS: http://www.sisyfos.cz 
7) Kolektiv autorů: Alternativní medicína – možnosti a rizika. Grada Publishing, Praha 1995 
8) Štundlová D., Dostálová J.: Stravování podle krevních skupin. Výživa a potraviny, 2004, 59(6): 153–154 
9) Věda kontra iracionalita I-V. (Pětice sborníků přednášek, Jiří Heřt byl vždy editorem a zároveň autorem více příspěvků. Knihy vycházely v nakl. Academia a nakl. Věra Nosková). Praha 1998, 2002, 2005, 2008, 2012 

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.


Vyhledáváte ve všech kategoriích
Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Diagnostický obor
Analýza moči Centrální laboratoř Digitální diagnostika Hemostáza a koagulace IT řešení a konzultační služby Klinická chemie a imunochemie Molekulární diagnostika POCT Řešení pro centrální laboratoře Sebetestování Sekvenování Tkáňová diagnostika
Klinický obor
Dietologie Endokrinologie Genetika Geriatrie Gynekologie Hematologie Hepatologie Histologie Infekční onemocnění Intenzivní péče Kardiologie Klinická biochemie Neonatologie Neurologie Onkologie Patologie Perinatologie Personalizovaná medicína Porodnictví Prevence Primární péče Transfuziologie Transplantologie
Ročník
Ročník 2014 Ročník 2015 Ročník 2016 Ročník 2017 Ročník 2018 Ročník 2019 Ročník 2020 Ročník 2021 Ročník 2022

Nebyly nalezeny žádné články.
Zadejte hledaná slova a/nebo zvolte kategorii, která vás zajímá.